ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – Η κοινωνική συνεργατική αλληλέγγυα οικονομία είναι η επιστροφή στο μέλλον που ονειρευόμαστε

Για μια ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

Αφού ένα δις άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, 160 εκατομμύρια στην Ευρώπη, εξασφαλίζουν αξιοπρεπή διαβίωση διαχειριζόμενοι τα κοινά αγαθά με βάση τη νέα Αλληλέγγυα, Κοινωνική και Συνεργατική Οικονομία, αφού το 5,6% του Eυρωπαϊκού Aκαθάριστου Προϊόντος παράγεται από κοινωνικές επιχειρήσεις, αφού 2.000.000 παραγωγοί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Γερμανία είναι πολίτες και συνεταιρισμοί, αφού οι πολυάριθμες συνεταιριστικές τράπεζες κερδίζουν συνεχώς έδαφος στην Ευρώπη, ΕΜΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ;

 

Μια διαφορετική, κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία είναι υπαρκτή. Οι “ΠΡΑΣΙΝΟΙ Αλληλεγγύη. Δημιουργία. Οικονομία” επιδιώκουμε μέσω αυτής της οικονομίας να:

– δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας,

– καλυφθούν περιβαλλοντικά και κοινωνικά κενά,

ενσωματωθεί η δημοκρατία στην οικονομία,

αναζωογονηθεί η οικονομική δραστηριότητα.

 

Οι Πράσινοι στο Ευρωκοινοβούλιο και ο ευρωβουλευτής Νίκος Χρυσόγελος, αγωνιστήκαμε για να αρθούν όλα τα εμπόδια και οι διακρίσεις σε βάρος της κοινωνικής κι αλληλέγγυας επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα σε σχέση με την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να υλοποιήσει τις αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου, να αξιοποιήσει την υπάρχουσα εμπειρία και διάθεση βοήθειας από ευρωπαϊκά δίκτυα κοινωνικών επιχειρήσεων και την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας αλλά και να σταθεροποιήσει το θεσμικό πλαίσιο.

Το μέλλον για την κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία είναι η οικοδόμησή της από τα κάτω, και η δημιουργία θεσμών συμβουλευτικής και υποστήριξης από τις ίδιες της πρωτοβουλίες κοινωνικής οικονομίας.

 

Οι καλές πρακτικές και η τεχνογνωσία από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μπορούν να βοηθήσουν την Ελλάδα στην κοινωνική συνεργατική οικονομία, σε αυτή την κρίσιμη στιγμή που επειγόντως χρειάζεται αλλαγή του παραγωγικού της μοντέλου και τόνωση της πραγματικής οικονομίας με δίκαιο και βιώσιμο τρόπο. Η αξιοποίηση κάθε ειλικρινούς διάθεσης ανταλλαγής καλών πρακτικών και εμπειριών μπορεί να βοηθήσει τη χώρα και την κοινωνίας μας να περάσει από την κρίση σε μια αποτελεσματική ανασυγκρότηση της οικονομίας, με βασικό πυλώνα τη συνεργατική / κοινωνική οικονομία. Είναι ανάγκη, όμως, να αναβαθμίσουμε και να δώσουμε ένα νέο περιεχόμενο στην έννοια του συνεταιρισμού και της συνεργασίας.

 

Απαιτείται, επίσης, η διαμόρφωση μιας νέας μεθοδολογίας αξιολόγησης και ενσωμάτωσης κοινωνικών κριτηρίων στις επιχειρηματικές ιδέες που ζητούν χρηματοδότηση.  Είναι, επίσης, απαραίτητη η αξιοποίηση από πλευράς της Ελλάδας των πόρων που αφορούν την κοινωνική οικονομία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

 

leaves

 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ- ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ

 

