Σύνδεση των νησιών με το παρελθόν (ορυκτά καύσιμα) ή το μέλλον (ανανεώσιμη ενέργεια);

Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ υποστηρίζουμε μια συνεκτική πολιτική στα θέματα της ενέργειας, που θα οδηγήσει τη χώρα στην νέα εποχή της ενεργειακής δημοκρατίας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής αποτελεσματικότητας. Τα νησιά μπορεί να παίξουν σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή αυτή μετάβαση, με ενεργή συμμετοχή των νησιωτών, αφού διαθέτουν τις ανανεώσιμες πηγές στις οποίες βασίζεται το νέο ενεργειακό μοντέλο και μπορεί να καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες των νησιών (αλλά και μεγάλου μέρους της χώρας) για μετακίνηση και κλιματισμό, όπως γίνονταν εξάλλου για χιλιετίες.

Δυστυχώς, όμως, και η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έχουν συγκροτημένη στρατηγική για την μετάβαση στην νέα αυτή εποχή. Τσακώνονται για το ποιος δρομολόγησe ή ολοκλήρωσε το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης νησιών των Κυκλάδων (Τήνο, Σύρο, Πάρο, Νάξο και άλλα μικρονήσια, αργότερα και Μύκονο) με την ηπειρωτική χώρα, που εγκαινίασε πρόσφατα ο πρωθυπουργός από τη Σύρο, αλλά δεν διανοούνται ότι το έργο αυτό είναι μισό και η ροή της ενέργειας θα έπρεπε να είναι προς αντίθετη κατεύθυνση, από τα νησιά προς την ηπειρωτική χώρα!

Ο πρωθυπουργός το παρουσίασε ως ένα πολύ σημαντικό έργο όχι μόνο για την ενέργεια και την οικονομία αλλά και για το περιβάλλον. Οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας με τη χρήση πετρελαίου που υπάρχουν στα νησιά θα παραμένουν σε εφεδρεία και, τώρα, τα νησιά θα εισάγουν ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται στην ηπειρωτική χώρα ΑΛΛΑ με τη χρήση φυσικού αερίου ή λιγνίτη.

Η συγχρηματοδότηση του έργου από ευρωπαϊκούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι στην πραγματικότητα μια έμμεση επιδότηση των ορυκτών καυσίμων. Έπρεπε να έχει προηγηθεί η οργάνωση της παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, με συμμετοχή των νησιωτών μέσω συνεργατικών σχημάτων, ώστε να εξάγεται ενέργεια από τα νησιά.

Μπορεί, πράγματι, το (άμεσο) κόστος της ενέργειας που θα εισάγεται στα νησιά από την ηπειρωτική χώρα τώρα να είναι μικρότερο, σε σχέση με το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τους σταθμούς στα νησιά, αλλά είναι απαράδεκτο τα νησιά να εισάγουν ενέργεια από ορυκτά καύσιμα, (λιγνίτη ή φυσικό αέριο), ενώ θα μπορούσαν, με δίκαιο διαμοιρασμό της παραγωγής ανά νησί, να εξάγουν στο ηπειρωτικό δίκτυο ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.

Αυτό θα συνέβαλε στο να μειωθεί η εξάρτηση από το λιγνίτη και το (εισαγόμενο) φυσικό αέριο. Θα μειώνονταν η συνολική περιβαλλοντική και κλιματική επιβάρυνση, ενώ τώρα απλώς μετατίθεται από τα νησιά στην ηπειρωτική χώρα. Επίσης, τα οικονομικά οφέλη από την, με λελογισμένο τρόπο, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στα νησιά και την εξαγωγή της στην ηπειρωτική χώρα θα συνέβαλε πολλαπλώς στην βελτίωση των οικονομικών της χώρας αλλά και των νησιών. Θα οδηγούσε σταδιακά στην μείωση των εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που συνεισφέρουμε από την τσέπη μας κάθε χρόνο για δικαίωμα «εκπομπής αερίων που αλλάζουν το κλίμα» και εισαγωγή φυσικού αερίου. Θα συνέβαλαν στην σταθεροποίηση των τιμών ενέργειας. Επίσης, τα έσοδα από ένα τέτοιο μοντέλο «κοινοτικής ενέργειας» θα μπορούσε να διασφαλίζει πόρους για κοινωνικές δράσεις, όπως επανασχεδιασμό και χρηματοδότηση του συστήματος υγείας στα νησιά (σε κοινοτική βάση), ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των νησιωτών, δρομολόγηση και χρηματοδότηση μέρους του κόστους πλοίων που συνδέουν τα νησιά μεταξύ τους 12 μήνες το χρόνο με αξιόπιστο τρόπο, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για κοινωνικές υποδομές κα.

Μια τέτοια ολοκληρωμένη πολιτική απαιτεί, όμως, ριζικές αλλαγές στις πολιτικές που προωθούνται από την κεντρική διοίκηση, την Περιφέρεια και τους νησιωτικούς Δήμους, όσο κι ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών με βάση επιστημονικα και πραγματικά δεδομένα

Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ θα συνεχίσουμε να προωθούμε προτάσεις και παρεμβάσεις για ολοκληρωμένες λύσεις, δεν κοιτάμε το δάκτυλο όταν αυτό δείχνει το φεγγάρι, δεν μένουμε στα παραπλανητικά επικοινωνιακά συνθήματα, όταν η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική.

Posted on 23/03/2018 in Άρθρα, Θέσεις

Share the Story

Back to Top