Η “Ευρωπαϊκή ταξονομία” μπορεί να ξεκινήσει: Ορόσημο για πιο πράσινες χρηματοπιστωτικές αγορές στην Ευρώπη

Από τις 8 Δεκεμβρίου οι νέοι κανόνες της ΕΕ για βιώσιμες επενδύσεις (ταξονομία της ΕΕ) μπορούν να τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2022. Μέχρι τότε, η λεγόμενη ενισχυμένη ειδική πλειοψηφία των 20 από τα 27 κράτη μέλη θα μπορούσε να είχε απορρίψει την πρόταση για την καθοριστική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη της Επιτροπής της ΕΕ στο Συμβούλιο των Υπουργών.

Η Γαλλία και πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης ειδικότερα προσπάθησαν να επιτύχουν απόρριψη. Αυτό θα είχε καθυστερήσει σημαντικά την έναρξη ισχύος των κανόνων ταξινόμησης. Το κεντρικό σημείο διαμάχης είναι η πυρηνική ενέργεια και η ενέργεια από “φυσικό” αέριο, αν και δεν αντιμετωπίζονται καθόλου στην ισχύουσα νομική πράξη. Μένει να δούμε αν η πυρηνική ενέργεια και το φυσικό αέριο θα ταξινομηθούν ως “βιώσιμες επενδύσεις”, κάτι στο οποίο αντιτίθενται πολλοί ευρωπαϊκοί φορείς.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα υποβάλει πρόσθετη πρόταση έως τις 22 Δεκεμβρίου. Στον κατάλογο κριτηρίων της ταξινόμησης (ταξονομία) των επενδύσεων της ΕΕ που είναι τώρα διαθέσιμος, καθορίζεται υπό ποιες προϋποθέσεις οι κεφαλαιουχικές επενδύσεις είναι συμβατές με τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα και τους περιβαλλοντικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο μέλλον, η ταξινόμηση θα πρέπει να είναι υποχρεωτική όταν οι εταιρείες αναφέρουν τη βιωσιμότητά τους ή λανσάρουν πράσινα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Οι νέοι κανόνες, που μπορούν πλέον να τεθούν σε ισχύ, θέτουν τα κριτήρια βιωσιμότητας για ένα ευρύ φάσμα οικονομικών τομέων.

Η νομική πράξη ορίζει λεπτομερώς τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες, για παράδειγμα, η παραγωγή χάλυβα, τσιμέντου και άλλων οικοδομικών υλικών, η δασοκομία, η ύδρευση, οι μεταφορές, οι επικοινωνίες ή η παραγωγή ενέργειας μπορεί να συμβάλουν σημαντικά στην προστασία του κλίματος ή στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, ορίζονται πρόσθετες κόκκινες γραμμές για όλες τις περιοχές προκειμένου να αποκλειστεί η ζημιά στη βιοποικιλότητα, η ρύπανση του περιβάλλοντος, η υποβάθμιση των υδατικών συστημάτων ή η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία.

Ο Sven Giegold , εκπρόσωπος της οικονομικής πολιτικής της Ομάδας των Πρασίνων / EFA στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τώρα Γενικός Γραμματέας στο υπουργείο οικονομίας και κλιματικής πολιτικής, εξηγεί :

«Η εισαγωγή της ταξινόμησης αποτελεί ένα ορόσημο για πιο πράσινες χρηματοπιστωτικές αγορές στην Ευρώπη. Η ευρωπαϊκή ταξινόμηση θα διασφαλίσει ότι θα υπάρχουν πραγματικά πράσινες επενδύσεις και πράσινα χρηματοπιστωτικά προϊόντα στο μέλλον. Το Greenwashing στις χρηματοπιστωτικές αγορές θα σταματήσει. Η ευρωπαϊκή ταξινόμηση θα διοχετεύσει τα υπάρχοντα κεφάλαια σε επενδύσεις που είναι τόσο απαραίτητες στο μέλλον. Πρέπει τώρα να χρησιμοποιηθεί ρεαλιστικά και μη γραφειοκρατικά για να μπορέσει να εφαρμοστεί γρήγορα. Η εισαγωγή της ταξινόμησης είναι μια μεγάλη επιτυχία για εμάς τους Πράσινους, τις προσανατολισμένες στο μέλλον εταιρείες και τις δυνάμεις της κοινωνίας των πολιτών που έχουν δεσμευτεί σε αυτήν εδώ και χρόνια. Αλλά είναι, επίσης, σαφές ότι η αξιοπιστία της ταξινόμησης είναι κρίσιμη για την επιτυχία της. Το ορυκτό αέριο και η πυρηνική ενέργεια δεν έχουν θέση στην ταξινόμηση. Η πυρηνική ενέργεια και το ορυκτό αέριο δεν είναι ούτε οικολογικά ούτε οικονομικά βιώσιμα. Στηριζόμαστε σε έναν συμβιβασμό που σέβεται την κυριαρχία των κρατών μελών για το ενεργειακό τους μείγμα και ταυτόχρονα δεν βλάπτει την αξιοπιστία της ταξινόμησης».

Creator: matejmo Credit: Getty Images/iStockphoto

Posted on 13/12/2021 in Άρθρα, Διάλογος-απόψεις

Share the Story

Back to Top