Η στήριξη κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων σε χώρες που βρίσκονται σήμερα σε κρίση, όπως η Ελλάδα είναι περισσότερο αναγκαία ποτέ, έτσι ώστε οι χώρες αυτές να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την ανεργία που έχει προσλάβει εκρηκτικές διαστάσεις. Όμως δυστυχώς διαπιστώνουμε διαρκώς ότι στην Ελλάδα οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις συναντούν μεγάλα εμπόδια. Από τη μία μεριά το θεσμικό πλαίσιο αλλάζει συνεχώς πριν καν προλάβει να εφαρμοστεί, οι υπηρεσίες που στηρίζουν την κοινωνική επιχειρηματικότητα κλείνουν προτού ξεκινήσουν να λειτουργούν και τα κίνητρα για τη δημιουργία τέτοιων επιχειρήσεων αποδυναμώνονται. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα χρηματοδότησης καθώς οι συνεταιριστικές τράπεζες οι οποίες συνήθως στηρίζουν τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, δεν εντάχθηκαν στη διαδικασία ανακεφαλαίωσης όπως οι συστημικές τράπεζες.

 

Ενώ οι συνεταιριστικές τράπεζες στην Ελλάδα έχουν μόνο 2% της αγοράς, η εικόνα στην Ευρώπη είναι διαφορετική. Το πανευρωπαϊκό δίκτυο συνεταιριστικών τραπεζών έχει σήμερα, 4.000 Συνεταιριστικές Τράπεζες, 72.000 καταστήματα, 217 εκατομμύρια πελάτες, 56 εκατομμύρια μέλη, 858.000 εργαζόμενους, και 20% κατά μέσον όρο μερίδιο αγοράς. Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες μπορεί να είναι η απάντηση στην κρίση δεδομένου ότι οι περισσότερες Συνεταιριστικές Τράπεζες της ΕΕ ήταν σε θέση να αντιμετωπίζουν την οικονομική θύελλα σχετικά καλά και να συνεχίσουν να στηρίζουν την τοπική και περιφερειακή οικονομία αλλά πολλές και την πράσινη μεταστροφή της οικονομίας και τις κοινωνικές επιχειρήσεις.  Η περιορισμένη έκθεσή τους σε τοξικά επενδυτικά προϊόντα, η διοίκηση χαμηλού ρίσκου αλλά κυρίως οι μακροχρόνιες, προσωπικές σχέσεις με τους πελάτες τους αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά τους, και συνέβαλλαν ώστε οι Συνεταιριστικές Τράπεζες να έχουν σταθερά αποτελέσματα ακόμα και μέσα στην κρίση, στηρίζοντας παράλληλα τις τοπικές και περιφερειακές οικονομίες. Είναι απίστευτο που στην Ελλάδα οι συνεταιριστικές τράπεζες δεν συμπεριλήφθησαν στην ανακεφαλαίωση των τραπεζών, και από την Τράπεζα της Ελλάδος και την κυβέρνηση οδηγήθηκαν σε κλείσιμο συνεταιριστικές τράπεζες, χωρίς να τους παρασχεθούν δίκαιες και ισότιμες συνθήκες ανακεφαλαιοποίησης και μεταρρυθμίσεων.

 

Είναι πολιτική προτεραιότητά μας ως “ΠΡΑΣΙΝΟΙ – Αλληλεγγύη. Δημιουργία. Οικολογία” να στηρίζουμε το μοντέλο του “τρίτου τομέα”, της κοινωνικής οικονομίας, που συνδέεται στενά με το σύστημα αξιών των Πράσινων: βιώσιμη οικονομία, συμμετοχική δημοκρατία, κοινωνική συνοχή, προστασία περιβάλλοντος, συλλογική και ατομική υπευθυνότητα. Η ανάγκη προώθησης της κοινωνικής κι αλληλέγγυας οικονομίας είναι ακόμα πιο επιτακτική τώρα που ζούμε την κρίση στην οποία έχουν περιέλθει και ο δημόσιος τομέας (πελατειακές σχέσεις, διαφθορά, σπατάλη πόρων, όχι τελικό όφελος για τον πολίτη) αλλά και ο ιδιωτικός-κερδοσκοπικός τομέας (συμμετοχή στην διαπλοκή – πελατειακές σχέσεις, μη τήρηση κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών δεσμεύσεων).

