Το ρεαλιστικό μας όνειρο

Αθήνα, 7.4.2014

Το ρεαλιστικό μας όνειρο

 

Η συνεργασία με τον Γ. Καμίνη, που αποφασίσαμε, θέλουμε να έχει ως αποτέλεσμα την ορθή διαχείριση του Δήμου, με βαθιές αλλαγές στο τρόπο λειτουργίας των δημοτικών δομών, αλλά και ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών με έμπνευση και όραμα. Σε αυτά τα πλαίσια:

 

Θέλουμε μια Αθήνα καθαρή, χωρίς νέφος και αυτοκίνητα, φιλική στους πεζούς και στους ποδηλάτες. Επιδιώκουμε να αναπτυχθούν οι δημόσιες κοινωνικές και περιβαλλοντικές υποδομές, καθώς και οι βιώσιμες συνδυασμένες μεταφορές. Να δημιουργηθούν εκτεταμένα δίκτυα πρασίνου, να αναγεννηθούν οικολογικά οι γειτονιές και να αναπτυχθούν πολιτιστικά δίκτυα στην πόλη ώστε να γίνει η Αθήνα μια πόλη στην οποία αξίζει να ζεις, είτε είσαι ηλικιωμένος, είτε νέος. Να αγαπηθεί από τους κατοίκους της, να είναι επιλογή και όχι ανάγκη.

 

Θέλουμε μια Αθήνα στην οποία δεν θα βρεθεί κανείς χωρίς στέγη, τροφή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Δίνουμε προτεραιότητα στην ενίσχυση των δομών κοινωνικής αλληλεγγύης και ένταξης ώστε να βγούμε από την κρίση με ενισχυμένη την κοινωνική συνοχή. Μιλάμε για ανθρώπους και όχι για αριθμούς.

 

Θέλουμε μια Αθήνα με ολοκληρωμένη στρατηγική για την αντιμετώπιση της ανεργίας μέσω πρωτοβουλιών που θα αναλαμβάνει ο Δήμος. Γιατί ο Δήμος μπορεί να προσφέρει ουσιαστικά στην αξιοπρεπή εργασία, συμβάλλοντας στην δημιουργία ενός ευνοϊκού κλίματος για κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για καινοτόμες δράσεις, και αποτελώντας θερμοκοιτίδα φιλοξενίας νεοφυών συνεργατικών εγχειρημάτων νεανικής επιχειρηματικότητας. Μπορεί, επίσης, να συμβάλλει στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και τη δικτύωση των ομάδων της αλληλέγγυας, κοινωνικής και συνεργατικής οικονομίας, παρέχοντας υποδομές, μικρο-χρηματοδότηση, θεσμική και διοικητική υποστήριξη.

 

Θέλουμε μια Αθήνα πρότυπο συμμετοχικής δημοκρατίας, κοινωνικής και οικολογικής δικαιοσύνης, ισότητας των φύλων, ανεκτικότητας και ισότιμης συμμετοχής όλων στη διαμόρφωση των αποφάσεων. Επιμένουμε στο αίτημα για ένα κοινωνικό και οικολογικό μετασχηματισμό της Αθήνας, ο οποίος θα έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των χρόνιων παθογενειών της πόλης, καθώς και των καταστροφικών συνεπειών των πολιτικών λιτότητας που εφαρμόζονται στη χώρα.

 

Θέλουμε μια Αθήνα πολυπολιτισμική, με πολίτες που απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα και ελευθερίες, χωρίς διακρίσεις. Θέλουμε ο Δήμος να αποτελέσει μοντέλο αυτοδιοίκησης που συμβάλλει πολλαπλώς στην μείωση των ανισοτήτων κάθε είδους.

 

Θέλουμε μια Αθήνα που στις γειτονιές και στο κέντρο της δεν θα στριμώχνονται δυστυχείς συνάνθρωποι, μια νέα πολιτική για τα ναρκωτικά που θα επικεντρωθεί στην πρόληψη, την μείωση της βλάβης για τους χρήστες και την κοινωνία, και τη θεραπεία- επανένταξη. Ο Δήμος πρέπει να αξιοποιήσει τη διεθνή εμπειρία και καλές πρακτικές από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες σε ότι αφορά προγράμματα street work, παροχής καθαρών συνέργων και υποκατάστατων, καθώς και για τη δημιουργία χώρων ελεγχόμενης χρήσης για να φύγουν οι χρήστες από τους δρόμους και την εγκληματικότητα.

