Πανευρωπαϊκή καμπάνια για αποτελεσματική αναγνώριση των ειδικών λόγων χορήγησης ασύλου σε γυναίκες, κορίτσια κι άτομα ΛΟΑΤΚΙΑ+ που υφίστανται σεξουαλική κι έμφυλη βία

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΣΥΛΟΥ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΛΟΑΤΚΙΑ+ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ

Στις 11 Νοεμβρίου 2021 ξεκινάει η πανευρωπαϊκή καμπάνια για τη συλλογή υπογραφών στο: www.feministasylum.org

ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟ ΑΣΥΛΟ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Η σεξουαλική και έμφυλη βία (ιδίως ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλική εκμετάλλευση, καταναγκαστικοί γάμοι, ακρωτηριασμός γεννητικών οργάνων, εμπορία ανθρώπων / trafficking, νομοθεσία που θεσμοποιεί έμφυλες διακρίσεις, αποκήρυξη από το σύζυγο, αποκοπή από τα παιδιά) ωθούν πολλές γυναίκες, κορίτσια και άτομα ΛΟΑΤΚΙΑ+ να φύγουν από τις χώρες τους και να ζητήσουν άσυλο στην Ευρώπη.

Μετά τη φυγή τους, τα άτομα αυτά εκτίθενται σχεδόν συστηματικά στη βία και στην εκμετάλλευση καθ’ όλη τη διάρκεια του μεταναστευτικού ταξιδιού: σεξουαλική βία από διακινητές ή στα στρατόπεδα προσφύγων, σεξουαλική εκμετάλλευση ή καταναγκαστική εργασία και εγκλωβισμός στα δίκτυα εμπορίας ανθρώπων των χωρών διέλευσης, συμπεριλαμβανομένων και των ευρωπαϊκών χωρών, και απειλές, ενώ τα παιδιά τους εκτίθενται σε τραυματικές εμπειρίες και κινδύνους.

Και όταν φτάνουν στην Ευρώπη, τα περιμένουν ακατάλληλες διαδικασίες ασύλου και συχνά απάνθρωπη υποδοχή!

Ωστόσο, από το 2008, βάσει της Σύμβασης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, έχει θεσπιστεί η υποχρέωση της υποδοχής των θυμάτων αυτής της πρακτικής στην Ευρώπη, και καθορίστηκαν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την παροχή αρωγής στα θύματα. Το δε 2011, η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, που έχει υπογραφεί από όλες ευρωπαϊκές χώρες, διεύρυνε τους λόγους για τη χορήγηση ασύλου που είχαν θεσπιστεί στη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 ώστε να συμπεριλαμβάνουν και τις διώξεις και τις πράξεις βίας κατά των γυναικών με βάση το κοινωνικό φύλο. Στην περίπτωση αυτή, η διεθνής προστασία είναι δικαίωμα!

Είμαστε όμως αναγκασμένες να διαπιστώσουμε ότι στην πράξη οι ευρωπαϊκές χώρες σπάνια τηρούν τις δεσμεύσεις τους: δεν λαμβάνονται υπόψη οι ειδικοί λόγοι χορήγησης ασύλου που συνδέονται με την έμφυλη βία σε γυναίκες και σε άτομα ΛΟΑΤΚΙΑ+, είτε γιατί οι συνθήκες ακρόασης και ανάλυσης των αιτήσεων δεν ευνοούν την ανάδειξη αυτών των ειδικών μορφών βίας, είτε γιατί οι υποχρεώσεις υποδοχής αγνοούνται από τους εκπροσώπους των εθνικών αρχών.

Εμείς οι ακτιβίστριες που ζούμε στην Ευρώπη θέλουμε να αλλάξουμε αυτήν την κατάσταση. Δεν δεχόμαστε να εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται ως ανεπιθύμητα άτομα τα θύματα έμφυλης βίας, αντί να προστατεύονται. Θέλουμε να ακουστεί η φωνή μας μέχρι και στους πολιτικούς ηγέτες της Ευρώπης για να αναγνωριστούν στην πράξη οι ειδικοί λόγοι χορήγησης ασύλου που ισχύουν για τις γυναίκες, τα κορίτσια και τα άτομα ΛΟΑΤΚΙΑ+.

