Ένα νέο Πράσινο Κοινωνικό Συμβόλαιο για την ανάκαμψη από τη οικονομική κρίση

Γρέδης-Παναγιώτης2

του Παναγιώτη Γρέδη

στελέχους των ΠΡΑΣΙΝΩΝ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο TVXS.gr στις 13/4/2016

Οι «ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» προτείνουμε την ευρεία κοινωνική και πολιτική συνεννόηση ως εναλλακτικό σχέδιο για τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος για την Ελλάδα. Έχουμε ήδη επεξεργαστεί ένα νέο Πράσινο Κοινωνικό Συμβόλαιο για την Ελλάδα με βάση τις προτάσεις της Ομάδας των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) και τις σχετικές προτάσεις του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος (European Green Party).

greening_the_ep

Το εν λόγω νέο Πράσινο Κοινωνικό Συμβόλαιο έχει ως στόχο τη δημόσια εγγύηση μιας δέσμης εισοδηματικών ενισχύσεων και κοινωνικών υπηρεσιών, όπως π.χ. ουσιώδη περίθαλψη υγείας για όλους του Έλληνες πολίτες, παιδική φροντίδα και σχολικά γεύματα με εγχώρια βιολογικά προϊόντα, βασικές και βιώσιμες συντάξεις, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και διαρκή στήριξη των ανέργων και κυρίως των νέων, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε όλους τους τομείς της οικονομίας μέσω της βέλτιστης εκμετάλλευσης του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 πρωτίστως από τους Δήμους και τις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Η ανάδειξη ενός ισχυρού επιχειρηματικού τομέα με εξαγωγικό προσανατολισμό και σε συνδυασμό με τη βαθμιαία αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, αποτελεί το ελάχιστο μέσο για τη δημιουργία πολλών καλών θέσεων εργασίας βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Αυτό όμως προϋποθέτει μεταρρυθμίσεις παντού και  προτείνουμε κατά προτεραιότητα: σύνδεση έρευνας και εκπαίδευσης με τον παραγωγικό τομέα, εξάλειψη μονοπωλίων στις αγορές προϊόντων, βελτιώσεις και ρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, στην φορολογία και τραπεζική πίστη αλλά και συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στη Δημόσια Διοίκηση.Επίσης, καταπολέμηση της πολιτικής διαφθοράς και διαπλοκής, που καθηλώνουν την ελληνική οικονομία σε χαμηλές επιδόσεις.

POLEISPRASINOI

(1) Διαχείριση του δημοσίου χρέους και ενίσχυση των Δημοσίων και Ιδιωτικών Επενδύσεων

Η ανταλλαγή του ελληνικού χρέους το 2012 (PSI) αποτέλεσε ορόσημο στην κρίση χρέους της ευρωζώνης της ΕΕ. Θεωρήθηκε απειλή για το ίδιο το ευρώ και δημιούργησε φόβους για τη μετάδοση της κρίσης. Μολονότι πέτυχε μία άνευ προηγούμενου ελάφρυνση του χρέους κατά 106 δισ ευρώ, δεν κατάφερε όμως και εν τέλει να αποκαταστήσει τη βιωσιμότητά του. Παρά τη σημαντική διαγραφή χρέους που πέτυχε το PSI, η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους παραμένει μέχρι σήμερα όντως προβληματική. Η σχέση χρέους προς το ΑΕΠ εκτιμάται γύρω στο 180% του ΑΕΠ στο τέλος του 2015, δηλαδή υψηλότερα από το 170% όπου βρισκόταν στο τέλος του 2011, πριν από το PSI. Το ΔΝΤ σε μία από τις πρόσφατες εκθέσεις του προέβλεψε ότι το ελληνικό χρέος θα παραμείνει πάνω από το στόχο του 110% του ΑΕΠ το 2022. Αυτό σημαίνει, ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι μας στην ΕΕ θα πρέπει να συμφωνήσουν σε μία περαιτέρω ελάφρυνσή του τα επόμενα χρόνια.