 

Μια Αθήνα που δεν θα είναι γεμάτη σκουπίδια και ανθρώπους που τρώνε από τους κάδους απορριμμάτων. Θέλουμε μια πράσινη Αθήνα, μια πόλη που προστατεύει την βιοποικιλότητα, τη φύση και τα ρέματα που υπάρχουν στην πόλη. Μια πόλη που φιλοξενεί τα ζώα και τα πουλιά γιατί έχουν κι αυτά δικαιώματα να ζουν μέσα στην πόλη και εμείς να συνυπάρχουμε αρμονικά με τη φύση. Θέλουμε έναν Δήμο που ελαχιστοποιεί τα σκουπίδια με ενεργή συμμετοχή των πολιτών σε πρωτοβουλίες μείωσης των απορριμμάτων και σε προγράμματα διαλογής στην πηγή για ανακύκλωση και κομποστοποίησή τους.

 

Αναλυτικά οι προτάσεις μας

Ένα προστατευτικό πλέγμα κοινωνικής αλληλεγγύης και μέριμνας  

 

Δεν θέλουμε μια πόλη “στείρας κατανάλωσης και αναψυχής” από την οποία θα αποκλείονται οι οικονομικά αδύναμοι. Γι’ αυτό προτείνουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικής αλληλεγγύης και μέριμνας που θα προσφέρει αξιοπρεπή εργασία, περίθαλψη και βοήθεια, όπου και όποτε χρειάζεται.

 

Προτείνουμε ο Δήμος να δημιουργήσει δομές αλληλεγγύης σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα και να αναλάβει την πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων και αναγκών, που θα βοηθήσει στην δικτύωση όλων των κοινωνικών ιατρείων, φαρμακείων, παντοπωλείων, φροντιστηρίων, έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες, να αξιοποιούνται οι εκατοντάδες εθελοντές και να υπάρξει εξατομικευμένη βοήθεια σ’ αυτούς που έχουν ανάγκη όταν την χρειάζονται. Σε αυτή την κατεύθυνση μπορεί να δημιουργηθεί ένα συντονιστικό όλων των δομών αλληλεγγύης, στο οποίο ο Δήμος Αθηναίων να λειτουργήσει ως υποστηρικτικός μηχανισμός και να προσφέρει θεσμική και διοικητική υποστήριξη.

 

Προτείνουμε να ενισχυθούν οι τράπεζες χρόνου που λειτουργούν στην Αττική, όπου ανταλλάσσουν εργατοώρες, προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ πρέπει να διερευνήσει τη δημιουργία συμπληρωματικού προς το Ευρώ δημοτικού νομίσματος κατά τα πρότυπα άλλων Ευρωπαϊκών δήμων και κοινοτήτων. Ο Δήμος της Αθήνας να στηρίξει όλες αυτές τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες που έχουν αναπτυχθεί, οι οποίες θα διατηρούν την αυτονομία τους, συμβάλλοντας ώστε να δημιουργηθεί ένα διαρκώς διευρυνόμενο δίκτυο ανταλλακτικής οικονομίας, το οποίο θα καλύπτει τις βασικές ανάγκες, θα ανακυκλώνει – επαναχρησιμοποιεί τα υπάρχοντα και θα προσφέρει ανταλλάξιμη αξιοπρεπή εργασία. Επίσης πρέπει να ενισχυθούν υλικοτεχνικά και οικονομικά οι συλλογικές κουζίνες και τα κοινωνικά συσσίτια που διατίθενται ήδη από διάφορες συλλογικότητες αλλά να συνδεθούν και με δράσεις κοινωνικής επανένταξης κι απασχόλησης.

 

Η ολοκληρωμένη πρόταση που καταθέτουμε δεν αφορά φιλανθρωπικές παροχές, αλλά λειτουργεί προληπτικά, ενεργοποιεί τους επωφελούμενους προσφέροντάς τους αξιοπρεπή εργασία και συντονίζει αποδοτικά τους εθελοντές.