Στις 11 Νοεμβρίου 2021 απευθύνουμε έκκληση προς τους λαούς της Ευρώπης να υποστηρίξουν την πρωτοβουλία πολιτών που ξεκινήσαμε και να υπογράψουν το ευρωπαϊκό ψήφισμα, το οποίο βρίσκεται μεταφρασμένο σε πολλές γλώσσες στον ιστότοπο: www.feministasylum.org

Το ψήφισμα απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς και στις εθνικές κυβερνήσεις της ζώνης Σένγκεν. Απαιτεί τη θέσπιση μέτρων ώστε να μην μείνουν νεκρό γράμμα όλες οι σχετικές διεθνείς συμβάσεις που έχουν υπογραφεί στην Ευρώπη και στη ζώνη Σένγκεν.

Ζητάμε:

• να αναπτυχθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τις εθνικές κυβερνήσεις τα απαραίτητα μέσα για τη δημιουργία των κατάλληλων διαδικασιών και δομών για την αποτελεσματική αναγνώριση των λόγων χορήγησης ασύλου συγκεκριμένα σε γυναίκες, κορίτσια και άτομα ΛΟΑΤΚΙΑ+.

• την έμπρακτη εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και της Σύμβασης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων – εγγυημένη από τη δημιουργία μιας δομής ευρωπαϊκής επιτήρησης – με σκοπό την αναγνώριση, την υποστήριξη και τη χορήγηση διεθνούς προστασίας στα θύματα έμφυλης βίας.

• τη διευκόλυνση νόμιμων οδών που θα επιτρέπουν στις γυναίκες, τα κορίτσια και τα άτομα ΛΟΑΤΚΙΑ+ να υποβάλουν αίτηση ασύλου στην Ευρώπη.

Το ψήφισμα είναι πρωτοβουλία του συνασπισμού Feminist Asylum, στον οποίο συμμετέχουν από τώρα κινήματα, συλλογικότητες, ενώσεις, κόμματα και συνδικάτα που δραστηριοποιούνται για την προάσπιση των δικαιωμάτων των προσφύγων/προσφυγισσών, των μεταναστ(ρι)ών και των δικαιωμάτων των γυναικών και των ατόμων ΛΟΑΤΚΙΑ+.

Η καμπάνια συλλογής υπογραφών θα συνεχιστεί επί 6 μήνες για να μπορούν και άλλες ομάδες πολιτών, αλλά και μεμονωμένα άτομα, να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί, και να εκδηλώσουν την υποστήριξή τους ώστε να τεθεί τέλος στις πολιτικές των κλειστών συνόρων που ακολουθούν οι ευρωπαϊκές χώρες.

Οι χώρες της Ευρώπης διαθέτουν τα μέσα για να μετατραπούν σε ένα τόπο ασύλου άξιο του ονόματος. Σε κάθε πρόσωπο που υφίσταται σεξιστική και σεξουαλική βία στη χώρα του ή στο δρόμο της προσφυγιάς πρέπει να χορηγηθεί άσυλο και να του παρέχονται συνθήκες υποδοχής και φροντίδας που θα του επιτρέψουν να ξεκινήσει μια νέα ζωή σε πλήρη ασφάλεια. Αρνούμαστε να είμαστε συνένοχες με τις πολιτικές αποκλεισμού και θανάτου που πλήττουν τα πιο ευάλωτα άτομα του κόσμου μας. Δεν θα εγκαταλείψουμε αυτόν τον αγώνα που αποσκοπεί στον σεβασμό του θεμελιώδους δικαιώματος των γυναικών, των κοριτσιών και των ατόμων ΛΟΑΤΚΙΑ+ ολόκληρου του κόσμου να ζουν με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.

Posted on 06/11/2021 in Δελτία Τύπου

Share the Story

Back to Top