Η μετάβαση σε μία βιώσιμη πορεία του ελληνικού χρέους προϋποθέτει και απαιτεί δράσεις σε διαφορετικά μέτωπα, όπως: διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που αυξάνουν την οικονομική δραστηριότητα και την αναπτυξιακή δυναμική της Ελλάδος, άμεση επίλυση του μεγάλου προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ώστε οι Τράπεζες να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις και κυρίως τις Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), κλπ.

Προκειμένου να υπάρξει μία σταδιακή αύξηση μισθών ταυτόχρονα με την απασχόληση, προϋποθέτουν να συμβούν δύο πράγματα: πρώτον, να βελτιωθούν οι εργασιακές σχέσεις στον επιχειρηματικό τομέα, δηλαδή ν΄ αποκατασταθεί γρήγορα ένα κλίμα διαλόγου και εμπιστοσύνης μεταξύ εργαζομένων και της εργοδοσίας, και δεύτερον, θα πρέπει η ελληνική οικονομία να μπει σε μία σταθερή διαδρομή διατήρησης της ανάπτυξης.

Ο κυρίαρχος στόχος για την προσεχή διετία 2016-2017 πρέπει να είναι η άμεση τόνωση της ελληνικής οικονομικής ανάπτυξης μέσω των Δημοσίων Επενδύσεων (ΔΕ). Η Κυβέρνηση πρέπει να υλοποιήσει τουλάχιστον 5 δις ευρώ ΔΕ ετησίως και για δύο χρόνια, ζητώντας από τους Θεσμούς της ΕΕ να εξαιρεθούν από τον υπολογισμό του Δημοσίου Ελλείμματος. Ένα τέτοιο πρόγραμμα θα διασφαλίσει ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να βγει γρήγορα και σίγουρα από την κρίση. Σε συνδυασμό με 1-2 δισ ευρώ ιδιωτικές επενδύσεις το χρόνο μέσω της αξιοποίησης του Πακέτου Γιούνκερ, θα επέλθει κατά 2-3% περίπου ο ρυθμός ανάπτυξης και θα δημιουργηθούν πολλές νέες θέσεις εργασίας.

Παράλληλα και ταυτόχρονα πρέπει να πραγματοποιηθούν άμεσα οι δομικές μεταρρυθμίσεις που δυστυχώς βρίσκονται ακόμη σε εκκρεμότητα, ήτοι στο φορολογικό σύστημα, στις εργασιακές σχέσεις, στα πανεπιστήμια, καθώς επίσης στη Δημόσια Διοίκηση.

Το ελληνικό δημόσιο χρέος μπορεί να διευθετηθεί με: σταθεροποίηση των τωρινών κυμαινόμενων επιτοκίων, επιμήκυνση των διμερών δανείων με χώρες της ΕΕ και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ΕΜΣ) στα 70-75 χρόνια, ώστε να μειωθεί η καθαρή παρούσα αξία των εν λόγω δανείων, διακανονισμό των δανείων από τη Ευρωπαϊκή Κεντρική τράπεζα (ΕΚΤ) για να μπορέσει να λάβει η Ελλάδα τα πραγματικά κέρδη, όπως ήταν οι αρχικές υποσχέσεις κα συμφωνίες.

Τέλος, το γεγονός ότι οι ελληνικές τράπεζες στηρίχτηκαν από το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή από τον Έλληνα φορολογούμενο, με 40 δισ ευρώ περίπου, πρέπει και οφείλουν να τα αποπληρώσουν στο ελληνικό δημόσιο. Έτσι, το Δημόσιο παίρνοντας πίσω τα δανεικά από τις Τράπεζες και σε συνδυασμό με τον προαναφερόμενο διακανονισμό με την ΕΚΤ, το ελληνικό δημόσιο θα μπορέσει να μειώσει περαιτέρω την ονομαστική αξία του χρέους.