 

Ο Δήμος οφείλει να αξιολογήσει τις έως τώρα παρεμβάσεις του και να επανεπενδύσει σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές πολιτικές ουσιαστικής αλλαγής, βιώσιμης και καινοτόμου επίλυσης των κοινωνικών προβλημάτων. Είναι απόλυτα αναγκαίο, να πειραματιστούμε και να επινοήσουμε νέα εργαλεία για την επίλυση των σύνθετων προβλημάτων της πόλης, αξιοποιώντας την μεγάλη εμπειρία που έχουν στα θέματα αυτά οι ευρωπαϊκές μητροπόλεις.

 

Προτείνουμε:

 • Την αξιοποίηση των δομών και των ακινήτων (λειτουργικά και εγκαταλειμμένα) του Δήμου προς όφελος των δημοτών και των κοινωνικών συλλογικοτήτων της Αθήνας. Μικρά, τοπικά έργα με κοινωνική ανταποδοτικότητα.
 • Τη δημιουργία σε συνεργασία ή και πρωτοβουλία ενεργών πολιτών κοινωνικών ιατρείων, φαρμακείων, παντοπωλείων και φροντιστηρίων σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα, και τη στήριξη των υφιστάμενων.
 • Τη θεσμική θωράκιση των τοπικών ανταλλακτικών δικτύων αλληλεγγύης και  των πρωτοβουλιών διάθεσης προϊόντων χωρίς μεσάζοντες. Δημιουργία αγορών των αγροτών, χωρίς μεσάζοντες, ανάλογες με αυτές που κυριαρχούν σε ΗΠΑ, Καναδά και Ευρώπη, που θα δικτυώνουν παραγωγούς και καταναλωτές.
 • Την ανάπτυξη ενός εκτεταμένου δικτύου αστικών και περιαστικών λαχανόκηπων και ταρατσόκηπων με βιολογικά προϊόντα και σπόρους από ντόπιες παραδοσιακές ποικιλίες σε συνεργασία με τον “Πελίτι”, τις ενώσεις βιοκαλλιεργητών και πλήθος οργανώσεων που δραστηριοποιούνται για την “ελευθερία των σπόρων”. Με αυτό τον τρόπο, θα συμβάλλουμε στο να αντιμετωπιστεί το επισιτιστικό πρόβλημα στην πόλη και να εξασφαλιστεί εργασία, εισόδημα, τροφή για ανέργους, συνταξιούχους, μετανάστες.
 • Να πρωτοστατήσει ο Δήμος στην θεσμοθέτηση τοπικού – ανταλλακτικού νομίσματος, που θα λειτουργεί συμπληρωματικά με το ευρώ, όπως και στην ίδρυση Ηθικής Κοινωνικής Τράπεζας, στα πρότυπα της ιταλικής Banca Etica, δεκάδων συνεταιριστικών τραπεζών στην Ευρώπη και της βραζιλιάνικης Banco Palmas.
 • Την δημιουργία διαπολιτισμικών κοινωνικών κέντρων σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα.
 • Τη δημιουργία σε επίπεδο Δήμου χώρων ελεγχόμενης χρήσης ουσιών, με υποκατάστατα ή οπιούχα, για τη σταδιακή απεξάρτηση των εξαρτημένων, τη μείωση της εγκληματικότητας και την εξάλειψη της δημόσιας χρήσης. Εκτεταμένο πρόγραμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας, πρόληψης, θεραπείας και επανένταξης με έμφαση στη μείωση της βλάβης. Εκτεταμένο πρόγραμμα street work και παροχής καθαρών συνέργων.

Περιβάλλον – Ενέργεια – οικολογική αναγέννηση γειτονιών

Η διεύρυνση της περιβαλλοντικής πολιτικής του Δήμου Αθηναίων θα πρέπει να αποτελέσει βασική στρατηγική στη νέα περίοδο και να τεθούν σαφείς ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι σε τοπικό επίπεδο, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Η βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων, η προώθηση αλλαγών στο μοντέλο κατανάλωσης και παραγωγής ενέργειας και ο περιβαλλοντικός έλεγχος αποτελούν τα κομβικά πεδία εφαρμογής των πράσινων πολιτικών.

