Έκθεση ΟΟΣΑ: 33,29% των νέων καταρτισμένοι αλλά στο περιθώριο

Έκθεση του ΟΟΣΑ αποκαλύπτει ότι σημαντικό ποσοστό των νέων στην Ελλάδα είναι καταρτισμένοι αλλά άνεργοι.

Συγκεκριμένα ένας στους τρεις νέους ανθρώπους ηλικίας 25-29 ετών που είναι απόφοιτος επαγγελματικής εκπαίδευσης, βρίσκεται μέσα στην πρώτη παραγωγική τριετία από την αποφοίτησή του χωρίς εργασία και εκτός προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Είναι δηλαδή

Οι νέοι και οι νέες παραμένουν έτσι στο περιθώριο, μπορεί να απασχολούνται σε προσωρινές ή άτυπες μορφές εργασίας και παραμένουν εκτός των όποιων ρυθμίσεων του κοινωνικού κράτους. Παράλληλα η κοινωνία στερείται των όσων θα μπορούσαν να προσφέρουν οι νέοι και οι νέες ως το πιο δυναμικό κομμάτι της.

Παρόλο ότι υπάρχει υποχρέωση από τα κράτη μέλη της ΕΕ να αναπτύξουν και υλοποιήσουν πολιτικές για την επαγγελματική κατάρτηση και την ένταξη στην εργασία με αξιοποίηση σημαντικών ευρωπαικών  πόρων, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της “εγγύησης για τη νεολαία”, η Ελλάδα αποτυγχάνει συστηματικά να διαμορφώσει ένα βιώσιμο μέλλον για το μέλλον της νεολαίας με αποτέλεσμα ένα σημαντικό ποσοστό της νεολαίας να μεταμαστεύει και ένα άλλο να ετεροαπασχολείται ή να παραμένει στην ανεργία.

Είναι δυνατόν να “αφήνουμε στην άκρη” τους νέους και τις νέες, χωρίς αυτό να αποτελεί κεντρικό πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα με στόχο να αντιμετωπιστεί άμεσα; Οποιαδήποτε πράσινη, κοινωνική και ψηφιακή μετάβαση απαιτεί εκπαίδευση, κατάρτιση και ένταξη των νέων σε νέα επαγγέλματα που θα συμβάλλουν σε ένα βιώσιμο μέλλον. Όμως σήμερα από τη μία απουσιάζει εκπαιδευμένο προσωπικό σε αυτούς τους τομείς, ενώ από την άλλη το ποσοστό ανεργίας μεταξύ των νέων της χώρας μας είναι από τα υψηλότερα στην ΕΕ.

 

Posted on 14/09/2023 in Άρθρα

Share the Story

Back to Top