ΝΕΟΛΑΙΑ – Είμαστε νέοι, θέλουμε να πάρουμε το μέλλον μας πίσω. Θα το διαμορφώσουμε εμείς!

Οι «ΠΡΑΣΙΝΟΙ – Αλληλεγγύη. Δημιουργία. Οικολογία» υποστηρίζουμε ότι η δημόσια δωρεάν και αλληλέγγυα παιδείαείναι ένα κοινωνικό αγαθό που θα πρέπει να παρέχετε σε όλους ανεξαρτήτως της οικονομικής τους κατάστασης. Διά βίου κατάρτιση και επιμόρφωση. Βιώσιμες και αξιοπρεπώς αμειβόμενες θέσεις εργασίας στην «πράσινη» και στην κοινωνική οικονομία. Διάθεση σημαντικών πόρων για την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας. Συμμετοχή των νέων στη λήψη όλων των αποφάσεων που τους αφορούν, να αποφασίζουν για το μέλλον που τους ανήκει και να ακολουθούν μια εργασία που να τους εκφράζει και να τους γεμίζει ψυχικά. Διασφάλιση των δικαιωμάτων των νέων στην ελεύθερη μετακίνηση, στην υγεία και την περίθαλψη, τη στέγαση, την εργασία, την εκπαίδευση, την διασκέδαση, την οικολογική-κλιματική βιωσιμότητα και την δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών.

 

Οι νέοι είναι το μέλλον αυτής της χώρας και αυτοί που θα μας βγάλουν από τη κρίση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη τους, να τους εμπνεύσει όραμα και αισιοδοξία για να θέσουν τις βάσεις για ένα καλύτερο αύριο. Πρέπει να δώσουμε στους νέους τα κατάλληλα εφόδια γι αυτή τη προσπάθεια και να επενδύσουμε ουσιαστικά στο ανθρώπινο δυναμικό αυτής της χώρας. Οι νέοι εκτός από εκπαίδευση και παιδεία χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη, να τους εμπνεύσουμε, να τους μεταφέρουμε όραμα και αισιοδοξία, να τους αφήσουμε να εκφραστούν και να αναζητήσουν ελεύθερα μια καλύτερη ζωή.

.

Οι νέοι έχουν δικαίωμα σε μία Ευρωπαϊκή Ένωση που συμβάλει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων τους. Οι “ΠΡΑΣΙΝΟΙ- Αλληλεγγύη. Δημιουργία. Οικολογία” θέλουμε να ενισχύσουμε τις ευκαιρίες των νέων να επηρεάζουν τις αποφάσεις. Γι’ αυτό διεκδικούμε μεγαλύτερη εκπροσώπησή τους στα πολιτικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά όργανα λήψης αποφάσεων και εκτεταμένη διαβούλευση μαζί τους κατά τη διαμόρφωση όλων των πολιτών που τους αφορούν.

 

ΤΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΕ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

leaves6

Τέρμα τα μεγάλα λόγια, εμπρός με ρεαλιστικό σχέδιο για αξιοπρεπή εργασία σε 3 στάδια όπως προτείνουμε οι «ΠΡΑΣΙΝΟΙ – Αλληλεγγύη. Δημιουργία. Οικολογία»:

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ

 • Άμεση ανακούφιση από την κρίση τόσο για την εργαζόμενη όσο και για την άνεργη νεολαία, εστιάζοντας στην εξασφάλιση εγγυημένου αξιοπρεπούς εισοδήματος για ένα ανθρώπινο επίπεδο διαβίωσης και αξιοπρεπούς εργασίας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν πόροι από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το όποιο πρωτογενές πλεόνασμα.
 • Άμεσος τερματισμός των καταστροφικών και αντιπαραγωγικών μέτρων λιτότητας που καταστρέφουν τις αξιοπρεπείς εργασίες και την ποιότητα στη δουλειά, ενώ αυξάνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό. Αντικατάσταση της πολιτικής αυτής από και πολιτική κοινωνικής, οικονομικής, οικολογικής και δημοσιονομικής βιωσιμότητας.
 • Άμεσο σχέδιο ενός έτους για τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας για το 10% τουλάχιστον των νέων που έχουν πληγεί από την κρίση. Αξιοποίηση εργαλείων όπως η ¨Εγγύηση για τη Νεολαία» στοχευμένα. Εξασφάλιση πρόσβασης σε κεφάλαια εκκίνησης για ίδρυση νεανικών και κοινωνικών – συνεργατικών επιχειρήσεων.
 • Ευρωπαϊκή καμπάνια και συντονισμένη παρέμβαση στο νέο Ευρωκοινοβούλιο (πχ με Γραπτή Διακήρυξη και κατάθεση σχεδίου ψηφίσματος) για εξαίρεση των δαπανών για τη νεανική απασχόληση – όπως η δημιουργία θέσεων εργασίας, η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η μείωση της φτώχειας, κτλ – από την διαδικασία Δημοσίου Ελλείμματος. Άρση των δημοσιονομικών περιορισμών στις δράσεις προώθησης της νεανικής απασχόλησης.

