Οι ευρωβουλευτές για τα Σχέδια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Οι επιτροπές Προϋπολογισμών και Οικονομικής και Νομισματικής  Πολιτικήςτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συζήτησαν την πρόοδο στην εφαρμογή των Εθνικών Σχεδίων Ανάκαμψης με τους Επιτρόπους Dombrovskis και Gentiloni.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης τη Δευτέρα 6/2, οι ευρωβουλευτές έθεσαν ερωτήματα σχετικά με τις νέες Οδηγίες για τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του REPowerEU που εκπόνησε η Επιτροπή για την επιτάχυνση της εφαρμογής των αναθεωρημένων Eθνικών Σχεδίων Ανάκαμψης, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων του RePowerEU για τη χρηματοδότηση μέτρων για την αντιμετώπιση της οικονομικής ύφεσης και των διαταραχών της αγοράς ενέργειας που προκλήθηκαν από την ρωσική επίθεση στην Ουκρανία.

Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης το απόγευμα της Δευτέρας, οι ευρωβουλευτές ρώτησαν σχετικά με νέα Καθοδήγηση για Σχέδια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του REPowerEU, που εκπονήθηκε από την Επιτροπή, για την επιτάχυνση της εφαρμογής των αναθεωρημένων Εθνικών Σχεδίων Ανάκαμψης, συμ-περιλαμβανομένων των κεφαλαίων RePowerEU, για τη χρηματοδότηση μέτρων για την αντιμετώπιση της οικονομικής ύφεσης και των διαταραχών που προκλήθηκαν από τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Ο Επίτροπος Ντομπρόβσκις υπογράμμισε ότι τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους μόνο 30 ημέρες μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού REPowerEU για να υποβάλουν αίτηση για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) που είναι ακόμη διαθέσιμα, ύψους 225 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Επιπλέον, θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν 20 δισ. ευρώ σε νέες επιχορηγήσεις, 5,4 δισ. ευρώ από το αποθεματικό Προσαρμογής στις επιπτώσεις του Brexit και έως 17,9 δισ. ευρώ από τα Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής.

Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν να μάθουν εάν η απορρόφηση κεφαλαίων είναι σε εξέλιξη, και πώς η Επιτροπή προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την εκταμίευση πληρωμών ώστε να μην παρατηρηθούν φαινόμενα διαφθοράς.

Ρώτησαν, επίσης, για διασυνοριακά έργα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα υπάρχοντα σημεία συμφόρησης στις μεταφορές, τη διανομή και την αποθήκευση ενέργειας, παρέχοντας έτσι ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

Επιπλέον, ήθελαν να μάθουν πότε θα κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη τα πρώτα στοιχεία σχετικά με τους 100 τελικούς αποδέκτες που λαμβάνουν το υψηλότερο ποσό χρηματοδότησης.

Τέλος, οι ευρωβουλευτές ρώτησαν για την κατάσταση στην Πολωνία και την Ουγγαρία, όπου τελικά εγκρίθηκαν τα εθνικά σχέδια, ενώ εκκρεμεί η εκταμίευση των κονδυλίων για την ορθή εφαρμογή των ορόσημων και των στόχων.

Οι Επίτροποι τόνισαν ότι έχουν ήδη εκπληρωθεί 446 ορόσημα και στόχοι και τόνισαν ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να δεσμευτούν άμεσα, προετοιμάζοντας την προσαρμογή των εθνικών τους σχεδίων έως τα τέλη Απριλίου, ώστε να συμπεριλάβουν τις αλλαγές στο RePowerEU και όλες τις άλλες αλλαγές που σχεδιάζουν να κάνουν για να αποφευχθεί η εκκρεμότητα και να συνεχιστεί η ομαλή εφαρμογή.

Τα δεδομένα για τους τελικούς αποδέκτες θα πρέπει να δημοσιεύονται από κάθε χώρα δύο φορές το χρόνο. Η Επιτροπή πρότεινε τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο.

Αναφερόμενοι στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και στην αποτροπή της διπλής χρηματοδότησης, οι ευρωβουλευτές διαβεβαιώθηκαν ότι ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) ήταν το πιο ελεγμένο πρόγραμμα της Ένωσης και ότι δεν είχαν εντοπιστεί σημαντικά ζητήματα κατά τις εκ των υστέρων αναθεωρήσεις.

Αν και επί του παρόντος υπήρχε αναντιστοιχία μεταξύ των ποσών που εκταμιεύθηκαν και του επιπέδου των επενδύσεων, κατά τη διάρκεια ζωής του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης θα ισοδυναμούσε με το κόστος των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων. Οι πληρωμές επαληθεύονται για να διασφαλιστεί ότι πληρούν τα ορόσημα και τους στόχους και κάθε κράτος μέλος πρέπει να υποβάλει διαχειριστική δήλωση.

Στο ευρύτερο πλαίσιο των στόχων της ΕΕ για το κλίμα, της ανταγωνιστικότητας και της απάντησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ενέργειες, όπως ο νόμος για τη μείωση του πληθωρισμού των ΗΠΑ, οι ευρωβουλευτές έθεσαν ερωτήσεις σχετικά με το Βιομηχανικό Σχέδιο Πράσινης Συμφωνίας, που παρουσιάστηκε πρόσφατα από την Επιτροπή.

Ρωτήθηκαν επίσης για ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Κυριαρχίας για τη Bιομηχανία, το οποίο αναμένεται να συζητηθεί από τα κράτη μέλη κατά την επικείμενη Σύνοδο Κορυφής στις 8 και 9 Φεβρουαρίου.

Ο Επίτροπος Dombrovskis υπογράμμισε την πρόθεση να κινηθεί γρήγορα και να υποβληθεί νομοθετική πρόταση στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΠΔΠ, η οποία λαμβάνει υπόψη το αποτέλεσμα των συζητήσεων στο ECFIN του Μαρτίου.

Six pillars of the Recovery and Resilience Facility

Πίνακας αποτελεσμάτων

Ο πίνακας αποτελεσμάτων για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα  παρουσιάζει την πρόοδο των χωρών της ