Ευρωκοινοβούλιο: Οι γάμοι και τα σύμφωνα συμβίωσης μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου να αναγνωρίζονται σε όλη την ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με απόφασή του καλεί τα κράτη μέλη να άρουν όλα τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα κατά την άσκηση των βασικών δικαιωμάτων τους, ενώ τονίζει ότι οι πολίτες αυτοί θα πρέπει να είναι σε θέση να ασκούν πλήρως τα δικαιώματά τους, μεταξύ άλλων και τα οικογενειακά τους δικαιώματα καθώς και αυτό της ελεύθερης κυκλοφορίας, παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το ψήφισμα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (εγκρίθηκε με 387 ψήφους υπέρ, 161 κατά και 123 αποχές) αναφέρει ότι οι γάμοι ή τα σύμφωνα συμβίωσης που έχουν συναφθεί σε οποιοδήποτε κράτος μέλος θα πρέπει να αναγνωρίζονται σε όλα τα κράτη μέλη με ομοιόμορφο τρόπο, ενώ οι σύζυγοι και οι σύντροφοι του ιδίου φύλου θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως και τα ετερόφυλα ζευγάρια.

Μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου «Coman & Hamilton», σύμφωνα με την οποία οι διατάξεις περί συζύγων στην οδηγία για την ελεύθερη κυκλοφορία ισχύουν και για τα ομόφυλα ζευγάρια, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει μέτρα επιβολής κατά της Ρουμανίας, όπου η κυβέρνηση δεν έχει επικαιροποιήσει την εθνική νομοθεσία ώστε να αντικατοπτρίζει την εν λόγω απόφαση, δηλώνουν οι ευρωβουλευτές.

Το ψήφισμα καλεί επίσης όλες τις χώρες της ΕΕ να αποδεχθούν ως νόμιμους γονείς τους τους ενήλικες που αναφέρονται στο πιστοποιητικό γέννησης παιδιού. Γενικότερα, οι ευρωβουλευτές επιθυμούν οι οικογένειες «ουράνιο τόξο» να έχουν το ίδιο δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης με τα ετερόφυλα ζευγάρια και τις οικογένειές τους. Για να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά δεν καθίστανται απάτριδες όταν οι οικογένειές τους μετακινούνται μεταξύ κρατών μελών, το Κοινοβούλιο υποστηρίζει ότι οι οικογένειες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τέλος, οι ευρωβουλευτές σημειώνουν τις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες ΛΟΑΤΚΙ στην Πολωνία και την Ουγγαρία. Το Κοινοβούλιο ζητεί την ανάληψη περαιτέρω δράσης από την ΕΕ (διαδικασίες επί παραβάσει, δικαστικά μέτρα και δημοσιονομικά μέσα) κατά των χωρών αυτών.

Να σημειώσουμε ότι η Ελλάδα (και η Κύπρος) είναι από τις λίγες χώρες που δεν επιτρέπουν την επανένωση ζευγαριών (ετερόφυλων ή ΛΟΑΤΚΙ) που συζούν μαζί μακροχρόνια αλλά τα χώρισαν τα περιοριστικά μέτρα λόγω COVID-19 και συνεχίζουν να παραμένουν λόγω πανδημίας και μέτρων σε διαφορετικές χώρες.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Φάκελος διαδικασίας

Το κείμενο που υιοθετήθηκε θα είναι διαθέσιμο εδώ (14.09.2021)

Δελτίο Τύπου μετά την ψηφοφορία στην επιτροπή (15.07.2021, στα αγγλικά)

Μελέτη του ΕΚ: «Obstacles to the Free Movement of Rainbow Families in the EU» (08.03.2021, στα αγγλικά)

Το Κοινοβούλιο σφόδρα αντίθετο στον αντι-ΛΟΑΤΚΙ νόμο της Ουγγαρίας (08.07.2021)

Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (δικαιώματα ΛΟΑΤΚΙ στην ΕΕ)

 

 

Posted on 14/09/2021 in Δελτία Τύπου

Share the Story

Back to Top