 

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ

 • Ενίσχυση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τομείς προσανατολισμένους στο μέλλον, όπως η κοινωνική καινοτομία, η πράσινη και κοινωνική οικονομία.
 • Να θέσουμε ως πρώτη θεματική προτεραιότητα για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020 την απασχόληση των νέων οριζόντια. Δεν ευθύνονται οι νέοι για την υψηλή ανεργία – δεν μπορούν να κατηγορούν τους νέους ότι δεν προσπαθούν αρκετά για να βρουν δουλειές που δεν υπάρχουν.       Να απαιτήσουμε να διαμορφωθεί με τη συμμετοχή των νέων, ένα αποτελεσματικό και επείγον σχέδιο αντιμετώπισης της νεανικής ανεργίας. Εμείς διαμορφώνουμε πολιτικές απασχόλησης νεολαίας αναλαμβάνοντας την ευθύνη για αξιοπρεπείς και βιώσιμες θέσεις εργασίας με εισόδημα που επιτρέπει την ευημερία και τη διασφάλιση ενός ικανοποιητικού επιπέδου ποιότητας ζωής. Πόροι από όλα τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία πρέπει να κατευθυνθούν στοχευμένα και όχι ασυντόνιστα στην δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους σε καινοτόμους τομείς.
 • Απαιτούμε και προτείνουμε η δημοσιονομική πολιτική να μην πλήττει τις επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Να δοθεί έμφαση σε προγράμματα μαθητείας και σε κίνητρα για τους εργοδότες, με δεσμευτικές συμφωνίες όλων των εμπλεκομένων και διατήρηση των θέσεων εργασίας για τουλάχιστον πέντε χρόνια.

 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ

 • Δημιουργία άμεσα, με βάση και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της χώρας, ενός υποστηρικτικού, εξειδικευμένου συστήματος που θα στηρίξει την συνέχιση της εκπαίδευσης, μαθητείας, κατάρτισης στην εργασία και ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας, με βάση τις ανάγκες και δεξιότητες –ικανότητες κάθε νέου (εξατομικευμένη υποστήριξη). Μια τέτοια πολιτική απαιτεί το κατάλληλο πλαίσιο και δέσμευση από την διοίκηση μεγαλύτερης διάρκειας καθώς και στήριξη με επαρκείς ευρωπαϊκούς πόρους από την «Εγγύηση για τη Νεολαία» και συμπληρωματικά εθνικούς πόρους.
 • Υποστηρικτικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισηςπου διασφαλίζουν ότι η εναλλαγή εργασίας δε θέτει σε κίνδυνο τα δικαιώματα στην υγεία και την περίθαλψη.
 • Εγγυημένο δικαίωμα σε ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση για όλους ανά πάσα στιγμή της ζωής τους.
 • Ανάπτυξη πολιτικών στέγασης για τους νέους που διασφαλίζουν το δικαίωμα σε φτηνή αλλά ποιοτική στέγαση των νέων και των νεαρών ζευγαριών (αποκατάσταση εγκαταλειμμένων κτιρίων και φορολογικά κίνητρα για κλειστά διαμερίσματα και παραχώρηση τους με «κοινωνικό ενοίκιο» σε νέους)

 

ΠΑΡΕ ΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ

 

Τι έχουμε καταφέρει ήδη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

 

Το 2009 εισαγάγαμε την ιδέα για την παροχή “Εγγυήσεων για τη Νεολαία” σε επίπεδο ΕΕ, ώστε οι νέοι που είναι άνεργοι ή τελειώνουν τις σπουδές τους να έχουν εργαλεία για να βρουν δουλειά ή να συνεχίσουν την κατάρτισή τους.

 

Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ στο Ευρωκοινοβούλιο αλλά και ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Πράσινων, αγωνιστήκαμε σε πολλά επίπεδα για την προώθηση δίκαιων πολιτικών για τους νέους, για να μην περικοπούν οι πόροι για την απασχόληση των νέων αλλά και για άλλες νεακικές πολιτικής, όπως για παράδειγμα τα προγράμματα   ERASMUS, με στόχο την παροχή εκπαιδευτικών ευκαιριών σε όλους, τα προγράμματα κινητικότητας και ανταλλαγών των νέων, ο σεβασμός των δικαιωμάτων των νέων.

Μπορείς να δεις περισσότερα στο http://goo.gl/x1O8EI

 

Δυνατοί ΠΡΑΣΙΝΟΙ στο επόμενο ευρωκοινοβούλιο

 

Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μαζί με τους νέους για προώθηση των πολιτών για τους νέους. Στην πρώτη αναθεώρηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού το 2016, πρέπει να αυξηθούν οι πόροι για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων αλλά και ενίσχυσης των πολιτικών για νέους. Είναι σημαντικοί, λοιπόν,οι συσχετισμοί στο Ευρωκοινοβούλιο για την επόμενη περίοδο 2014-2019. Μια ισχυρή εκπροσώπησή των “ΠΡΑΣΙΝΟΙ – Αλληλεγγύη. Δημιουργία, Οικολογία” στο Ευρωκοινοβούλιο και μια ισχυρή Ομάδα των Πρασίνων από όλες τις χώρες θα συμβάλλει στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των νέων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Διαβάστε αναλυτικά τις θέσεις μας για την νεολαία. 

Posted on 25/04/2014 in Θέσεις

Share the Story

Back to Top