Σ΄ αυτό το πλαίσιο, προτείνουμε την Οικολογική αναγέννηση των γειτονιών με τη συμβολή  συνεργατικών εγχειρημάτων και πρωτοβουλιών των κατοίκων:

 • Ενίσχυση προγραμμάτων ενεργειακής αποδοτικότητας και μετατροπής κτιρίων, δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά κτίρια, παροχή κινήτρων για τις οικίες, εκτεταμένα προγράμματα ευαισθητοποίησης των υπαλλήλων του δήμου και των Δημοτών, ενεργειακά αποδοτικός φωτισμός δημόσιων χώρων.
 • Συμμετοχή του Δήμου σε διεθνή δίκτυα και οργανισμούς για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Θέσπιση φιλόδοξων στόχων για την ενεργειακή αποδοτικότητα, την εξοικονόμηση ενέργειας και τη χρήση ΑΠΕ. Αξιοποίηση διεθνών πιστοποιήσεων και προτύπων.  Δημιουργία Γραφείου στον Δήμο για υποστήριξη τοπικών πρωτοβουλιών για την προστασία του κλίματος.
 • Πιλοτική εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης του Δήμου και πιστοποίηση με EMAS.
 • Τεχνική κατάρτιση των Δημοτών πάνω στα πράσινα επαγγέλματα.
 • Προώθηση της ήπιας μετακίνησης στην πόλη (μέσα μαζικής μεταφοράς, ποδήλατο). Να προχωρήσει άμεσα το σχεδιαζόμενο δίκτυο των ποδηλατοδρόμων και των πεζοδρομήσεων με μια προοπτική να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ποδηλατόδρομων – πεζόδρομων – ζωνών πρασίνων / φυσικών περιοχών (πχ ρεμάτων) που θα διασχίζει την πόλη και τις γειτονιές.
 • Προώθηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων αστικών αναπλάσεων σε επίπεδο γειτονιάς. Αστικές αναπλάσεις μικρής κλίμακας που θα σχεδιάζονται πάντα με την συμμετοχή αυτών που κατοικούν και εργάζονται στην περιοχή.
 • Δημιουργία αστικών και περιαστικών πάρκων και αγρόκηπων.

 

Στρατηγική μηδενικών αποβλήτων

Σε διάλογο με κοινωνικούς, επαγγελματικούς και περιβαλλοντικούς φορείς, ο Δήμος χρειάζεται να διαμορφώσει μια στρατηγική μηδενικών αποβλήτων, με στόχο σταδιακά, μέχρι το 2020, να μηδενίσει σχεδόν τα απόβλητα που καταλήγουν σε ταφή, χωρίς να ενθαρρύνει την καύση. Εξάλλου, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναμένεται η εγκατάλειψη της ταφής απορριμμάτων, μέχρι το 2020. Η Αττική δεν διαθέτει πλέον χώρους για ταφή απορριμμάτων. Ακόμα και αν υπήρχαν χώροι, δεν είναι υπεύθυνο να καταδικάζουμε κάποιους συμπολίτες μας να ζουν δίπλα στα σκουπίδια, όπως συμβαίνει σήμερα στους μεγάλους σκουπιδότοπους Φυλή, Α. Λιόσια, Σχιστό κα. επομένως όλοι, πολίτες, επαγγελματίες και Δήμος πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν. Επομένως προτείνουμε:

Κομποστοποίηση των οργανικών απορριμμάτων (αποφάγια, κλαδέματα): Επέκταση των “καφέ κάδων”, που έχουν μπει πιλοτικά σήμερα για την χωριστή συλλογή των οργανικών, σε ολόκληρα δημοτικά διαμερίσματα και εν συνεχεία σε όλα το Δήμο. Παράλληλα εκπαίδευση και υποστήριξη των πολιτών για υλοποίηση προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης. Πιλοτική εφαρμογή κομποστοποίησης με μηχανικό κομποστοποιητή και σχεδιασμός για επέκταση σε όλο το δήμο, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου μπορούν να εγκατασταθούν μηχανικοί κομποστοποιητές σε επίπεδο γειτονιών (πχ σε πάρκα).

