Η ΕΕ “Ελεύθερη Ζώνη για ΛΟΑΔΜΙ”: H EE στηρίζει τα δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΜΙ απέναντι σε ρατσιστικές αντιμετωπίσεις

Σε απάντηση της ανατροπής των δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΔΜΙ από ορισμένα κράτη της ΕΕ, ιδίως της Πολωνίας και της Ουγγαρίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κήρυξε την ΕΕ την Πέμπτη «Ελεύθερη Ζώνη για ΛΟΑΔΜΙ».

Δύο χρόνια από τον Μάρτη του 2019 οπότε η πρώτη αυτοδιοικητική αρχή στην Πολωνία αυτοανακηρύχθηκε με ένα ρατσιστικό σκεπτικό «απαλλαγμένη από την ιδεολογία των ΛΟΑΔΜΙ» (!) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απάντησε “ανακηρύσσοντας την ΕΕ Ελεύθερη Ζώνη για ΛΟΑΔΜΙ» σε ψήφισμα που υιοθέτησε με 492 ψήφους υπέρ, 141 κατά και 46 αποχές

Την πρόταση προετοίμασε η πράσινη ευρωβουλευτής Terry Reintke, συμπρόεδρος του Intergroup LGBTI του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Lead Story Image

Είχε προηγηθεί ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου τον Δεκέμβριο 2019 με το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλούσε την Επιτροπή να καταδικάσει όλες τις δημόσιες διακρίσεις κατά των ΛΟΑΔΜ και κυρίως την ανάπτυξη των λεγόμενων «ζωνών χωρίς ΛΟΑΔΜ» στην Πολωνία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στήριξε τη νέα του απόφασή στο σκεπτικό ότι:

  • τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ είναι ανθρώπινα δικαιώματα“,
  • το δικαίωμα στην ίση μεταχείριση και τη μη εισαγωγή διακρίσεων αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται στις Συνθήκες της ΕΕ και στον Χάρτη και θα πρέπει να γίνεται πλήρως σεβαστό·
  • “όλα τα κράτη μέλη έχουν αναλάβει, βάσει του διεθνούς δικαίου και των Συνθηκών της ΕΕ, υποχρεώσεις και καθήκοντα όσον αφορά την τήρηση, την εγγύηση, την προστασία και την άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων”
  • “η καταπολέμηση των ανισοτήτων στην ΕΕ αποτελεί κοινή ευθύνη, η οποία απαιτεί κοινές προσπάθειες και δράση σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης”.

Σχετική γνωμοδότηση υπήρξε και από την Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα, τονίζοντας ότι “Η απαγόρευση διακρίσεων και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι σημαντικά στοιχεία της ευρωπαϊκής έννομης τάξης”. 

Μεταξύ άλλων το ψήφισμα αναφέρει ότι «Τα άτομα ΛΟΑΔΜΙ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να απολαμβάνουν την ελευθερία να ζουν και να δείχνουν δημοσίως τον γενετήσιο προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, την έκφραση φύλου και τα χαρακτηριστικά φύλου τους χωρίς τον φόβο μισαλλοδοξίας, διακρίσεων ή διώξεων για τους λόγους αυτούς, και οι αρχές οφείλουν σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης στην επικράτεια της ΕΕ να προστατεύουν και να προωθούν την ισότητα και τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων ΛΟΑΔΜΙ».

Από τον Μάρτη του 2019 έως σήμερα πάνω από 100 πολωνικές περιφέρειες, κομητείες και κοινότητες προσβλήθηκαν από τον ιό του ρατσισμού απέναντι στην LGBTQ+ κοινότητα και με … ψηφίσματά τους “απαλλάσσουν τις περιοχές τους από την ιδεολογία των ΛΟΑΔΜΙ” ή έχουν εγκρίνει «περιφερειακούς χάρτες οικογενειακών δικαιωμάτων». Τα ψηφίσματα αυτά είναι πανομοιότυπα, και σύμφωνα με αυτά “οι τοπικές κυβερνήσεις οφείλουν να απέχουν από οποιαδήποτε ενθάρρυνση ανοχής προς τα άτομα ΛΟΑΔΜΙ” και όχι μόνο αυτό αλλά σταμάτησαν τη βοήθεια από φορείς και οργανισμούς που “προωθούν την αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης και της ισότητας“. Οι αποφάσεις αυτές “χρησιμοποιούν έναν πολύ στενό ορισμό της οικογένειας, ενώ ζητούν από τους δήμους να προστατεύουν τα οικογενειακά δικαιώματα σε όλες τις πολιτικές, τις πρωτοβουλίες και τη χρηματοδότησή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι εστιάζοντας μόνο σε αυτούς τους τύπους οικογένειας, οι περιφερειακοί χάρτες έμμεσα ενθαρρύνουν τις διακρίσεις σε βάρος όλων των άλλων μορφών οικογενειών, και ιδίως των μονογονεϊκών οικογενειών, των οικογενειών των ομόφυλων ζευγαριών και των οικογενειών «ουράνιο τόξο», και αποθαρρύνουν την παροχή οικονομικής στήριξης σε έργα και πρωτοβουλίες που προστατεύουν και προωθούν τα θεμελιώδη δικαιώματα, οργανώνουν την παροχή εκπαίδευσης κατά των διακρίσεων ή στηρίζουν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την ισότητα και τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ“.

Όπως ήταν αναμενόμενο αυτό το κλίμα διακρίσεων οδήγησε σε αύξηση των επιθέσεων και των διακρίσεων κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜΙ στην Πολωνία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισημαίνει ότι οι ενέργειες αυτές “αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου αυξανόμενων διακρίσεων και επιθέσεων κατά της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ στην Πολωνία, στις οποίες περιλαμβάνεται ο χαρακτηρισμός της διαφορετικότητας όσον αφορά τη σεξουαλικότητα, την ταυτότητα και την έκφραση ως επικίνδυνης ιδεολογίας, καθώς επίσης και αυξανόμενης ρητορικής μίσους από δημόσιες αρχές, εκλεγμένους αξιωματούχους – συμπεριλαμβανομένου του σημερινού Προέδρου – και των φιλοκυβερνητικών μέσων ενημέρωσης, και συλλήψεων ακτιβιστών για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ, καθώς και επιθέσεων εναντίον και απαγορεύσεων πορειών «υπερηφάνειας» και προγραμμάτων αύξησης της ευαισθητοποίησης, μεταξύ άλλων και σε σχολεία, καθώς και διαδηλώσεων κατά των ΛΟΑΤ που εισάγουν διακρίσεις”

Ο Πολωνός Διαμεσολαβητής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχει μάλιστα υποβάλει εννέα καταγγελίες κατά ορισμένων περιφερειών, νομών και δήμων που ενέκριναν ψηφίσματα με τα οποία κήρυξαν το έδαφός τους ζώνη απαλλαγμένη από την «ιδεολογία των ΛΟΑΤΙ», με αποτέλεσμα μέχρι στιγμής τέσσερα ψηφίσματα να έχουν κηρυχθεί αντισυνταγματικά από τα διοικητικά δικαστήρια.

Το ΕΚ αποδοκιμάζει επίσης τις συλλήψεις ατόμων που υπερασπίζονται τα δικαιώματα της κοινότητας των ΛΟΑΔΜΙ, καθώς επίσης και τις επιθέσεις και απαγορεύσεις στις πορείες Pride». Τονίζει ότι: “Η ρητορική μίσους από τις δημόσιες αρχές νομιμοποιεί και τροφοδοτεί περαιτέρω το κλίμα μισαλλοδοξίας και διακρίσεων κατά των ΛΟΑΤΚΙ. Η άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης συνεπάγεται καθήκοντα και ευθύνες, ιδίως για τις δημόσιες αρχές, τους πολιτικούς και τους διαμορφωτές της κοινής γνώμης. Δεν θα πρέπει να συμμετέχουν σε ρητορική μίσους ή σε οποιαδήποτε ρητορική που στιγματίζει τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ, και θα πρέπει να καταγγέλλουν και να αντιτίθενται σθεναρά σε αυτά τα αφηγήματα και τον στιγματισμό, ακόμη και όταν εκφράζονται από ιδιώτες“.