Και οι τρεις προαναφερόμενοι στόχοι, ήτοι δημόσιες επενδύσεις, δομικές αλλαγές και αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, είναι τόσο αναγκαίοι και σχετικά εύκολα να επιτευχθούν. Χρειάζεται όμως από την Κυβέρνηση και την Αντιπολίτευση πολιτική βούληση και επιμονή, καθ’ όσον το κύριο ζητούμενο είναι το όραμα μιας σύγχρονης Ελλάδος στο πλαίσιο της Ευρωζώνης: με υγιή, ανταγωνιστική και εξωστρεφή πράσινη οικονομία, με την ανεργία περιορισμένη δραστικά, όπου η εργασία και η επιχειρηματικότηταανταμείβεται σωστά και ο Έλληνας συνταξιούχοςμπορεί να είναι έτσι βέβαιος ότι δεν θα κινδυνεύσει να περάσει τα γεράματα μέσα στη φτώχεια και την ανασφάλεια.

πρασινοι30

(2) Ενίσχυση της πολιτικής για την έρευνα, την ανάπτυξη και τόνωση της καινοτομίας

Έλλειμμα καινοτομίας. Η χώρα μας εξακολουθεί δυστυχώς να στερείται ενός λειτουργικού συστήματος«προαγωγής καινοτομίας», το οποίο θα υποστηρίζει μία σύγχρονη βιομηχανική δομή. Παράλληλα, το ρυθμιστικό περιβάλλον για επιχειρήσεις τεχνολογικής αιχμής διατηρεί ακόμη πολλά στοιχεία πολυπλοκότητας.

Προκειμένου η δειλή και μικρή επάνοδος στην ανάπτυξη να μετατραπεί σε μία μακροπρόθεσμη στρατηγική για την προώθηση ενός βιώσιμου οικονομικού μοντέλου για τη χώρα, είναι απολύτως αναγκαίο να αυξηθούν οι επενδύσεις σε έρευνα και τεχνολογία, και να δοθεί έμφαση σε κλάδους που παρουσιάζουν υψηλούς δείκτες καινοτομίας. Ταυτόχρονα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η γραφειοκρατία για την προσέλκυση εγχώριων και ξένων επενδύσεων.

Τι πρέπει να γίνει. Σήμερα το κύριο ερώτημα που τίθεται επιτακτικά είναι, το πώς θα ξεπεραστούν τα εμπόδια νομοθεσίας αλλά και νοοτροπίες που αποτρέπουν καινοτόμες ιδιωτικές εταιρείες να συνεργαστούν με ερευνητές και ερευνητικά ινστιτούτα του δημόσιου τομέα.

 Έχοντας υπόψη τις αδυναμίες της χώρας είναι αναγκαίο η Ελλάδα: να συνεχίσει περαιτέρω τις μεταρρυθμίσεις του ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας των ΜΜΕ, να επενδύσει με χρηματοδότηση από το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ 2014-2020 και με εθνικά κονδύλια σε νέα «Κέντρα Αριστείας Εφαρμογής Έρευνας». Υπάρχουν πολλά παραδείγματα, που θα μπορούσαν να εκληφθούν ως πρότυπα για τέτοιες επενδύσεις, όπως π.χ. είναι το Ινστιτούτο της Οξφόρδης στο ΗΒ, του Fraunhofer στη Γερμανία ή του Πολυτεχνείου της Λοζάννης στην Ελβετία (Ecole Polytechnique Federale de Lausanne-EPFL), κλπ.

Ο κύριος σκοπός που υπαγορεύει τη δημιουργία αυτών των ιδρυμάτων ή κέντρων «Αριστείας Εφαρμοσμένης Έρευνας» είναι η αδήριτη ανάγκη προσέλκυσης κορυφαίων επιστημόνων στον εν λόγω τομέα της εφαρμοσμένης έρευνας στην Ελλάδα. Από τέτοια κέντρα και τέτοιους επιστήμονες πρώτης γραμμής, θα προκύψουν νέες κατευθύνσεις σε κλάδους αιχμής τόσο της βιομηχανίας, μεταποίησης όσο και των υπηρεσιών. Ενδεικτικά μπορεί να αναφερθεί ότι ξεχωριστού ενδιαφέροντος για τη χρηματοδότηση τέτοιων ερευνητικών κέντρων υψηλών προδιαγραφών είναι το πρόγραμμα της ΕΕ «Teaming for Excellence» στο πλαίσιο του «Horizon 2020».