 

Οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό ρόλο αφού υπάρχουν σήμερα 160.000 με 123.000.000 μέλη και παρέχουν εργασία σε 5.400.000 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 50.000 συνεταιριστικών επιχειρήσεων στον τομέα της βιομηχανίας και των υπηρεσιών παρέχοντας θέσεις απασχόλησης σε 1.400.000 πολίτες. Μεταξύ άλλων απασχολούν και 30.000 ΑΜΕΑ.

 

Το πανευρωπαϊκό δίκτυο συνεταιριστικών τραπεζών έχει σήμερα, 4.000 Συνεταιριστικές Τράπεζες, 72.000 καταστήματα, 217 εκατομμύρια πελάτες, 56 εκατομμύρια μέλη, 858.000 εργαζόμενους, και 20% κατά μέσον όρο μερίδιο αγοράς. Οι περισσότερες Συνεταιριστικές Τράπεζες της ΕΕ ήταν σε θέση να αντιμετωπίζουν την οικονομική θύελλα σχετικά καλά και να συνεχίσουν να στηρίζουν την τοπική και περιφερειακή οικονομία, την πράσινη στροφή της οικονομίας και τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Η περιορισμένη έκθεσή τους σε τοξικά επενδυτικά προϊόντα, η διοίκηση χαμηλού ρίσκου αλλά κυρίως οι μακροχρόνιες, προσωπικές σχέσεις με τους πελάτες τους αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά τους, και συνέβαλλαν ώστε οι Συνεταιριστικές Τράπεζες να έχουν σταθερά αποτελέσματα ακόμα και μέσα στην κρίση, στηρίζοντας παράλληλα τις τοπικές και περιφερειακές οικονομίες.

 

Η πραγματικότητα δείχνει την ανθεκτικότητα του συνεταιριστικού μοντέλου για παράδειγμα της Ιταλίας ακόμα και σε περίοδο κρίσης. Οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις στην Ιταλίας αυξήθηκαν από 70.029 το 2001, σε 80.844 το 2012, ενώ από το 2007 ως το 2011 και οι εργαζόμενοι σε συνεταιριστικές επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 4.3%.

 

Στην Ιταλία η πρώτη συνεταιριστική τράπεζα ιδρύθηκε το 1883. Σε αντίθεση με την Βρετανία όπου ανθούν κυρίως δίκτυα παραγωγών-καταναλωτών ή τη Δανία που έχει πολλούς αγροτικούς συνεταιρισμούς, η Ιταλία διακρίνεται για μια ποικιλία όλων των ειδών των συνεταιρισμών. Ένας βασικός μηχανισμός στήριξης των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων είναι ο Ιταλικός νόμος που επιβάλλει χρήματα και περιουσία των μαφιόζων που καταδικάζονται να χρηματοδοτούν νέους ανθρώπους που επιθυμούν να στήσουν μια τέτοια επιχείρηση. Αυτός ο νόμος είναι κοινωνικά δίκαιος ενώ ταυτόχρονα καταπολεμά την ανεργία των νέων και προάγει την οικοδόμηση μια αποκεντρωμένης κοινωνίας που βασίζεται στην πρωτογενή παραγωγή. Σε αυτή ακριβώς την προσπάθεια πρωτοστατεί η Ηθική Τράπεζα της Ιταλίας.  Παρόμοιος ελληνικός νόμος θα μπορούσε να στηρίξει τις πρωτοβουλίες κοινωνικής οικονομίας που ξεκινάνε στη χώρα μας.