Το Ευρωκοινοβούλιο είχε προτείνει να διακοπεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέσα από το πρόγραμμα αδελφοποίησης πόλεων για όσες πόλεις (της Πολωνίας ή αλλού) έχουν μια παρόμοια πολιτική διακρίσεων, κάτι που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πολιτική αυτή έδωσε αποτελέσματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε αιτήσεις για χρηματοδότηση από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος αδελφοποίησης πόλεων από πολωνικές πόλεις που είχαν εγκρίνει ψηφίσματα σχετικά με ζώνες χωρίς ΛΟΑΤΙ ή σχετικά με οικογενειακά δικαιώματα. Όλα τα ταμεία της ΕΕ των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των Κανονισμών για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 πρέπει να σέβονται την αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων και τα θεμελιώδη δικαιώματα όπως ορίζονται στη Συνθήκη και το Κράτος Δικαίου, μεταξύ άλλων με βάση τον γενετήσιο προσανατολισμό. Μάλιστα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει ότι “οι δήμοι που ενεργούν ως εργοδότες πρέπει να τηρούν την Οδηγία 2000/78/ΕΚ, η οποία απαγορεύει τις διακρίσεις και την παρενόχληση λόγω γενετήσιου προσανατολισμού στην απασχόληση, σύμφωνα με την απόφαση στην υπόθεση C-507/18 Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI. Τον Ιανουάριο του 2021, η πολωνική πόλη Nowa Dęba απέσυρε το ψήφισμά της με το οποίο κήρυξε το έδαφός της ζώνη απαλλαγμένη από την αποκαλούμενη «ιδεολογία των ΛΟΑΤ» μετά την απώλεια μιας συμφωνίας αδελφοποίησης με την ιρλανδική πόλη Fermoy. Επίσης, ο νομός Sztum και η πόλη Tomaszów Mazowiecki της Πολωνίας απέσυραν τα ψηφίσματά τους για την έγκριση περιφερειακών χαρτών οικογενειακών δικαιωμάτων τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2020 αντίστοιχα. Η Νορβηγία διέκοψε τη χορήγηση κονδυλίων στις πολωνικές περιφέρειες, νομούς και δήμους που είχαν εγκρίνει ψηφίσματα με τα οποία κήρυξαν το έδαφός τους ζώνη απαλλαγμένη από την αποκαλούμενη «ιδεολογία των ΛΟΑΤΙ» ή είχαν εγκρίνει «περιφερειακούς χάρτες οικογενειακών δικαιωμάτων».

Οι ευρωβουλευτές καλούν τώρα την Επιτροπή να κάνει ένα ακόμα βήμα και να “χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της, συμπεριλαμβανομένης της εκκίνησης διαδικασιών επί παραβάσει, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 7 της Συνθήκης Λειτουργίας της ΕΕ, καθώς και τον πρόσφατα εγκεκριμένο κανονισμό για την προστασία του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού που προβλέπει μεταξύ άλλων εφαρμογή της Χάρτας Δικαιωμάτων και του Κράτους Δικαίου (Rule of Law), προκειμένου να αντιμετωπιστούν παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΔΜΙ στην ΕΕ.

Ορισμένοι ευρωβουλευτές βρέθηκαν στις πορείες Pride όπως και σε πορείες για τα δικαιώματα των γυναικών, για να τονίσουν την αντίθεση του ευρωκοινοβουλίου απέναντι σε πολιτικές διακρίσεων και καταπίεσης των δικαιωμάτων των πολιτών.

Επιδείνωση της κατάστασης και στην Ουγγαρία

Στο ίδιο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γίνεται αναφορά και στην επιδείνωση της κατάστασης στην Ουγγαρία. Μετά την Πολωνία και ουγγρικές πόλεις υιοθέτησαν παρόμοιες ρατσιστικές πολιτικές. Την αρχή έκανε η ουγγρική πόλη Nagykáta που τον Νοέμβριο 2020 (μέσα στην πανδημία!) υιοθέτησε ψήφισμα που “απαγορεύει τη διασπορά και προώθηση της προπαγάνδας ΛΟΑΔΜΙ”. Σας έτοιμο από καιρό, το ουγγρικό Κοινοβούλιο, υιοθέτησε, ένα μήνα αργότερα, συνταγματικές τροπολογίες που (α) περιορίζουν ακόμα περισσότερο τα δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΜΙ, (δ) δεν αναγνωρίζουν την ύπαρξη διεμφυλικών και ατόμων μη δυαδικού φύλου, καθώς επίσης και (γ) το δικαίωμά τους να κάνουν οικογένεια.

 

Posted on 12/03/2021 in Δελτία Τύπου

Share the Story

Back to Top