Κοινή διακήρυξη 60 ευρωβουλευτών διαφορετικών πολιτικών ομάδων καταδίκης της τουρκικής εισβολής στη Συρία

60 ευρωβουλευτές από διαφορετικές πολιτικές ομάδες – περιλαμβανομένων των Πράσινων – καταδικάζουν με κοινή πολιτική διακήρυξή τους την στρατιωτική εισβολή της Τουρκίας στη Συρία.

Ζητάνε από την ΕΕ να προωθήσει κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας και να αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση στη Rojava.

Οι υπογράφοντες ευρωβουλευτές καταδικάζουν σθεναρά την επίθεση καθώς και τους Τούρκους ηγέτες που την διέταξαν, ιδιαίτερα τον Ερντογάν. Υπενθυμίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάστηκε με τις κουρδικές δυνάμεις κατά των τζιχαντιστών. Καταγγέλλουν την κυνική στάση της αμερικανικής κυβέρνησης, που εγκαταλείπει τους συμμάχους της και ευνοεί την επίθεση του τουρκικού στρατού. Ζητάνε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να καταδικάσουν γρήγορα και σταθερά την στρατιωτική επίθεση του Ερντογάν, Ζητάνε, επίσης, από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλει σοβαρές οικονομικές και διπλωματικές κυρώσεις κατά της Τουρκίας και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Rojava καθώς και για να σταματήσει η επίθεση του τουρκικού στρατού.

POLITICAL DECLARATION FOLLOWING THE INVASION OF THE ROJAVA REGION IN NORTH SYRIA BY 60 MEPS:

After hearing about the Turkish military attack this day against the Syrian Democratic Forces in Rojava, the undersigned MEPs:
– firmly condemn this assault and the Turkish leaders that commanded it, particularly Recep Erdogan;
– recall that the European Union collaborated with the SDF against Daesh, and that we are part of the same military coalition against it;
– denounce the diplomatic attitude of the US Trump administration, that abandons their allies and favours the attack by the Turkish army;
– ask the European Parliament, the European Commission and the European Council to quickly and firmly condemn Recep Erdogan’s attack;
– ask the European Union to impose heavy economic and diplomatic sanctions against Turkey;
– ask the EU to take all necessary actions to tackle the humanitarian crisis in Rojava;
– ask that everything be done to stop the attack of the Turkish army.

Οι ευρωβουλευτές που υπογράφουν:

François ALFONSI (Verts/ALE), Andris AMERIKS (S&D), Attila ARA-KOVÀCS (S&D), Maria ARENA (S&D), Margrethe AUKEN (Verts/ALE), Pernando BARRENA (GUE/NGL), Pietro BARTOLO (S&D), Marek BELKA (S&D), Brando BENIFEI (S&D), Gabriele BISCHOFF (S&D), Benoît BITEAU (Verts/ALE), Simona BONAFÉ (S&D), Ionut BORDEIANU (S&D), Milan BRGLEZ (S&D), Delara BURKHARDT (S&D), Carlo CALENDA (S&D), Damien CARÊME (Verts/ALE), Isabel CARVALHAIS (S&D), Leila CHAIBI (GUE/NGL), David CORMAND (Verts/ALE), Andrea COZZOLINO (S&D), Petra DE SUTTER (Verts/ALE), Jill EVANS (Verts/ALE), Tanja FAJON (S&D), Giuseppe FERRANDINO (S&D), Elisabetta GUALMINI (S&D), Alexandra GEESE (Verts/ALE), Hannes HEIDE (S&D), Yannick JADOT (Verts/ALE), Łukasz KOHUT (S&D), Alice KUHNKE (Verts/ALE), Pierfrancesco MAJORINO (S&D), Margarida MARQUES (S&D), Costas MAVRIDES (S&D), Alessandra MORETTI (S&D), Leszek MILLER (S&D), NIINISTÖ Ville (Verts/ALE), Juozas OLEKAS (S&D), Pina PICIERNO (S&D), Giuliano PISAPIA (S&D),Evelyn REGNER (S&D), Diana RIBA I GINER (Verts/ALE), Michèle RIVASI (Verts/ALE), Franco ROBERTI (S&D), Caroline ROOSE (Verts/ALE), Isabel SANTOS (S&D), Mounir SATOURI (Verts/ALE), Andreas SCHIEDER (S&D), Günther SIDL (S&D), Massimiliano SMERIGLIO (S&D), Tineke STRIK (Verts/ALE), Patrizia TOIA (S&D), Marie TOUSSAINT (Verts/ALE), Nils UŠAKOVS (S&D), Nikolaj VILLUMSEN (GUE/NGL), Bettina VOLLATH (S&D), Julie WARD (S&D), Salima YENBOU (Verts/ALE), Elena YONCHEVA (S&D), Tatjana ZDANOKA (Verts/ALE)

Posted on 17/10/2019 in Δελτία Τύπου, Στα Media

Share the Story

Back to Top