Επέκταση του προγράμματος ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας (χαρτιά, γυαλιά, πλαστικά, μέταλλα κα άλλα υλικά) με τον μπλε κάδο. Οργάνωση χωριστής συλλογής του χαρτιού και χάρτινων συσκευασιών σε διαφορετικό κάδο ή με πρόγραμμα συλλογής από τα σπίτια και ιδιαίτερα από τα γραφεία και επαγγελματικούς χώρους. Ανάπτυξη εξειδικευμένων προγραμμάτων χωριστής συλλογής υλικών προς επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση, σε συνεργασία ίσως και με κοινωνικές συνεργατικές επιχειρήσεις κα μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Δημιουργία και λειτουργία Ολοκληρωμένων Κέντρων/Σημείων ανακύκλωσης ώστε οι δημότες να μπορούν να μεταφέρουν μόνοι τους ανακυκλώσιμα υλικά και συσκευές.

Πιλοτική εφαρμογή του συστήματος χρέωσης των τελών καθαριότητας με βάση την ποσότητα που πετάει ο πολίτης, δηλαδή του συστήματος “Πληρώνω Όσο Πετάω” και η σταδιακή επέκταση σε όλο το δήμο.

Ελεύθεροι χώροι – πολιτισμός

Ο τρόπος με τον οποίο οικοδομήθηκε η πόλη μεταπολεμικά, ο ανεπαρκής σχεδιασμός και η σπατάλη των κρατικών πόρων, η άναρχη δόμηση και η απουσία αξιόπιστων ελεγκτικών μηχανισμών, η συνεχής ενδοτικότητα του κράτους απέναντι στα μικρά ή μεγαλύτερα συμφέροντα των ιδιοκτητών, δεν επέτρεψαν τη δημιουργία επαρκών δημόσιων χώρων και χώρων πρασίνου. Ωστόσο, δεν πρέπει να επιτρέψουμε την πλήρη ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση του αστικού χώρου.

 

Οι ελεύθεροι δημόσιοι χώροι, ιδιαίτερα σε εποχές κρίσης, δεν είναι πολυτέλεια. Χρειάζεται να προστατευτούν και να αναβαθμιστούν οι υπάρχοντες ελεύθεροι δημόσιοι χώροι, να σχεδιαστούν νέοι σε κάθε γειτονιά αλλά και να ενταχθούν σε ένα ενιαίο και συνεχές δίκτυο φυσικών και πράσινων ζωνών, που θα περιλαμβάνουν και τα πολιτιστικά, αρχαιολογικά και εκπαιδευτικά κέντρα.

 

Παρακολουθούμε με ιδιαίτερη ανησυχία τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση – απαξίωση των ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου στην Αθήνα. Η προστασία και ανάδειξή τους θα πρέπει να αποτελέσουν βασικό άξονα πολιτικής της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεδομένου ότι προσφέρουν πολλαπλά (κοινωνικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά) οφέλη για τους κατοίκους, ιδιαίτερα σε εποχή κρίσης.

 

Ζητάμε τη δέσμευση του Δημάρχου για την προστασία, αναβάθμιση και αξιοποίησή των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων, καθώς και για τη δημιουργία νέων χώρων πρασίνου και πάρκων σε δημοτικά οικόπεδα και εκτάσεις. Η ανάπλαση του Βοτανικού και στρατοπέδων μπορεί να συμβάλλει προς αυτή τη κατεύθυνση.

