ΕΣΕΚ ΣΥΝ.ΠΕ -Ενεργειακή Συνεταιριστική Εταιρεία Καρδίτσας. Ένα καλό παράδειγμα αλλαγής στα θέματα της ενέργειας

Την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε το πρώτο συν – δημιουργικό εργαστήριο, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου BECoop H2020, το οποίο οργάνωσε η Ενεργειακή Κοινότητα Καρδίτσας με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και σκοπό είχε τον καθορισμό, από κοινού, του οράματος και του “οδικού χάρτη” των έργων θέρμανσης βιοενέργειας σε τοπικό επίπεδο.
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.
Η συζήτηση μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων ήταν εποικοδομητική και καθορίστηκαν τα βήματα που θα ακολουθήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα.
Στο εργαστήριο συμμετείχε ένα ευρύ οικοσύστημα φορέων από δημοτικές αρχές, ακαδημαϊκά ιδρύματα, αναπτυξιακοί φορείς, φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, Συλλογικά σχήματα, Εκπρόσωποι επιχειρήσεων κ.α.
Άξονες συνεργασίας αποτελούν:
– Η ενεργειακή αξιοποίηση των αστικών κλαδεμάτων του δήμου Καρδίτσας
– Η ενεργειακή αξιοποίηση της υπολειμματικής δασικής βιομάζας του δήμου Λίμνης Πλαστήρα, στα πλαίσια της αειφορικής διαχείρισης των δασών
– Η ενεργειακή αξιοποίηση του υπολειμματικού καφέ από τους χώρους εστίασης
Στα πλαίσια της ενεργειακής ανεξαρτησίας στης χώρας μας από τα ορυκτά καύσιμα και της πράσινης ενεργειακής μετάβασης, η Ενεργειακή Κοινότητα Καρδίτσας μαζί με τους τοπικούς φορείς προτείνουν λύσεις, με τις οποίες σε τοπικό επίπεδο, θα υπάρχει ανάπτυξη της οικονομίας, της κοινωνικής συνοχής και του περιβάλλοντος.
Το BECoop H2020 αναπτύσσεται σε 4 πιλοτικές πρωτοβουλίες σε 4 ευρωπαϊκές χώρες: Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία και Ισπανία. Εκεί, οι εταίροι προωθούν νέους δεσμούς και συνεργασίες για την προώθηση της βιοενέργειας, όπως ξεκίνησαν να κάνουν τους τελευταίους 6 μήνες διοργανώνοντας τοπικά εργαστήρια διαβούλευσης και διάφορες συναντήσεις, με κοινότητες, δήμους και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, κινητοποίηση και συγκέντρωση της τοπικής κοινωνίας.
Η Ενεργειακή Κοινότητα Καρδίτσας ΣΥΝ ΠΕ (ΕΣΕΚ) μαζί με τους συνεργάτες της Q-PLAN INTERNATIONAL και Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης διευρύνει την εφοδιαστική της αλυσίδα, με τη προσθήκη υπολειμματικού καφέ στο ενεργειακό της μείγμα.
Η Ενεργειακή Κοινότητα Καρδίτσας θα συμμετέχει στην διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο «Αξιοποίηση ανανεώσιμης θέρμανσης και ψύξης από τους δήμους της Ελλάδας», η οποία πραγματοποιείται την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022 από 15:00 έως 17:00 και εντάσσεται στα πλαίσια μιας σειράς εκδηλώσεων με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Ανανεώσιμης Θέρμανσης και Ψύξης (RHC Platform).
Πληροφορίες για την εκδήλωση => https://bit.ly/3K2BZD5
Η agenda της εκδήλωσης => https://lnkd.in/dg_MpKgN
Για εγγραφή στην εκδήλωση => https://bit.ly/3JJyCjX
Σκοπός της Ενεργειακής Κοινότητας Καρδίτσας ( ΕΣΕΚ) είναι η αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ξεκινώντας από τη βιομάζα.

Posted on 03/03/2022 in Δελτία Τύπου

Share the Story

Back to Top