ΠΡΑΣΙΝΟΙ στο ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: όχι στην προσπάθεια της Κομισιόν να περάσει ευνοϊκή νομοθεσία για γενετικά τροποιημένα τρόφιμα νομοθεσία

Σε επιστολή τους προς 4 Επιτρόπους της Κομισιόν η Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωπαϊκό Κοινβούλιο διατυπώνουν τις αντιρρήσεις της στην προσπάθεια της Κομισιόν να εισάγει χωριστή νομοθεσία για τις τεχνολογίας γενετικής τροποποίησης οργανισμών (GMO / ΓΤΟ) αποτέλεσμα συγκεκριμένων  «νέων γονιδιωματικών τεχνικών», όπως ορίζονται στη συνεχιζόμενη δημόσια διαβούλευση [1] και στη στοχευμένη έρευνα για την εκτίμηση επιπτώσεων [2].

Η επιστολή απευθύνεται στους: Timmermans, αντιπρόεδρο, υπεύθυνος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συνφωνία (European Green Deal), Κυριακίδη –  Kyriakides, Επίτροπο για την Υγεία και τη Διατροφική Ασφάλεια, Sinkevičius, Επίτροπο για το Περιβάλλον, τους Ωκεανούς και  την Αλιεία
και Wojciechowski, Επίτροπο για τη Γεωργία

Στην επιστολή τους αναφέρουν:

Λάβαμε υπόψη ότι τα σενάρια πολιτικής της Επιτροπής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, αλλά κοινοποιήθηκαν μόνο σε μια επιλεγμένη ομάδα ατόμων μέσω στοχευμένης έρευνας. Θεωρούμε ότι αυτός δεν είναι ο κατάλληλος τρόπος για να διασφαλίσουμε ότι οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση έχουν πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες για να δώσουν μια τεκμηριωμένη απάντηση και σας καλούμε να δημοσιεύσετε αυτήν την έρευνα χωρίς καθυστέρηση.

Ως ομάδα των Πρασίνων/EFA, είμαστε αντίθετοι στην εισαγωγή ξεχωριστής νομοθεσίας για προϊόντα νέων τεχνικών γενετικής τροποποίησης (GM), όπως η στοχευμένη μεταλλαξογένεση (δηλαδή SDN-1, SDN-2 και ODM) και η cisgenesis.[3] Πιστεύουμε ότι όλες οι γενετικά τροποποιημένες (ΓΤ) καλλιέργειες πρέπει να υπόκεινται στην υφιστάμενη νομοθεσία για τους ΓΤΟ με τις απαιτήσεις της για εκτίμηση κινδύνου, ιχνηλασιμότητα και σαφή επισήμανση.

Πράγματι, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διευκρίνισε το 2018 ότι οι νέες τεχνικές ΓΤ δεν μπορούν να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ για τους ΓΤΟ, εκτός εάν έχουν χρησιμοποιηθεί συμβατικά σε πολλές εφαρμογές και έχουν μακρά ιστορία ασφάλειας. Δεδομένου ότι αυτό δεν ισχύει για τις τεχνικές επεξεργασίας γονιδίων, όπως το CRISPR, αυτές οι τεχνικές θα πρέπει να ρυθμίζονται βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ για τους ΓΤΟ, προκειμένου να μην υπονομεύεται η αρχή της προφύλαξης της ΕΕ.[4] Ως Πράσινοι/EFA, υποστηρίζουμε πλήρως την απόφαση του Δικαστηρίου.

Όπως για κάθε γενετικά τροποποιημένο οργανισμό, αυτές οι 3 βασικές αρχές πρέπει να ισχύουν ανά πάσα στιγμή:

1. Η ανάγκη για πλήρη και αξιόπιστη αξιολόγηση κινδύνου

Οι ακούσιες μεταλλάξεις του DNA σε φυτά με γονιδιακή επεξεργασία μπορεί να οδηγήσουν σε αλλαγές στη λειτουργία πολλών γονιδίων, τα οποία με τη σειρά τους μπορούν να οδηγήσουν σε αλλοιωμένη βιοχημεία του φυτού, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής νέων τοξινών ή αλλεργιογόνων . Επομένως, όλα τα γονιδιακά επεξεργασμένα φυτά πρέπει να υποβληθούν σε πλήρη αξιολόγηση κινδύνου λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις επιδιωκόμενες όσο και τις ακούσιες γενετικές αλλοιώσεις και τις συνέπειές τουςΗ ΕΕ δεν μπορεί να βασιστεί στους ισχυρισμούς των προγραμματιστών ότι τα προϊόντα τους δεν αποτελούν κίνδυνο για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

2. Καμία πρόσβαση στην αγορά χωρίς μέθοδο ιχνηλασιμότητας και ανίχνευσης:

Η ΕΕ πρέπει να απαιτήσει τόσο την ιχνηλασιμότητα όσο και τις μεθόδους ανίχνευσης από τους προγραμματιστές GM που επιθυμούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους στην ενιαία αγορά.

Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν σήμερα διαθέσιμες αναλυτικές μέθοδοι για τη διαφοροποίηση ορισμένων προϊόντων από παρόμοια φυτά που παράγονται με μη γενετικά τροποποιημένες μεθόδους δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για την αποδυνάμωση των κανονιστικών απαιτήσεων.

3. Δικαίωμα των καταναλωτών στη γνώση και σαφή σήμανση:

Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν πώς παράγονται τα τρόφιμά τους και η ΕΕ δεν μπορεί να τους αφήσει στο σκοτάδι σχετικά με το εάν χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι ΓΤ. Η ΕΕ θα πρέπει να διατηρήσει την καθιερωμένη διάκριση μεταξύ γενετικά τροποποιημένων και μη γενετικά τροποποιημένων τροφίμων και να παρέχει στους καταναλωτές μια εύκολη στην πρόσβαση ετικέτα στο τελικό προϊόν για να ενημερώνουν την επιλογή τους.

Η βιωσιμότητα του διατροφικού μας συστήματος δεν είναι θέμα μεμονωμένων προϊόντων.

Ένα χαρακτηριστικό του φυτού μεμονωμένα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το γεωργικό πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσεται το φυτό, δεν αρκεί για να εξαχθεί κάποιο ουσιαστικό συμπέρασμα. Μέχρι σήμερα, η συμβατική αναπαραγωγή έχει ξεπεράσει σταθερά τις τεχνικές γενετικής μηχανικής (παλιές και νέες) στην παραγωγή καλλιεργειών ανθεκτικών σε στρες όπως ξηρασία, πλημμύρες, παράσιτα και ασθένειες. Οι ισχυρισμοί ότι τα γενετικά τροποποιημένα φυτά θα συμβάλουν στη βελτίωση των συστημάτων τροφίμων της ΕΕ δεν υποστηρίζονται από τρέχοντα στοιχεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να αποδυναμώσει τους κανονισμούς της για τους ΓΤΟ για να ικανοποιήσει τις κενές υποσχέσεις για «βιώσιμα» γενετικά τροποποιημένα φυτά.

Η θέσπιση χωριστής νομοθεσίας για ορισμένες γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες θα έθετε σε κίνδυνο αντί να στηρίξει την τόσο αναγκαία μετάβαση προς ένα κοινωνικό και αγρο-οικολογικό μοντέλο γεωργίας. Ως Πράσινοι/EFA, υποστηρίζουμε ένα σύστημα που παρέχει επαρκείς ποσότητες υγιεινών, θρεπτικών, ποιοτικών τροφίμων σε όλους, σέβεται τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων στη γεωργία και των μεταναστών, διασφαλίζει δίκαιο εισόδημα για τους αγρότες και υποστηρίζει πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις, διατηρώντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη γονιμότητα, την παραγωγικότητα και την αποτελεσματική χρήση των πόρων. Η διάθεση περισσότερων κατοχυρωμένων με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας γενετικά τροποποιημένων σπόρων και προϊόντων στην αγορά θα αντικρούσει τις προσπάθειες για επέκταση της τοπικά προσαρμοσμένης και βιολογικής γεωργικής παραγωγής.

Αντιμετωπίζουμε ήδη μεγάλα εμπόδια στις αλλαγές που προβλέπονται από τη στρατηγική της ΕΕ «Από το αγρόκτημα στο πιάτο / Farm to Fork». Οποιαδήποτε μέτρα για χαλάρωση των υφιστάμενων περιβαλλοντικών προτύπων και προτύπων ασφάλειας τροφίμων πρέπει να απορριφθούν.

Την επιστολή υπογράφουν:

Philippe Lamberts, Co-President of the Greens/EFA Group
François Alfonsi, Greens/EFA MEP Benoit Biteau, Greens/EFA MEP
Michael Bloss, Greens/EFA MEP Saskia Bricmont, Greens/EFA MEP
Damien Carême, Greens/EFA MEP David Cormand, Greens/EFA MEP
Ignazio Corrao, Greens/EFA MEP Rosa D’Amato, Greens/EFA MEP
Gwendoline Delbos-Corfield, Greens/EFA MEP Karima Delli, Greens/EFA MEP
Anna Deparnay-Grunenberg, Greens/EFA MEP Eleonora Evi, Greens/EFA MEP
Malte Gallée, Greens/EFA MEP Claude Gruffat, Greens/EFA MEP
Martin Häusling, Greens/EFA MEP Pär Holmgren, Greens/EFA MEP
Yannick Jadot, Greens/EFA MEP Tilly Metz, Greens/EFA MEP
Ville Niinisto, Greens/EFA MEP Manuela Ripa, Greens/EFA MEP
Michèle Rivasi, Greens/EFA MEP Caroline Roose, Greens/EFA MEP
Bronis Ropé, Greens/EFA MEP Mounir Satouri, Greens/EFA MEP
Marie Toussaint, Greens/EFA MEP Thomas Waitz, Greens/EFA MEP

Sarah Wiener, Greens/EFA MEP

Posted on 22/08/2022 in Δελτία Τύπου

Share the Story

Back to Top