ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: προσκαλούμε σε Συμμαχία προώθησης των οσπρίων

Το 2016 είναι σύμφωνα με τον ΟΗΕ το Διεθνές Έτος Οσπρίων. Στο πλαίσιο αυτό οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ προσκαλούμε φορείς και άτομα που ενδιαφέρονται να συγκροτήσουμε από κοινού μια «Συμμαχία για την προώθηση των οσπρίων». Στόχος μας είναι να οργανώσουμε, από κοινού με φορείς, εκδηλώσεις που θα αναδείξουν με ολοκληρωμένο τρόπο τα πολλαπλά οφέλη από την αύξηση της βιώσιμης καλλιέργειας και της κατανάλωσης οσπρίων για:

 • την υγεία μας, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης διατροφής,
 • την αγροτική παραγωγή, την απασχόληση και την βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη, ιδιαίτερα για ορεινές, νησιωτικές κι απομακρυσμένες περιοχές,
 • το περιβάλλον, ιδιαίτερα μέσω της οικολογικής καλλιέργειας και της αμειψισποράς, της διατήρησης της γενετικής ποικιλότητας και των τοπικών ποικιλιών και της ανάδειξης του πλούτου ειδών οσπρίων,
 • τον πολιτισμό, τον τουρισμό και την διατροφική κουλτούρα.

Στην δημιουργία αυτής της καμπάνιας προσκαλούμε να συμμετάσχουν φορείς, ομάδες και άτομα που έχουν σχέση με τις διάφορες πλευρές του θέματος:

 • Παραγωγούς, αγροτικούς συνεταιρισμούς, καλλιεργητές και εμπορικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με τα όσπρια
 • Κοινωνικούς φορείς και ειδικούς που ασχολούνται με θέματα διατροφής και υγείας
 • Επιχειρήσεις εστίασης αλλά και μαγαζιά που διακινούν όσπρια ή επιθυμούν να διακινούν όσπρια
 • Πολιτιστικούς οργανισμούς που θέλουν να αναδείξουν την πολιτισμική διάσταση των οσπρίων
 • Οργανώσεις δίκαιου και ηθικού εμπορίου
 • Οικολογικές οργανώσεις
 • Τοπικές αρχές περιοχών που συνεχίζουν να καλλιεργούν όσπρια, ιδιαίτερα περιοχών που έχουν προϊόντα με ιδιαίτερη ταυτότητα ή συνεχίζουν να καλλιεργούν τοπικές ποικιλίες
 • Οργανισμούς πιστοποίησης οικολογικών προϊόντων

Για επικοινωνία: symaxiaospria2016@gmail.com

Posted on 25/03/2016 in Δελτία Τύπου, Δράσεις

Share the Story

Back to Top