Ευρωκοινοβούλιο: Να «παγώσει» μέρος του προϋπολογισμού του Frontex, μέχρι να βελτιωθεί σημαντικά

Οι ευρωβουλευτές μετά από μια σε βάθος έρευνας αποφάσισαν να εγκρίνουν τις δαπάνες του Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής της ΕΕ (FRONTEX) για το 2019 αλλά μέρος του προϋπολογισμού του 2022 παγώνει και θα διατεθεί μόνο εάν υπάρξουν βελτιώσεις στην παρακολούθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και στις διαδικασίες χρηματοδότησης, πρόσληψης και σύναψης συμβάσεων. Οι ευρωβουλευτές δεν χορήγησαν πάντως απαλλαγή στο Συμβούλιο του FRONTEX.

Στο συνοδευτικό ψήφισμα, οι ευρωβουλευτές αναγνωρίζουν τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Frontex για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εντοπίστηκαν στην πρώτη έκθεση απαλλαγής του Κοινοβουλίου την άνοιξη του τρέχοντος έτους και αφορούσαν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συμμετοχή ή ανοχή σε παράνομες επαναπροωθήσεις προς την Τουρκία από το ελληνικό λιμενικό. Ωστόσο, οι ευρωβουλευτές ζητούν να παγώσει μέρος του προϋπολογισμού του Frontex για το 2022 και να διατεθεί μόνον εφόσον ο οργανισμός εκπληρώσει συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται

η πρόσληψη των 20 παρατηρητών θεμελιωδών δικαιωμάτων που λείπουν και τριών αναπληρωτών εκτελεστικών διευθυντών οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή προσόντα για την πλήρωση των εν λόγω θέσεων

– η δημιουργία ενός μηχανισμού για την αναφορά σοβαρών περιστατικών στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και ενός λειτουργικού συστήματος παρακολούθησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Σε χωριστή ψηφοφορία την Πέμπτη, ενώ ενέκριναν τη θέση τους σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2022, οι ευρωβουλευτές με 470 ψήφους υπέρ, 96 κατά και 125 αποχές, όρισαν το ποσό του προϋπολογισμού του Frontex που θα εγγραφεί στο αποθεματικό για το επόμενο έτος σε 90 εκ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 12% του προτεινόμενου σχεδίου προϋπολογισμού του οργανισμού για το 2022 (757.793.708 ευρώ).

Η Ομάδα Εργασίας για τον έλεγχο του Frontex που συγκρότησε η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (LIBE_, υπό την προεδρία της Roberta Metsola (EΛΚ), ολοκλήρωσε μια τετράμηνη έρευνα σχετικά με τις καταγγελίες για παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων στις οποίες ο Οργανισμός συμμετείχε, γνώριζε και/ή δεν ενήργησε, εσωτερική διαχείριση, διαδικασίες αναφοράς και διαχείριση παραπόνων. Η έκθεση με συμπεράσματα και συστάσεις, συντάχθηκε από την Tineke STRIK (Πράσινοι, Ολλανδία) και συζητήθηκε στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών στις 15 Ιουλίου 2021. Μπορείτε να βρείτε την αναφορά εδώ. Προβλήματα είχε διαπιστώσει με έκθεσή του και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Η εντολή της Ομάδας Ελέγχου Frontex είναι να παρακολουθεί μόνιμα όλες τις πτυχές της λειτουργίας του Frontex, συμπεριλαμβανομένου του ενισχυμένου ρόλου και των πόρων του για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, την ορθή εφαρμογή του κεκτημένου της ΕΕ και την εκτέλεση των κανονισμών (ΕΕ) 2019/1896 και 656 /2014.

Απαλλαγή του Συμβουλίου

Την Τρίτη, με 651 ψήφους, 47 κατά και 2 αποχές, οι ευρωβουλευτές συνέστησαν επίσης να μην χορηγηθεί απαλλαγή για το έτος 2019 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ. Στις παρατηρήσεις τους, οι ευρωβουλευτές εκφράζουν τη λύπη τους για το γεγονός ότι το Συμβούλιο «εξακολουθεί να σιωπά» και δεν συνεργάζεται με το Κοινοβούλιο παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες όπως ζητήθηκε. Το Κοινοβούλιο εκδίδει αρνητικές αποφάσεις σχετικά με την απαλλαγή του Συμβουλίου αδιάλειπτα για κάθε έτος από το 2009.

Posted on 22/10/2021 in Άρθρα, Δελτία Τύπου

Share the Story

Back to Top