 

Ο πολιτισμός στην καθημερινότητα μπορεί να συμβάλλει όχι μόνο στην πολιτισμική αναγέννηση της πόλης αλλά και στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης ατομικής και συλλογικής που πλήττει τους κατοίκους της πόλης, την δημιουργία βιώσιμων και αναγκαίων θέσεων εργασίας και στην τοπική – περιφερειακή ανάπτυξη. Χρειάζεται να αξιοποιήσουμε την σημαντική ευρωπαϊκή εμπειρία για την αναγέννηση υποβαθμισμένων περιοχών μέσα από τον πολιτισμό και τις πολιτισμικές δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν όμως και τους κατοίκους, δεν τους διώχνουν από την περιοχή αλλά τους κάνουν συμμέτοχους. Σημαντικές πρωτοβουλίες όπως η αξιοποίηση των κλειστών μαγαζιών και κτιρίων ως εκθεσιακών – καλλιτεχνικών χώρων μπορεί να συνδυαστούν με ενισχυμένα προγράμματα μουσικής και τέχνης στο δρόμο, ανοίγματος των σχολείων ώστε να στεγάζουν πολιτιστικές εκδηλώσεις και εκθέσεις. Οι αρχαιολογικοί και πολιτιστικοί χώροι της πόλης, καθώς και τα σχολεία μπορεί σταδιακά ενταχθούν σε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο “πράσινων ζωνών”, πεζόδρομων και ποδηλατόδρομων. Θέλουμε να ανοίξουμε έναν μεγάλο διάλογο για την ενίσχυση του πολιτισμού στην Αθήνα και την διαμόρφωση ενός Χάρτη Πολιτισμού για την Αθήνα.

 

Στεγαστική Πολιτική

 

Η υποβάθμιση της πόλης (και ιδιαίτερα του κέντρου της) οφείλεται σε πολιτικές που ευνόησαν την αλόγιστη δόμηση, χωρίς πολεοδομικά κριτήρια, καθώς και τη κερδοσκοπική αγορά ακινήτων. Συνεπώς, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η υποβάθμιση της πόλης ξεκίνησε πολύ πριν εμφανιστούν οι μετανάστες, οι άστεγοι και οι χρήστες ουσιών, καθώς ήταν αποτέλεσμα της χωρίς σχέδιο ιδιωτικής εκμετάλλευσης και του εύκολου πλουτισμού. Οι μετανάστες και άλλες κοινωνικά και οικονομικά ευάλωτες ομάδες κατέκλυσαν το κέντρο λόγω ακριβώς αυτής της τεχνητής υποβάθμισης, που το καθιστούσε προσιτό ως περιοχή κατοικίας τους.

 

Η περιβαλλοντική υποβάθμιση δεν είναι το μόνο αίτιο που οδηγεί στην εγκατάλειψη του κέντρου της Αθήνας. Απαιτείται μια οικιστική πολιτική για να ξανακατοικηθούν οι υποβαθμισμένες γειτονιές και το κέντρο της πόλης. Είμαστε αντίθετοι σε επενδύσεις για έργα “βιτρίνας” και πολεοδομικούς εξωραϊσμούς που δημιουργούν μικρές “οάσεις” αναψυχής μόνο για τους τουρίστες και μια πολιτιστική ελίτ στη μέση ενός ρημαγμένου τοπίου.

 

Σε ένα νέο προοδευτικό – οικολογικό σχεδιασμό, το ζητούμενο είναι να συμπεριληφθούν οι υπάρχουσες δραστηριότητες για να συνυπάρξουν οι διαφορετικές χρήσεις αλλά και κοινωνικές ομάδες: των κατοίκων, των επισκεπτών, αλλά και των μεταναστών. Στο πλαίσιο αυτό, ο τουρισμός, η διασκέδαση και η τέχνη μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο. Οποιαδήποτε, όμως, στρατηγική που πριμοδοτεί “ευγενείς” δραστηριότητες σε βάρος άλλων δεν είναι μόνο κοινωνικά άδικη, στο βαθμό που συνεπάγεται τον εκτοπισμό των ασθενέστερων ομάδων, αλλά και αναποτελεσματική.

 

Η συνύπαρξη διαφορετικών κοινωνικών και εθνοτικών ομάδων στην πόλη δεν μπορεί να προωθηθεί χωρίς κάποιου τύπου ρύθμιση της αγοράς ακινήτων, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει μηχανισμούς ελέγχου των τιμών αγοράς και ενοικίων, καθώς και αναδιανομή της υπεραξίας που δημιουργούν οι δημόσιες παρεμβάσεις υπέρ των πιο αδύναμων κοινωνικών ομάδων.