Πώς θα μεγιστοποιηθούν τα οικονομικά οφέλη που θα αντληθούν από τα «Κέντρα Αριστείας», είτε νέα είτε υφιστάμενα; Ως προς τούτο, πρωτίστως πρέπει να ενισχυθούν οι δεσμοί και η μεταφορά γνώσεων μεταξύ των τριών βασικών φορέων, ήτοι Πανεπιστημίων,Ερευνητικών Ιδρυμάτων και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων. Αυτό πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα στους τομείς όπου η Ελλάδα παρουσιάζει τάση εξειδίκευσης, όπως π.χ. η πληροφορική, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), ο ιατρικός και φαρμακευτικός τομέας, η αγροτική παραγωγή βιολογικών και μεταποίηση και στον τομέα των υπηρεσιών ο τουρισμός (θερινός και χειμερινός), μονάδες εστίασης με χρήση εγχώριων βιολογικών προϊόντων, κλπ.

frontpageFINAL (Custom)

(3) Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ταχεία απονομή διοικητικής δικαιοσύνης

Ρόλος της χρηστής Δημόσιας Διοίκησης είναι να υπηρετεί τους πολίτες. Έτσι, πρώτη προτεραιότητα είναι η έμφαση που θα πρέπει να δίνεται σε κάθε έργο πληροφορικής ως προς την παροχή υπηρεσιών στον Έλληνα πολίτη.
Επίσης, εξίσου σημαντικό είναι τα διάφορα συστήματα πληροφορικής που υλοποιούνται στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση να μπορούν να «συνεννοούνται» μεταξύ τους, ήτοι να υφίσταται μεταξύ τους «διασύνδεση» και «διαλειτουργικότητα». Αυτό σημαίνει ότι μαζί με τις κατάλληλες θεσμικές παρεμβάσεις, μειώνει δραστικά την ταλαιπωρία των πολιτών, καθ΄ όσον επιτρέπει σε κάθε πληροφορικό σύστημα να συλλέγει αυτόματα στοιχεία που χρειάζεται, αντί να ζητείται από τους πολίτες να τα συμπληρώσει σε νέες αιτήσεις ή να προσκομίζουν τα σχετικά πιστοποιητικά.

Περαιτέρω, η διαφάνεια πρέπει να είναι βασική κατεύθυνση για την «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση». Η αρχή της διαφάνειας ορίζει ότι τα δημόσια, μη προσωπικά δεδομένα είναι ελεύθερα προσβάσιμα από όλους. Η διαφάνεια στα δημόσια δεδομένα συμβάλλει σημαντικά στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Με διαφάνεια στα δημόσια δεδομένα δημιουργούνται προϋποθέσεις για αποτελεσματικότερη άσκηση των διαφόρων πολιτικών. Έτσι, οι ψηφοφόροι, τα κόμματα, οι επαγγελματικές ενώσεις καθώς και οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να γνωρίζουν και να επικαλούνται τα στοιχεία που δικαιολογούν συγκεκριμένες πολιτικές. Αν π.χ. τα δεδομένα και οι εφαρμογές του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ), της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) και του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) ήταν ανοιχτά, τότε οι πολίτες θα μπορούσαν εύκολα να εκτιμήσουν και αξιολογήσουν το κόστος παροχής υπηρεσιών δημόσιας υγείας και κοινωνικής περίθαλψης.

Η εμπέδωση του Κράτους Δικαίου (Rule of Law) αποτελεί μία εκ των βασικών προϋποθέσεων για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Σε μία χώρα που δεν αποδίδεται δικαιοσύνη σε εύλογο χρόνο, η ασφάλεια του δικαίου κλονίζεται και οικονομικές επενδύσεις είτε δεν πραγματοποιούνται, είτε ματαιώνονται. Αυτό έχει ως συνέπεια να εμποδίζεται η ανάπτυξη, η ανεργία να παραμένει υψηλή και το Κράτος Δικαίου να δοκιμάζεται.

