Πώς θα έμοιαζε μια Πράσινη Συμφωνία (Green Deal) για την Ελλάδα; To Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ και ο Άνεμος Ανανέωσης φωτίζουν πτυχές της

Πώς θα έμοιαζε μια Πράσινη Συμφωνία για την Ελλάδα;

Μια ευκαιρία που να μην αφήνει πίσω κανέναν και καμία
Πράσινη Συμφωνία ή Green Deal είναι ο στόχος να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση «κλιματικά ουδέτερη» μέχρι το 2050. Πώς όμως εξειδικεύεται αυτός ο στόχος στην Ελλάδα, όπου το τοπίο είναι θολό και η δημόσια συζήτηση ανεπαρκής; Πώς μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για μια ουσιαστική μεταστροφή σε ένα νέο παραγωγικό-καταναλωτικό μοντέλο και να σηματοδοτήσει βαθιές αλλαγές στην καθημερινότητα όλων των πολιτών;

To Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας και ο Άνεμος Ανανέωσης  συνεργάστηκαν για να συγκεντρώσουν προτάσεις και πληροφορίες για το πώς θα μποορύσε να είναι μια Πράσινη Συμφωνία για την Ελλάδα. Το υλικό που συγκεντρώθηκε αποσκοπεί να συμβάλλει στην ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών και στην έναρξη ενός γόνιμου διαλόγου μεταξύ πλήθους φορέων, πολιτών και αρμόδιων αρχών γύρω από την στρατηγική αυτή, τις ευκαιρίες όπως και τις προκλήσεις που ενυπάρχουν για την εφαρμογή της στην χώρα μας. Μέσα από αρθρογραφία, εργαστήρια και σχετικές εκδηλώσεις οι δύο φορείς αποσκοπούν “να συσπειρώσουμε πολίτες, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, την κοινωνία των πολιτών και τη βιομηχανία προκειμένου να συνδιαμορφώσουμε μια Πράσινη Συμφωνία που δεν θα αφήνει κανένα και καμία πίσω και θα επιτυγχάνει την μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό-καταναλωτικό μοντέλο. Προσπαθήσαμε να απαντήσουμε στα ερωτήματα ζητώντας από ερευνητές/τριες, εκπροσώπους φορέων και ειδικούς να καταθέσουν τις απόψεις τους μέσα από άρθρα σε ένα πλούσιο αφιέρωμα μοναδικό στην Ελλάδα.

Στο ίδιο πλαίσιο διοργανώθηκε διαδικτυακή εκδήλωση στις 20 Δεκεμβρίου 2021.

Οι ενότητες:

Posted on 16/06/2022 in Άρθρα

Share the Story

Back to Top