 

Ενώ στην Ισπανία η ανεργία βρίσκεται στα επίπεδα του 26%, στη χώρα των Βάσκων είναι 10%, εξαιτίας κυρίως του Mondragon που λειτουργεί με βάση το συνεταιριστικό μοντέλο. Κανείς δεν έχει απολυθεί στα χρόνια της κρίσης. Το συνεταιριστικό μοντέλο χαρακτηρίζεται, επίσης, από δικαιότερη κατανομή πλούτου. Στις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις του Mondragon ο υψηλότερος μισθός δεν υπερβαίνει το τετραπλάσιο του κατώτερου, ενώ στις συνεταιριστικές τράπεζες το εξαπλάσιο. Στις αρχές του 21ου αιώνα όλο και περισσότερες συνεταιριστικές επιχειρήσεις στρέφονται στην προώθηση των ΑΠΕ και τη βιολογική γεωργία. Οι επιτυχημένες κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις παντού τροφοδοτούνται και στηρίζονται από συνεταιριστικές τράπεζες, οι οποίες ουσιαστικά ικανοποιούν την ανάγκη οι πολίτες να ελέγξουν και πάλι τα χρήματά τους και να τα κατευθύνουν στην πραγματική οικονομία.

 

Συνεταιριστική, κοινωνική, αλληλέγγυα οικονομία

Τι προτείνουμε

  • Φορολογικά κίνητρα και δημιουργία ευνοϊκού νομικού-διοικητικού πλαισίου για κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) αλλά και τις άλλες νομικές – εμπορικές μορφές της κοινωνικής συνεργατικής οικονομίας.
  • Είναι ανάγκη τα κοινωνικά κινήματα να γίνουν πολύ πιο ενεργητικοί και να φτιάξουν τις δικές τους δομές για την αντιμετώπιση της κρίσης και ιδιαίτερα συνεταιριστικές τράπεζες.
  • Χαρτογράφηση του τομέα κοινωνικής επιχειρηματικότητας και συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων. Δημιουργία βάσης δεδομένων για τα εργαλεία οικονομικής και διοικητικής στήριξης των διαφόρων τύπων κοινωνικής επιχείρησης και ανά τομέα δραστηριοποίησης. Χρειάζεται να ενισχυθεί η δημόσια αναγνώριση και συνειδητοποίηση της κοινωνικής επιχείρησης ως βιώσιμη οργανωτική μορφή.
  • Η ανάπτυξη δομών κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικών επιχειρήσεων δεν αναιρεί την υποχρέωση να υπάρχει επαρκής δημόσια χρηματοδότηση για την διασφάλιση των υπηρεσιών δημόσιου συμφέροντος, όπως είναι η υγεία, η παιδεία και η κοινωνική πολιτική.
  • Για να μην ξαναδημιουργούνται φαινόμενα απάτης και διαφθοράς αυτή τη φορά  στο όνομα της κοινωνικής οικονομίας, είναι αναγκαία η αυτορύθμιση και προστασία του χώρου από τις ίδιες τις γνήσιες πρωτοβουλίες αξιοποιώντας την τεράστια εμπειρία που υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να εξασφαλιστεί ότι οι διαθέσιμοι δημόσιοι πόροι θα πηγαίνουν απευθείας στις υπαρκτές κοινωνικές οργανώσεις και δεν θα μοιραστούν σε «ημέτερους» ούτε θα φαγωθούν από την κρατική γραφειοκρατία των συμβούλων με το πρόσχημα της αξιολόγησης και των ελέγχων.
  • Χρειάζονται καινοτόμα και ευέλικτα συστήματα παροχής εγγυήσεων ή κάλυψης απώλειας για τους δανειστές, ακόμη και σε εθνικό επίπεδο καθώς και άρση όλων των εμποδίων πρόσβασης των κοινωνικών συνεργατικών επιχειρήσεων στο Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020. Η ΕΕ θα πρέπει να ανοίξει τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικών Επενδύσεων για τις κοινωνικές επιχειρήσεις.
  • Θεσμοθέτηση εναλλακτικών τοπικών- περιφερειακών νομισμάτων συμπληρωματικών στο ευρώ που θα δημιουργήσουν μια “νομισματική” ποικιλότητα και θα επιτρέψουν να ανταλλάσσουμε και να ανακυκλώνουμε τα υπάρχοντα, προωθώντας την αυτάρκεια και δημιουργώντας θέσεις εργασίας. Να ενισχυθούν τα τοπικά εναλλακτικά νομίσματα, οι τράπεζες χρόνου, οι πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης που υποστηρίζουν την τοπική οικονομία και την επιβίωση ανθρώπων που δεν διαθέτουν πλέον εισόδημα για να επιβιώσουν αξιοπρεπώς.
  • Θεσμική θωράκιση τοπικών ανταλλακτικών δικτύων και των πρωτοβουλιών διάθεσης προϊόντων χωρίς μεσάζοντες, με τη δημιουργία μόνιμων δομών και αγορών.

