ΠΡΑΣΙΝΟΙ: Καλούμε τον Υπουργό Γεωργίας να καταψηφίσει ή έστω να απέχει την Παρασκευή στην πιο κρίσιμη ψηφοφορία για τα «μεταμφιεσμένα» μεταλλαγμένα τρόφιμα

 

  • Με «μεταμφιεσμένα» μεταλλαγμένα τα λόμπι της αγροβιομηχανίας επιδιώκουν παράκαμψη της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας προφύλαξης! Μάλιστα θα καταργηθεί η δυνατότητα των Κρατών Μελών να αποφασίζουν απαγόρευση των προϊόντων αυτών σε εθνικό επίπεδο.
  • Η Ελλάδα είναι η χώρα που την Παρασκευή σε ψηφοφορία στην COREPER και στο Συμβούλιο Υπουργών θα ανοίξει οριστικά ή θα κλείσει το δρόμο στα  μεταλλαγμένα
  • Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων καταγγέλλει ότι η νέα ρύθμιση, αν περάσει, θα επιτρέψει στις μεγάλες πολυεθνικές σποροπαραγωγής να ελέγξουν την παραγωγή και να αυξήσουν τα κέρδη τους σε βάρος της υγείας των πολιτών και του περιβάλλοντος.
  • Οι Πράσινοι καλούμε τον Υπουργό Γεωργίας να σκεφτεί τα συμφέροντα των πολιτών, των καταναλωτών και της χώρας και να προστατέψει τη δυνατότητα να παράγουμε στη χώρα μας και στην υπόλοιπη Ευρώπη ποιοτικά, υγιεινά, οικολογικά τρόφιμα που βελτιώνουν την υγεία και προστατεύουν το περιβάλλον και εξασφαλίζουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα για τους παραγωγούς.
  • Ο Έλληνας Υπουργός Γεωργίας με την καταψήφιση της απόπειρας νομοθεσίας υπέρ των “νέων” γενετικά τροποποιημένων ειδών ή έστω με αποχή ώστε να ΜΗΝ υπάρχει η αναγκαία πλειοψηφία έχει την μοναδική και ιστορική δυνατότητα να υπερασπιστεί τη γεωργία, τη φύση, τα συμφέροντα γεωργών και πολιτών. Είναι η μία ψήφος, η Ελληνική, όπως έχουν διαμορφωθεί οι ισορροπίες, που θα κρίνει το αποτέλεσμα για το μέλλον της γεωργίας και των τροφίμων.

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών, η ακρίβεια στα τρόφιμα αλλά και μια σειρά δεδομένων δείχνουν ότι η γεωργία και ιδιαίτερα η παραγωγή τροφίμων βρίσκονται σε κρίση. Η κλιματική κρίση προκαλεί μεγάλες καταστροφές. Οι μεγάλες αγρο-βιομηχανίες ελέγχουν όλο και περισσότερο ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής. Η ρύπανση του περιβάλλοντος και η επιβάρυνση της υγείας καταναλωτών και καλλιεργητών από τα φυτοφάρμακα και τα χημικά λιπάσματα συνεχίζουν να αποτελούν πηγές ανησυχίες. Όμως κάτω από τα ραντάρ υπάρχει μια συνεχής προσπάθεια των ισχυρών λόμπι της αγροβιομηχανίας να φέρουν στο πιάτο μας γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα ΓΤΟ (“μεταλλαγμένα”) παρακάμπτοντας με διάφορες μεταμφιέσεις ή πιέζοντας για αλλαγή νομοθεσίας – όπως και κρέατα με αυξητικές ορμόνες. Μια τελευταία προσπάθειά της είναι να φέρει στο πιάτο μας τα λεγόμενα “νέα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα.

Οι Έλληνες και οι Ευρωπαίοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ χτυπούν την καμπάνα του κινδύνου – η Ελλάδα να μη συμπράξει σε «παράλληλες» νομοθεσίες για νέα τύπου μεταλλαγμένα! Κυβερνήσεις και λαοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρισκόμαστε σήμερα μπροστά σε μια νέα πρόκληση στο πεδίο της μακράς μάχης για τη διαφύλαξη της γενετικής κληρονομιάς των γεωργικών φυτών από τις διαρκείς επιθέσεις του λόμπυ των γενετικά τροποποιημένων φυτών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται πως αφήνει ανοιχτά παράθυρα για εισαγωγή νέας χωριστής νομοθεσίας για κατηγορίες γενετικά τροποποιημένων γεωργικών φυτών, ώστε να παρακαμφθεί η ισχύουσα αυστηρή ευρωπαϊκή νομοθεσία για το θέμα. Το «παράθυρο» είναι η εμφάνιση νέων τεχνικών γονιδιακής τροποποίησης, που παρουσιάζονται με τη βελτιωμένη ορολογία της «στοχευμένης μεταλλαξιγένεσης», ως «φυσικές» διαδικασίες, οι οποίες δεν είναι ανάγκη να υπόκεινται στις ισχύουσες αυστηρές διαδικασίες εκτίμησης κινδύνου, ιχνηλασιμότητας και ειδικής σήμανσης (risk assessment, trceablity and labelling).

Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ διακηρύσσουν ότι οι μεθοδεύσεις αυτές δεν αλλάζουν την ουσία της γενετικής τροποποίησης και τους κινδύνους που την συνοδεύουν. Η τριπλή διαδικασία προφύλαξης από κινδύνους που δεν είναι αντιστρέψιμοι δεν πρέπει ούτε κατ’ ελάχιστον να υποβαθμιστεί με την θέσπιση «παράλληλης χαλαρής» ευρωπαϊκής νομοθεσίας .

Η κατάσταση είναι επείγουσα, αφού την προσεχή Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου, συζητείται στην επιτροπή αντιπροσώπων COREPER, το άνοιγμα του δρόμου για μια τέτοια «μαλακή» παράλληλη νομοθεσία για νέα γενετικά τροποποιημένα φυτά, τροποποιημένα τάχα, με «φυσικές» διαδικασίες!

Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να σταθμίσει τους κινδύνους για την ανεξαρτησία των Ελλήνων και των άλλων ευρωπαίων αγροτών και την υγεία των καταναλωτών, το ισχυρό συμφέρον της ιδιαίτερα προικισμένης σε φυσική αλλά και αγροτική βιοποικιλότητα χώρας μας να μην κυριαρχηθεί η αγορά τροφίμων από πανίσχυρες πολυεθνικές με πατέντες «νέων» τάχα μεταλλαγμένων σπόρων και να ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕΙ τις προτεινόμενες μεταβολές στη νομοθεσία περί γενετικά τροποποιημένων, ή τουλάχιστον να απέχει από τη διαδικασία στις 2 Φεβρουαρίου!

Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ καλούμε τους αγρότες και τις οργανώσεις τους να συνταχθούν με τις δυνάμεις που θέλουν να μη «νερωθεί» το τριπλό ανάχωμα (εκτίμηση κινδύνου, ιχνηλασιμότητας και ειδικής σήμανση) έναντι των γενετικά τροποποιημένων φυτών και των πατεντών που τα συνοδεύουν στα χέρια λίγων. Να πιέσουν την κυβέρνηση να μη συμπορευτεί με τις δυνάμεις που επιδιώκουν τη συγκέντρωση της δύναμης στα τρόφιμα στους λίγους σε βάρος του κοινού συμφέροντος που εξυπηρετείται μόνο από την αγρο-οικολογική αντίληψη καλλιέργειας, τη διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς σπόρων, την ποικιλότητα, την ανεξαρτησία από τις πατέντες των λίγων μεγάλων πολυεθνικών εταιριών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα διαθέτει την αποτελεσματικότερη και πλέον συμβατή με την αρχή της προφύλαξης νομοθεσία, ελέγχου των γενετικά τροποποιημένων γεωργικών φυτών.

Η νομοθεσία αυτή, θέτοντας σε προτεραιότητα την προφύλαξη της δημόσιας υγείας αλλά και της ισορροπίας των φυσικών βιοκοινοτήτων ακόμη και από πιθανούς (όχι ακόμη βέβαιους) κινδύνους, έχει συνεισφέρει ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή πρωτοπορία στην διαφύλαξη της φυσικής γενετικής κληρονομιάς, στην αποτροπή της υπερ-εξάρτησης των αγροτών από τις πολυεθνικές σπόρων μέσω πατεντών, στην ποικιλότητα γεωργικών καλλιεργειών και φύσης και τελικά στη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας από μη αντιστρέψιμους, γενετικού τύπου κινδύνους.

Αλλά οι ισχυρές πολυεθνικές που επιδιώκουν τον ολιγοπωλιακό έλεγχο της παραγωγής τροφίμων, την υποταγή σε αυτές της πλειοψηφίας των αγροτών και την περιθωριοποίηση των υπολοίπων συνεχίζουν και κλιμακώνουν τις πιέσεις τους για αν πετύχουν τους σκοπούς τους.

Ο αγώνας πρέπει να κερδηθεί! Το διακύβευμα είναι τεράστιο. Αφορά το ποιος ελέγχει τι τρώμε και αν οι αγρότες θα είναι ανεξάρτητοι παραγωγοί ή νέου τύπου δουλοπάροικοι. Καμιά υποβάθμιση, καμιά παράκαμψη της ισχύουσας νομοθεσίας για τα γενετικά τροποποιημένα! Για τους αγρότες, για τους καταναλωτές, για να την αποτροπή μη αντιστρεπτών κινδύνων για την δημόσια υγεία!

Η θέση των ευρωπαίων ΠΡΑΣΙΝΩΝ εδώ

  • Η Επιτροπή Μόνιμων Αντιπροσώπων ή Coreper [άρθρο 16 παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση – ΣΕΕ και άρθρο 240 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΣΛΕΕ] είναι αρμόδια για την προετοιμασία των εργασιών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για επικοινωνία: Γιώργος Κανέλλης, 6972902750

Posted on 31/01/2024 in Δελτία Τύπου

Share the Story

Back to Top