 

Επιπρόσθετα, επιβάλλεται η υιοθέτηση του θεσμού της “ενοικιαζόμενης” κοινωνικής κατοικίας, σε συνεργασία με συνεταιριστικές αυτοδιαχειριζόμενες δομές. Θα μπορούσε ο δήμος να προτείνει στο κοινοβούλιο μια νομοθετική ρύθμιση, που θα απαλλάσσει από το “χαράτσι” τους χιλιάδες ιδιοκτήτες  ανοίκιαστων χώρων και κατοικιών, αν τα παραχωρήσουν δωρεάν ή έναντι χαμηλού ενοικίου, σε άστεγους ή νεαρά ζευγάρια. Παρόμοια εργαλεία χρησιμοποιούνται από ευρωπαϊκούς δήμους στο πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής. Σαν αντάλλαγμα, έναντι ενοικίου, όσοι χρησιμοποιούν αυτούς τους χώρους, θα μπορούσαν να προσφέρουν κοινωνική εργασία μέσα από το δίκτυο των τραπεζών χρόνου και των αλληλέγγυων δομών που προτείναμε, ενώ παρόμοια πρόβλεψη μπορεί να υπάρχει και για τους ιδιοκτήτης, τουλάχιστον για την διαφορά τιμής που προκύπτει μεταξύ του ενοικίου στην αγορά και αυτού που συμφωνείται. Έτσι, όφελος θα έχουν και οι ενοικιαστές και οι ιδιοκτήτες, αφού ένας ιδιοκτήτης δεν θα πληρώνει “χαράτσι”, δεν θα καταστρέφεται το ακίνητό του και θα μπορεί από την τράπεζα χρόνου να έχει ως αντάλλαγμα οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία χρειάζεται.

 

Επιπρόσθετες προτάσεις για την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση

 

 • Υλοποίηση Τοπικού Σχεδίου Βιωσιμότητας και Υποστήριξης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας χωρίς κατασπατάληση των πόρων για να φτάνουν τα χρήματα στους επωφελούμενους.
 • Δημιουργία Γραφείων Διασύνδεσης, κόμβων συμβουλευτικής καθοδήγησης και επαγγελματικού προσανατολισμού, καθώς και κοιτίδων φιλοξενίας επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Ανάπτυξη δομών που μπορούν να βοηθήσουν την οικολογική και κοινωνική καινοτομία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των κοινωνικών επιχειρηματιών. Στήριξή τους για την υποβολή προγραμμάτων, επικοινωνίας με ανάλογους ευρωπαϊκούς φορείς, οργάνωση εργαστηρίων απόκτησης εμπειρίας. ΟΙ δομές αυτές θα μπορούν να ανταποκρίνονται στην υποστηρικτική δράση που προβλέπεται από το πρόγραμμα “Εγγύηση για τη Νεολαία” για εξειδικευμένη στήριξη των νέων που είναι άνεργοι και έχουν τελειώσει την εκπαίδευσής τους, ώστε να μπορούν είτε να συνεχίσουν την εκπαίδευση και κατάρτιση είτε να εργαστούν ή δημιουργήσουν την δική τους επιχείρηση.
 • Υποστήριξη μικρών συνεργατικών θερμοκοιτίδων κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
 • Κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια στις Συμβάσεις για την προμήθεια από τον Δήμο αγαθών και υπηρεσιών.
 • Δημιουργία Γραφείου Συμπαράστασης του μετανάστη και τον πρόσφυγα, για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και καταγραφή προβλημάτων αλλά και στήριξής του στην προσπάθεια κοινωνικής ένταξης και δημιουργίας ευκαιριών απασχόλησης αξιοποιώντας τις γνώσεις και δεξιότητές τους, πχ συναντήσεις και διάλογος πολιτισμών, εμπόριο και τουρισμός με τις χώρες καταγωγής, παραγωγή καινοτόμων προϊόντων κα

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

τηλ: 210 3223867, e-mail: info@prasinoi.gr

facebook.com/prasinoi  twitter.com/greensgr

Posted on 07/04/2014 in Δελτία Τύπου

Share the Story

Back to Top