ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – 250.000 θέσεις εργασίας από μια πράσινη κοινωνική οικονομία στη χώρα μας. Να μην αφήνουμε να μας κλέβουν το μέλλον μας!

Με 25 δις – το 1/10 των εξοπλιστικών δαπανών 1974-2010 ή των δανείων των 5 τελευταίων χρόνων (250 δις) – μπορούν να δημιουργηθούν άμεσα 250.000 θέσεις αξιοπρεπούς εργασίας σε τομείς της οικονομίας απαραίτητους για την κοινωνία και την περιβαλλοντική προστασία.

Με επενδύσεις ύψους 500 δις μπορούν να δημιουργηθούν στην Ευρώπη 5.000.000 νέες θέσεις εργασίας. Για σύγκριση: η διάσωση των τραπεζών κόστισε παγκοσμίως πάνω από 3,5 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Το οικονομικό κόστος από την ανεργία πανευρωπαϊκά εκτιμάται σε 150 δις ετησίως (μείωση εσόδων για το φορολογικό και ασφαλιστικό σύστημα, κοινωνικές διακρίσεις και αποκλεισμός κα).

Μέσα από μια ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ στοχεύουμε, επίσης, στην αναζωογόνηση της οικονομίας, στη μείωση της σπατάλης φυσικών, ενεργειακών και οικονομικών πόρων, στη βελτίωση των δημοσιονομικών καθώς και στην αντιμετώπιση της φτώχειας.

Με 1.500.000 άνεργους και πάνω από 3.000.000 στα όρια επιβίωσης, δεν μας παίρνει να περιμένουμε παθητικά, να σπαταλάμε χρόνο και δημόσιους πόρους ή να περιμένουμε επενδύσεις που θα γίνουν με όρο να απορυθμίσουμε την κοινωνική, εργασιακή και περιβαλλοντική προστασία. Παράλληλα με την ανάπτυξη και καλύτερο συντονισμό δικτύων και πολιτικών κοινωνικής αλληλεγγύης και την προώθηση ενός “εγγυημένου αξιοπρεπούς εισοδήματος για όλους”, ώστε να μην μένει κανένας στο περιθώριο, χωρίς δυνατότητα αξιοπρεπούς διαβίωσης, χρειάζονται πρωτοβουλίες για να δημιουργηθούν άμεσα τουλάχιστον 800.000 νέες θέσεις εργασίας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νεανικές επιχειρήσεις και σε κοινωνικές συνεργατικές επιχειρήσεις. Οι 250.000 από αυτές μπορεί να δημιουργηθούν στο πλαίσιο μιας ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Στοχευμένη κινητοποίηση για αξιοπρεπή διαβίωση για όλους

Ένα “Εγγυημένο αξιοπρεπές εισόδημα για όλους” θα συνέβαλε στην αντιμετώπιση της φτώχειας και θα ενίσχυε την οικονομία. Για το σκοπό αυτό χρειάζεται να κινητοποιηθούν πόροι από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένου και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
Με νέα στοχευμένα εργαλεία όπως η “Εγγύηση για τη Νεολαία”, συνοδευόμενη με επαρκείς πόρους για την εφαρμογή της, θα μειώνονταν η ανεργία των νέων δραστικά.
Μέσα για την στήριξη της Ανεξάρτητης Διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία θα βοηθήσουν τα άτομα αυτά και τις οικογένειες τους να συμμετέχουν ισότιμα και να εργάζονται σε κατάλληλες εργασίες.

Ρευστότητα στην πραγματική, υπεύθυνη, βιώσιμη οικονομία

Για να ενισχυθεί η κοινωνική αλληλέγγυα και συνεργατική επιχειρηματικότητα, να ξεκινήσουν περισσότερες νεανικές επιχειρήσεις καθώς και να στραφεί η οικονομία και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε οικολογικά – κοινωνικά καινοτόμες κι υπεύθυνες επενδύσεις χρειάζονται φορολογικά κίνητρα, ευέλικτα εργαλεία χρηματοδότησης (συνεταιριστικές τράπεζες, μικροπιστώσεις, συνεργασία με οικολογικά funds, ομόλογα έργου, κεφάλαια εκκίνησης), μεταφορά πόρων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κι αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών κι Επενδυτικών Ταμείων.

Άλλα μέτρα που μπορεί να συμβάλλουν στην μείωση της ανεργίας και την βελτίωση των συνθηκών ζωής των ανέργων:

• Εφαρμογή του μέτρου 1:12 σε ότι αφορά τον μέγιστο και τον ελάχιστο μισθό σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες- δηλαδή ο υψηλότερος μισθός να μην είναι περισσότερο από 12 φορές μεγαλύτερος από τον χαμηλότερο καθώς και μέγιστο όριο στις αποζημιώσεις διευθυντικών στελεχών στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα ώστε να απελευθερωθούν πόροι για να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας.
• Μείωση ωρών εργασίας, για να δουλεύουν περισσότεροι και να υπάρχει ελεύθερος χρόνος για κοινωνική συνεισφορά.
• Αφορολόγητο για εισοδήματα κάτω των 10.000 ευρώ ετησίως.
• Χαρτογράφηση και αξιοποίηση όλων των εγκαταλειμμένων σπιτιών, εργοστασίων, στρατοπέδων για τη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών.