Η μεταρρύθμιση στη Δικαιοσύνη πρέπει να τεθεί μέσα στις άμεσες προτεραιότητες της Κυβέρνησης στο ξεκίνημα του δεύτερου χρόνου που βρίσκεται στην εξουσία και να περιλαμβάνει μέτρα που (α) έχουν άμεση ή τουλάχιστον μεσοπρόθεσμη απόδοση και (β) μέτρα που θα αποφέρουν καρπούς σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Η εν λόγω μεταρρύθμιση στη Δικαιοσύνη μπορεί να επιτύχει μόνο αν υπάρξει πολιτική σαφής βούληση και συναίνεση των κομμάτων στη Βουλή. Τούτο απαιτεί τη συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού εφαρμογής σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο, ο οποίος θα μπορέσει να σχεδιάσει τον οδικό χάρτη και το συνολικό πρόγραμμα της μεταρρύθμισης, θα παρέχει κατευθύνσεις και θα παρακολουθεί τα αποτελέσματα. Ειδικότερα, ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να δώσει έμφαση στην εφαρμογή των κανόνων της καλής νομοθέτησης, όπως π.χ. στην αποτελεσματική διαβούλευση, την εκ των προτέρων (ex ante) αποτίμηση επιπτώσεων των νομοθετημάτων και την έγκαιρη έκδοση των απαιτούμενων εφαρμοστικών διατάξεων.

Σίγουρα το θέμα της μεταρρύθμισης στην ελληνική Δικαιοσύνη είναι πολυσχιδές, και για το λόγο αυτό η όποια μεταρρύθμιση μπορεί να πετύχει, μόνο αν υπάρξει σαφής πολιτική βούληση και συντονισμένη δράση από όλους τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς.

ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

(4) Πλήρης αξιοποίηση της νέας Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) Ελλάδος-ΕΕ σχετικά με το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020

Με τη νέα Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) Ελλάδος-ΕΕ, που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 23-5-2014, καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο η καίρια χρηματοδότηση από τα «Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία» (ΕΔΕΤ) θα επενδυθεί στην πραγματική οικονομία της Ελλάδος για την περίοδο 2014-2020 προκειμένου να:

 1. Αντιμετωπισθεί η ανεργία και να δημιουργηθούν ποιοτικές θέσεις εργασίας
 2. Τονωθεί η ανάπτυξη μέσω της καινοτομίας
 3. Προωθηθεί η επιχειρηματικότητα με εκπαίδευση και κατάρτιση, καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και με την ενίσχυση της φιλικής προς το περιβάλλον και αποδοτικής από πλευράς πόρων οικονομίας

Η αναθεωρημένη πολιτική συνοχής για τα Κ-Μ της ΕΕ υλοποιεί τους στόχους  «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς περιορισμούς ανάπτυξη. Μέσω του «Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης» (ΕΤΠΑ) δίνεται έμφαση στην επένδυση στους κάτωθι 4 τομείς:

 1. Έρευνα και Καινοτομία
 2. Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
 3. Ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ
 4. Οικονομία με μειωμένη χρήση άνθρακα

Περαιτέρω και μέσω του «Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου» (ΕΚΤ) δίνεται έμφαση στην επένδυση στους ανθρώπους, ήτοι:

 1. Απασχόληση και κινητικότητα
 2. Βελτιωμένη εκπαίδευση
 3. Κοινωνική ένταξη
 4. Βελτιωμένη δημόσια διοίκηση

Με την αναθεωρημένη πολιτική συνοχής για την Ευρώπη ωφελούνται όλες οι περιφέρειες της ΕΕ, δίνεται βελτιωμένη βαρύτητα στα αποτελέσματα καθώς και στις συνθήκες πριν τη διοχέτευση χρηματοδότησης. Τέλος, προβλέπονται κοινοί εφαρμοστέοι  κανόνες και απλούστευση στην υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) τόσο σε εθνικό όσο και περιφερειακό επίπεδο στα Κ-Μ της ΕΕ.