 

Τι έχουμε καταφέρει ήδη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (δείτε περισσότερα εδώ)

 

Πολύ ενθαρρυντικές προσπάθειες ξεκίνησαν ήδη στην ελληνική περιφέρεια κι εμείς από την πλευρά μας στηρίξαμε από την αρχή, με πρωτοβουλίες και του Νίκου Χρυσόγελου, ευρωβουλευτή των Πράσινων, τη δυναμική αυτή με μια σειρά ενεργειών και πρωτοβουλιών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνεισφέρουμε στην πληροφόρηση, μεταφορά καλών πρακτικών και εμπειριών, συνεργασία και δικτύωση καθώς και στη δημιουργία θεσμών και εργαλείων που θα συμβάλλουν στην άνθιση των κοινωνικών επιχειρήσεων αλλά και θα προστατέψουν την ποιότητα των πρωτοβουλιών που ξεφυτρώνουν από τα κάτω, έτσι ώστε κάθε προσπάθεια να εξελίσσεται με βάση τις δικές της επιλογές και τις τοπικές συνθήκες σε ένα πετυχημένο παράδειγμα και για άλλες πρωτοβουλίες.

 

Αναλάβαμε πληθώρα πρωτοβουλιών για την προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις Βρυξέλλες. Ενδεικτικά:

 

– Κορυφαίο γεγονός ήταν το τριήμερο εκδηλώσεων που διοργανώσαμε σε συνεργασία με ένα σύνολο κοινωνικών φορέων στην Αθήνα τον Ιούλιο του 2012 με θέμα «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις: δυνατότητες απασχόλησης σε εποχή κρίσης» καθώς και αντίστοιχο συνέδριο τον Νοέμβριο 2013. Έχουμε οραγνώσει συζητήσεις, εκθέσεις, ημερίδες και σεμινάρια όπου συμμετείχαν πολλοί ευρωπαϊκοί και ελληνικοί φορείς που παρουσίασαν τις εμπειρίες τους και συζήτησαν τις προοπτικές ανάπτυξης συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Κεντρικός στόχος παρόμοιων πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση των προσπαθειών για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε πράσινες οικονομικές δραστηριότητες που θα συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην κοινωνική συνοχή.

 

– Επιτυχημένο ήταν και το διαδραστικό εργαστήριο για τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις που διοργανώσαμε στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 2013. Ιδιαίτερα ενθαρρυντική ήταν η ανταπόκριση και ενεργός συμμετοχή ατόμων από όλη την χώρα, και εξαιρετικά ελπιδοφόρα η δέσμευσή τους να δικτυωθούν και να συνεργαστούν για τη δημιουργία μιας δομής υποστήριξης και τριών ομάδων εργασίας για την επεξεργασία προτάσεων σε θέματα θεσμικά–νομικά, φορολογικά και χρηματοδοτικά.

