Η καταστροφή του περιβάλλοντος και η ρύπανση έχουν επιπτώσεις και στην ανθρώπινη ζωή

Η προστασία του περιβάλλοντος και η πράσινη πολιτική αφορούν την υγεία και τη ζωή μας, δεν είναι πολυτέλεια. Πάνω από 11.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο πρόωρα στην Ελλάδα λόγω ατμοσφαιρικής ρύπανσης!!!!
Η κλιματική κρίση προσθέτει επιπλέον προβλήματα ιδιαίτερα με την αύξηση των θερμοκρασιών και της διάρκειας των υψηλών θερμοκρασιών και των ημερών καύσωνα. Και αυτό έχει μεγάλες επιπτώσεις στους μεγαλύτερους και σε όσους/ες έχουν άλλα προβλήματα υγείας. Και εμείς σφυρίζουμε αδιάφορα;
Κανονικά θα έπρεπε να έχουμε κηρύξει συναγερμό. Κάθε χρόνο πεθαίνουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι από την ατμοσφαιρική στην ΕΕ που θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε, δεν είναι αναπόφευκτη η ρύπανση. Και μπορούμε να μειώσουμε τη θερμοκρασία στις πόλεις του νότου που δέχονται σημαντικές πιέσεις από την κλιματική κρίση. Ναι μπορούμε να δροσίσουμε τις πόλεις μας
Το σχέδιο μηδενικής ρύπανσης συνδέεται απολύτως και με την κλιματική πολιτική.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η ΕΕ έχει ως στόχο τη μείωση της ρύπανσης του αέρα, των υδάτων και του εδάφους έως το 2050 σε επίπεδα που δεν είναι πλέον επιβλαβή για την υγεία και τα φυσικά οικοσυστήματα και που είναι εντός των ορίων που μπορεί να διατηρήσει ο πλανήτης. Καθορίζει μια σειρά από στόχους που θα βοηθήσουν στην επίτευξη αυτού του στόχου έως το 2030:
– μείωση των πρόωρων θανάτων από την ατμοσφαιρική ρύπανση πάνω από 55%
– μείωση των οικοσυστημάτων της ΕΕ όπου η ατμοσφαιρική ρύπανση απειλεί τη βιοποικιλότητα κατά 25%
– μείωση πλαστικών απορριμμάτων στη θάλασσα κατά 50% και μικροπλαστικών που απελευθερώνονται στο περιβάλλον κατά 30%
– αυστηρότερα όρια για αρκετούς ατμοσφαιρικούς ρύπους
Τον Απρίλιο του 2024, το Κοινοβούλιο ενέκρινε νέους κανόνες για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην ΕΕ. Ο νόμος θέτει αυστηρότερους στόχους για πολλούς ρύπους, συμπεριλαμβανομένων των σωματιδίων, του διοξειδίου του αζώτου, του διοξειδίου του θείου και του όζοντος, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ποιότητα του αέρα στην ΕΕ είναι λιγότερο επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, τα φυσικά οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα.
Δεν θυμόμαστε το περιβάλλον μια μέρα το χρόνο για να βγάλουμε ανακοινώσεις. Δράση για το περιβάλλον, το κλίμα, τη βιοποικιλότητα 365 μέρες το χρόνο.
Οι πόλεις μπορεί να παίξουμε σημαντικό ρόλο στη στρατηγική για #μηδενικήρύπανση στο πλαίσιο της στρατηγικής για #κλιματικήουδετερότητα.
Αυτό στοχεύουμε τώρα στον Δήμο Αθηναίων #cityofathens
  • (το κείμενο είναι από ανάρτηση στο facebook του Νίκου Χρυσόγελου, αντιδημάρχου Κλιματικής Διακυβέρνησης και Κοινωνικής Οικονομίας στο Δήμο Αθηναίων)

Posted on 06/06/2024 in Δελτία Τύπου

Share the Story

Back to Top