Τι κάνετε αν δεν σας δίνουν ψηφοδέλτιο ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ή τυχόν δεν υπάρχει…

Επειδή κάποιοι φίλοι στο εξωτερικό, όπου σε κάποιες χώρες άρχισε η ψηφοφορία – ίσως και εδώ υπάρξουν παρόμοια προβλήματα αύριο- μας ανέφεραν ότι σε κάποιες περιπτώσεις (ακόμα και Βρυξέλλες) δεν βρίσκουν ψηφοδέλτια ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ μέσα στα πακέτα που παίρνουν και επειδή υπάρχουν 40 κόμματα,

ζητήστε επίμονα το ψηφοδέλτιο και αν τυχόν για κάποιο λόγο δεν υπάρχει είναι υποχρεωμένος ο δικαστικός να σφραγίσει ένα λευκό και να σας το δώσει, εσείς συμπληρώνετε το όνομα ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ και ψηφίζετε κανονικά.

Αυτό είναι έγκυρο ψηφοδέλτιο.

Posted on 25/05/2019 in Δελτία Τύπου

Share the Story

Back to Top