 

– Επίσης πολύ ενδιαφέρον είχε το εργαστήριο για τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις που διοργανώσαμε στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 2012, στο πλαίσιο του 17ου Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος. Επιπλέον, με την ευκαιρία της κυκλοφορίας των βιβλίων «Υπαρκτός καινούργιος κόσμος. Κοινωνική/αλληλέγγυα και συνεργατική οικονομία» του Γιώργου Λιερού και «Εισαγωγή στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Το μετέωρο βήμα μιας δυνατότητας» του Τάκη Νικολόπουλου και του Δημήτρη Καπογιάννη, ο ευρωβουλετής μας Νίκος Χρυσόγελος συμμετεί σε εκδήλωση στο Χαλάνδρι για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία.

 

– Και πέρα από την Αθήνα όμως, πολύ σημαντικές ήταν και οι παρεμβάσεις μας για τον τομέα αυτό σε ολόκληρη την επικράτεια. Στη Σύρο συνδιοργανώσαμε εκδήλωση με θέμα «Κοινωνική οικονομία και κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη: μια πράσινη απάντηση στην κρίση και στην ανεργία» τον Ιούνιο του 2012. Στην Τήνο συμμετείχαμε σε διημερίδα με θέμα «Διαχείριση Απορριμμάτων & Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί» τον Οκτώβριο του 2012. Στη Ρόδο και στην Κω συμμετείχαμε σε ημερίδες με θέμα «Κοινωνική Οικονομία & Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις: Δυνατότητες Απασχόλησης και Βιώσιμης Τοπικής Ανάπτυξης» τον Νοέμβριο του 2012. Στην Κοζάνη συμμετείχαμε σε εκδήλωση για τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς τον Νοέμβριο του 2012 και στην Κάρπαθο σε εκδήλωση για την κοινωνική οικονομία τον Δεκέμβριο του 2012.

 

– Στον Βόλο, τον Ιανουάριο του 2013, συναντηθήκαμε με το προεδρείο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Βόλου, τους εργαζόμενους της ΚΟΝΤΙ, τον Δήμαρχο και τα στελέχη της Αναπτυξιακής Εταιρείας Βόλου, παραχωρήσαμε συνέντευξη στα τοπικά ΜΜΕ και συμμετείχαμε σε συζήτηση για την κοινωνική οικονομία. Συνέντευξη Τύπου δώσαμε επίσης στη Θεσσαλονίκη τον Νοέμβριο του 2012, όπου αναφερθήκαμε στην κοινωνική οικονομία και συγκεκριμένα στη σύσταση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, με ειδική μνεία στην αποτροπή της ιδιωτικοποίησης του νερού και στις παρεμβάσεις μας με τη μορφή τροπολογιών αλλά και ερωτήσεων στο Ευρωκοινοβούλιο.

 

Στο Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες καλωσορίσαμε την υπερψήφιση της έκθεσης σχετικά με την «Πρωτοβουλία για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» και του ψηφίσματος σχετικά με το «Σύμφωνο Κοινωνικών Επενδύσεων – ως αντίδραση στην κρίση» τον Νοέμβριο του 2012 και διοργανώσαμε δύο πολύ επιτυχημένες ημερίδες. Η πρώτη ημερίδα, τον Μάρτιο του 2012, είχε θέμα «Κοινωνικές-συνεταιριστικές επιχειρήσεις και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» και έφερε ομάδες πολιτών, επαγγελματικές ενώσεις, φορείς της αυτοδιοίκησης, επιστήμονες κ.α. που είτε έχουν ξεκινήσει, είτε ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε κοινωνικές-συμμετοχικές επιχειρήσεις για αξιοποίηση ΑΠΕ, σε επαφή με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την πλούσια εμπειρία από παρόμοιες επιχειρήσεις σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, καθώς και τις πιθανές πηγές και μηχανισμούς χρηματοδότησης για τέτοιες προσπάθειες. Στη δεύτερη ημερίδα, τον Ιούνιο του 2012, παρουσιάστηκε η τελευταία έκθεση “Η Κατάσταση του Κόσμου – 2012”, του Ινστιτούτου Worldwatch καθώς και η έκθεσή του για την συνεταιριστική κοινωνική οικονομία σε πλανητικό επίπεδο.