Ποιες είναι οι  προτεραιότητες για μία Πράσινη Διακυβέρνηση τόσο σε Εθνικό όσο και σε Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο;

Ενδεικτικά οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ προτείνουμε προς άμεση υλοποίηση και χρηματοδότηση από τους σχετικούς πόρους του νέου ΕΣΠΑ:

(1) Βιώσιμη κινητικότητα (δημόσια μέσα μεταφοράς, όπως τραίνα, τραμ καθώς και χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων στα κέντρα των πόλεων, ποδηλάτων, κλπ.).
(2) Βιώσιμα συστήματα παραγωγής τροφίμων (Αγρο-οικολογία, προϊόντα ελεύθερα από τοξίνες, βιολογικά προϊόντα, κλπ.).
(3) Προώθηση περιφερειακών και τοπικών παραγωγικών συστημάτων, μικροί και μεσαίοι παραγωγοί μεταποίησης, οργάνωση συνεταιρισμών, κλπ..
(4) Βιώσιμη αλίευση και αλιεία.
(5) Υγεία με νοσοκομειακή, ιατρική, φαρμακευτική περίθαλψη για όλους τους πολίτες.
(6) Επένδυση στα παιδιά και πλήρη πάταξη της παιδικής φτώχειας.
(7) Επένδυση στην παιδεία όλων των βαθμίδων, την εκπαίδευση και επιμόρφωση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και καταπολέμηση της ανεργίας των νέων (Πρόγραμμα «Εγγύηση για τη Νεολαία», κλπ.)
(8) Περαιτέρω προώθηση των ευκαιριών για την Κοινωνική Οικονομία (Social Economy).
(9) Βελτίωση ανταγωνιστικότητας με στήριξη των ΜΜΕ και μικρών παραγωγών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
(10) Πλήρη αξιοποίηση της οικολογικής και κοινωνικής διάστασης των «Δημοσίων Συμβάσεων».

-Εξοικονόμηση ενέργειας με περισσότερη χρήση των ΑΠΕ.

Αντί της κοινωνικά αδιάφορης και περιβαλλοντικά τυφλής λιτότητας, οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ έχουμε επεξεργαστεί και προτείνουμε τρεις συνεπείς οδούς προς την βιωσιμότητα και έξοδο από την οικονομική κρίση στην Ελλάδα προκρίνοντας τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο ΕΕ αυτό που ονομάζουμε «Ευρωπαϊκή Πράσινη Νέα Συμφωνία», δηλαδή:

(α)  καταπολέμηση της ανεργίας, της φτώχειας και όλων των μορφών της κοινωνικής αδικίας,

(β) μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας με καινοτόμες αλλά και οικολογικά  αποδοτικές λύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος,

(γ) επαναρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα, ώστε να εξυπηρετεί την πραγματική οικονομία.

education1

 Πηγές:
– Διαχείριση δημόσιου χρέους, βλέπε πρόταση της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) της 11-2-2015, ήτοι «Green proposals and policy options for the way forward to Greece», Ref. www.greens-efa.eu
-Κοινό Μανιφέστο, Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα, Φεβρουάριος 2014, http://europeangreens.eu/learn-about-egp and  http://greennewdeal.eu
-Αναλυτικό έγγραφο της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) της 13-11-2014, ήτοι «Green Investment Plan for Europe: A new path towards sustainable development, prosperity and quality of jobs» καθώς και «Investment plans comparison», December 2014. Ref. www.greens-efa.eu).
-Ανάκαμψη από την κρίση με νέο «Κοινωνικό Συμβόλαιο» και μέσω των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΤΕΠ) του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, ήτοι: ΤΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, ΤΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη, ΤΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση, ΤΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα, ΤΕΠ Τεχνική Βοήθεια. (Βλέπε:http://www.espa.gr/el/Pages/staticNewProgrammingPeriod.aspx).
-Πλήρης αξιοποίηση των ΠΕΠ, ήτοι των  «Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων» της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 για τις 13 Περιφέρειες της Ελλάδος

http://www.espa.gr/el/Pages/staticNewProgrammingPeriod.aspx
-Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020: Βλέπε, http://www.espa.gr καιhttp://ec.europa.eu/DG REGIO

Posted on 17/04/2016 in Άρθρα, Στα Media

Share the Story

Back to Top