Γιατί πρέπει και μπορούμε να αλλάξουμε την οικονομία: Ζούσαμε μια οικονομία βρώμικη, σπάταλη, ανεύθυνη που οδήγησε στα ελλείμματα και στο χρέος. Πληρώσαμε τη φούσκα του χρηματιστηρίου, τις σπατάλες ενός πελατειακού και αναποτελεσματικού συστήματος, τα τεράστια εξοπλιστικά προγράμματα, τις μίζες και το μαύρο χρήμα, την ιδιοποίηση του δημόσιου πλούτου, τη φούσκα του κατασκευαστικού τομέα και των Ολυμπιακών Αγώνων, τη σπατάλη ενέργειας και φυσικών πόρων, τη ρύπανση του περιβάλλοντος, την υποβάθμιση της καθημερινής ζωής, την αύξηση των ανισοτήτων. Δαπανήσαμε το διάστημα 1974-2010 περίπου 250 δις ευρώ σε εξοπλιστικά προγράμματα, ενώ σημαντικά ποσά πήγαν σε μίζες.

Μας λένε ότι το αντίδοτο στην κρίση και τα δημοσιονομικά προβλήματα είναι η λιτότητα, η καταστροφή του κοινωνικού ιστού και της παραγωγικής βάσης, για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στο παρελθόν.

Εμείς λέμε, καιρός να αλλάξουμε την πορεία της οικονομίας, να στραφούμε προς το μέλλον και να αναπτύξουμε μια πράσινη, κοινωνικά υπεύθυνη και καινοτόμα οικονομία, αξιοπρεπούς εργασίας και διαβίωσης, που εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα της κοινωνίας και τη μείωση των ανισοτήτων. Μια τέτοια οικονομία θα συμβάλει και στη μείωση του χρέους και στη βελτίωση του ισοζυγίου πληρωμών μέσα σε λογικό χρονικό διάστημα.

Προτάσεις, σχέδια και ιδέες υπάρχουν, Απουσιάζει η πολιτική βούληση, Καιρός να αλλάξουμε την πορεία των πραγμάτων.

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία

Διαβάστε αναλυτικά τις προτάσεις μας

250.000 θέσεις εργασίας από μια ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ – GREEN NEW DEAL

Προτείνουμε την στροφή της οικονομίας μας σε οικολογικά και κοινωνικά καινοτόμους τομείς, ενδεικτικά:
 Πράσινη παραγωγή ενέργειας από τοπικά διαθέσιμες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με βάση αξιόπιστο χωροταξικό σχεδιασμό και συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στις επενδύσεις (μέσω ΜΜΕ και ενεργειακών συνεταιρισμών). Ο πλούτος που παράγεται από την ενέργεια να μένει στις τοπικές κοινωνίες. Υπάρχουν καλά ευρωπαϊκά παραδείγματα: 2.000.000 πολίτες και συνεταιρισμοί παράγουν το 93% της ενέργειας από ΑΠΕ στην Γερμανία. 2000 ενεργειακοί συνεταιρισμοί δραστηριοποιούνται σήμερα στην Ευρώπη.
 Βιολογική γεωργία, κτηνοτροφία και μελισσοκομία, βιώσιμη αλιεία καθώς και παραγωγή υψηλής προστιθέμενες αξίας αγαθών (πχ προϊόντα διατροφής, φάρμακα, χρώματα) και υπηρεσιών με βάση ανανεώσιμες πρώτες ύλες και πράσινες τεχνολογίες και μεθόδους.
 Βιώσιμη διαχείριση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Αναβάθμιση οικοσυστημάτων. Εξοικονόμηση και σωστή διαχείριση των νερών. Ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, κομποστοποίηση αποβλήτων στο πλαίσιο στρατηγικής μηδενικών αποβλήτων. Αποκατάσταση ρυπασμένων περιοχών. Εξυγίανση εξορυκτικών πεδίων και αποτελεσματική αξιοποίηση, ανακύκλωση πρώτων υλών. Πράσινη αναζωογόνηση της ρυπογόνου, βαριάς βιομηχανίας.
 Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών με καινοτόμες μεθόδους (νοσηλεία στο σπίτι, Ανεξάρτητη Διαβίωση Ατόμων με αναπηρίες, προληπτική ιατρική, αξιοποίηση τηλε-ιατρικής, φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων κα)
 Ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας, παράλληλα με την ενίσχυση των ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, του πολιτισμού και των δομών κοινωνικής ένταξης.