 

– Τον Ιανουάριο του 2013, καταθέσαμε ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατάργηση των φορολογικών κινήτρων για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις στο νέο φορολογικό νόμο. Η απαράδεκτη αυτή εξέλιξη δυναμιτίζει τις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη ξεκινήσει σε πολλές περιοχές αλλά κυρίως την δυναμική που μπορεί να αναπτυχθεί για την επανένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή χιλιάδων ανέργων και κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, και να καλυφθούν πραγματικές ανάγκες της κοινωνίες. Με την ερώτησή μας καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει θέση και να σταματήσει μια τέτοια απαράδεκτη εξέλιξη καθώς και να ενημερώσει για την πρόοδο των – υπό σχεδιασμό ακόμα – δράσεων στήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος και η ομάδα των πράσινων στήριξαν στο Ευρωκοινοβούλιο την έκθεση TOIA, A7-0222/2013, που υπερψηφ’ιστηκε από την Ολομέλεια. Η έκθεση  περιλαμβάνει πολλές από τις θέσεις και τα αιτήματα των ευρωπαϊκών ομοσπονδιών συνεταιριστικών επιχειρήσεων που γνωρίζουν σημαντική άνθιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

– Τη σημασία της στήριξης των συνεταιριστικών τραπεζών ανέδειξε ο Νίκος Χρυσόγελος και συζήτηση που διοργάνωσε στην αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από τον κλάδο των συνεταιριστικών τραπεζών από την Ευρώπη και την Ελλάδα. Επίσης, έχει επισημάνει τις συνεχείς αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας με σχετικές ερωτήσεις του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου συγκεντρώνεται το 80% της τραπεζικής δραστηριότητας, δεν υπάρχουν συνεταιριστικές τράπεζες. Επίσης, το 80% των χορηγήσεων των συνεταιριστικών τραπεζών στην περιφέρεια κατευθύνεται για χρηματοδότηση των τοπικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μόλις το 20% σε καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια. Η κατανομή αυτή είναι διαφορετική στις συστημικές τράπεζες όπου το 50% των χορηγήσεων πηγαίνει σε καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια, ενώ από το υπόλοιπο 50% χρηματοδοτούνται και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Άρα, οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις στηρίζουν ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των ΜΜΕ στην περιφέρεια.

 

Δεδομένου ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, τόσο οι υπάρχουσες ΜΜΕ όσο και οι νέες αξιόλογες επιχειρηματικές ιδέες πρέπει να υποστηριχθούν. Για το λόγο αυτό, στηρίζουμε την πρόταση δημιουργίας κεντρικής συνεταιριστικής τράπεζας η οποία θα καλλιεργεί το έδαφος στην περιφέρεια, εκεί όπου δεν υπάρχει ακόμα συνεταιριστική τράπεζα, προωθώντας το συνεταιριστικό κίνημα και τονώνοντας την τοπική οικονομία αλλά και θα συντονίζει τις συνεργατικές τράπεζες.

– Οι συνεταιριστικές τράπεζες πρέπει να περιλαμβάνουν κοινωνικά κριτήρια, παρά το αναμφισβήτητα ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν, καθώς αυτά ακριβώς τα κριτήρια τις διαφοροποιούν από τις εμπορικές τράπεζες. Χρειάζεται και αυτοκριτική από τις συνεταιριστικής τράπεζες, η οποία σε συνδυασμό με την υποστήριξη του ευρωπαϊκού οργανισμού συνεταιριστικών τραπεζών θα συμβάλλει καθοριστικά στην αναδιοργάνωση του τομέα των συνεταιριστικών τραπεζών και στην Ελλάδα.

Posted on 28/04/2014 in Θέσεις

Share the Story

Back to Top