Τα οφέλη από πράσινες και κοινωνικές επενδύσεις:

1. Έκθεση της Κομισιόν υπολογίζει ότι μπορεί να δημιουργηθούν 20.000.000 θέσεις εργασίας μέχρι το 2020 στην πράσινη οικονομία.

2. Για κάθε δισεκατομμύριο ευρώ πράσινων επενδύσεων δημιουργούνται 10.000 νέες θέσεις εργασίας (μελέτη Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο).
• Με 25 δις Ευρω μπορούν να δημιουργηθούν στην Ελλάδα 250.000 νέες θέσεις εργασίας.
• Σε ευρωπαϊκό επίπεδο με 500 δισ. ευρώ σε 5 χρόνια, μπορεί να δημιουργηθούν 5 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας για να επιτευχθούν οι στόχοι για την προστασία του κλίματος και την απεξάρτηση από ορυκτά καύσιμα.
• Η διείσδυση των ΑΠΕ κατά 35% στο ενεργειακό μείγμα θα προσθέσει επιπλέον 30.000 νέες θέσεις, περισσότερες αν παράγεται μέρος της τεχνολογίας στην χώρα και οι επενδύσεις γίνουν μέσω μικρομεσαίων και κοινωνικών – συνεργατικών επιχειρήσεων.
• H προώθηση των ΑΠΕ θα απαιτήσει επενδύσεις σχεδόν €11 δις έως το 2020, αλλά για 1 ευρώ που επενδύεται στις ΑΠΕ παντός είδους προκύπτει όφελος της τάξης των 2,4€. Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια απαιτούν επενδύσεις €15 δις, αλλά τα οφέλη θα είναι €17 δις και θα δημιουργηθούν 215.000 νέες θέσεις εργασίας..Αύξηση του μεριδίου των μέσων μαζικής μεταφοράς κατά 10% και βελτίωση της απόδοσής τους θα προσδώσει όφελος €1 δις, ενώ η προώθηση της οικολογικής οδήγησης θα προκαλέσει όφελος €1δις (έκθεση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της WWF Ελλάς).

3. Αν όλα τα ευρωπαϊκά υδατικά οικοσυστήματα φτάσουν σε μια καλή οικολογική κατάσταση έως το 2015 θα υπάρξει όφελος €37.3 δις ετησίως

4. Κάθε χρόνο χάνονται 450 δις ευρώ, λόγω καταστροφής της βιοποικιλότητας. Με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής και τον Ευρωπαϊκό Ταμείο γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου αλλά και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας κι Αλιείας μπορούν να γίνουν επενδύσεις στην προστασία κι αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων και την δημιουργία σχετικών επαγγελμάτων.

5. Οι επενδύσεις στην υγεία και την πρόληψη των ασθενειών είναι οικονομικά αποδοτικές και συμβάλλουν στον εξορθολογισμό των δημοσιονομικών, ενώ οι επενδύσεις στην παιδεία, στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στην καινοτομία βοηθούν στην βελτίωση της αποδοτικότητας της οικονομίας, στην απασχόληση και στην κοινωνική συνοχή,

Που θα βρεθούν πόροι για την αναζωογόνηση της οικονομίας και την δημιουργία θέσεων εργασίας:

1. Αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών κι Επενδυτικών Ταμείων. 2014-2020
2. Τοπικοποίηση και πρασίνισμα μέρους του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος που οφείλεται, σήμερα, στην κατανάλωση, στις εισαγωγές και στην οικονομία-φούσκα.
3. Φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά καινοτόμους τομείς που δημιουργούν άφθονες θέσεις εργασίας. Μετακίνηση της φορολόγησης από την εργασία προς τους βρώμικους και κοινωνικά ανεύθυνους τομείς, στην συνολική περιουσία από ένα μέγεθος και πάνω και στις γκρίζες περιουσίες. Εφαρμογή του Φόρου επί των Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών.
4. Μείωση εξοπλιστικών προγραμμάτων και των ποσών αποπληρωμής για αγορές παρελθόντος. Επιστροφή του μαύρου χρήματος στα δημόσια ταμεία.
5. Χρήση μέρους των δανείων από τα ευρωπαϊκά κράτη και τυχόν πρωτογενούς πλεονάσματος για κοινωνικές και πράσινες επενδύσεις, καινοτομία κι αναβάθμιση της διοίκησης. Με το 1/10 αυτών των δανείων, δηλαδή 5 δις ετησίως επί 5 χρόνια, μπορούμε, με στοχευμένες πράσινες επενδύσεις, να δημιουργήσουμε τουλάχιστον 250 χιλιάδες νέες “πράσινες” θέσεις εργασίας, να υπάρξουν φορολογικά έσοδα και να αποπληρωθεί μέρος των δανείων.
6. “Εγγυημένο αξιοπρεπές εισόδημα για όλους” για αντιμετώπιση της φτώχειας και ενίσχυση της οικονομίας, αξιοποιώντας πόρους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
7. Νέα στοχευμένα εργαλεία όπως η “Εγγύηση για τη Νεολαία”, συνοδευόμενη με κατάλληλους πόρους για την εφαρμογή της, για μείωση της ανεργίας των νέων.
8. Ενίσχυση της κοινωνικής αλληλέγγυας και συνεργατικής επιχειρηματικότητας, έναρξη περισσότερων νεανικών επιχειρήσεων καθώς και στροφή της οικονομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε οικολογικά – κοινωνικά καινοτόμες κι υπεύθυνες επενδύσεις με φορολογικά κίνητρα, ευέλικτα εργαλεία χρηματοδότησης (συνεταιριστικές τράπεζες, μικροπιστώσεις, συνεργασία με οικολογικά funds, ομόλογα έργου, κεφάλαια εκκίνησης). Δημιουργία ενός Ταμείου Αλληλεγγύης που θα ενισχύει, παράλληλα με τα ευρωπαϊκά προγράμματα, πρωτοβουλίες για δημιουργία θέσεων εργασίας, και οι πόροι τους θα προέρχονται κατά ένα ποσοστό από την σημερινή φορολογία, το όποιο πρωτογενές πλεόνασμα επιτυγχάνεται, τον Φόρο επί των Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών και την συνεισφορά που έχει επιβληθεί στα κινητά τηλέφωνα.
9. Μεταφορά πόρων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με βάση ρεαλιστικά κριτήρια χρηματοδότησης τους από τις τράπεζες αφού έχουν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με εγγυήσεις 400.000.000 ευρώ, ρευστότητα για το σκοπό αυτό.
10. Εφαρμογή του μέτρου 1:12 σε ότι αφορά τον μέγιστο και τον ελάχιστο μισθό σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες- δηλαδή ο υψηλότερος μισθός να μην είναι περισσότερο από 12 φορές μεγαλύτερος από τον χαμηλότερο καθώς και μέγιστο όριο στις αποζημιώσεις διευθυντικών στελεχών στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα ώστε να απελευθερωθούν πόροι για να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας.

Τι έχουμε ήδη καταφέρει οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

Πετύχαμε να κάνουμε πιο πράσινα τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και να αυξηθούν οι πόροι για την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική ένταξη μέσω των προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Εξασφαλίσαμε ότι τα προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης θα γίνουν με συμμετοχή των κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων καθώς και την ενδυνάμωση, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους ώστε να συμμετέχουν στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση, στην παρακολούθηση και στην αξιολόγηση των προγραμμάτων.

Αγωνιστήκαμε για να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι και οι περιφέρειες σε οποιαδήποτε σχέδια αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων. Πετύχαμε, με τροπολογίες, να έχουν οι κοινωνικές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις πρόσβαση σε όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα και να αρθούν τα εμπόδια και οι διακρίσεις σε βάρος τους. Υπερασπιστήκαμε τα δικαιώματα των αποσπασμένων εργαζομένων. Χάρη στις δικές μας πιέσεις, οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) θα επωφεληθούν από περισσότερους χρηματοδοτικούς πόρους για έρευνα, στο πλαίσιο του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζοντας 2020» και θα είναι κατά προτεραιότητα δικαιούχοι των προγραμμάτων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.

Προλειάναμε το έδαφος για την ευέλικτη μείωση του ποσοστού συγχρηματοδότησης των Περιφερειακών Ταμείων για τα κράτη μέλη που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, ενώ παράλληλα τα παροτρύναμε να χρησιμοποιούν τα κονδύλια με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, προς όφελος των πολιτών και της κοινωνικής συνοχής.

Πετύχαμε να εισαχθούν οι αρχές της πρόληψης και της προσέγγισης του οικοσυστήματος στα σχέδια και στα μέτρα αποκατάστασης μετά από φυσικές καταστροφές, που θα χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης.

Δείτε την εκλογική μας διακήρυξη εδώ: http://tinyurl.com/p286568

και τους υποψήφιους ευρωβουλευτές μας εδώ: http://tinyurl.com/nhtqc7a

Υποστηρίξτε – ψηφίστε το ευρωφηφοδέλτιο «ΠΡΑΣΙΝΟΙ, Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία». Έχουμε παρελθόν, παρόν και μέλλον. Έχουμε ρεαλιστικό σχέδιο για διέξοδο από την κρίση με ριζική αλλαγή της οικονομικής

Posted on 22/04/2014 in Θέσεις

Share the Story

Back to Top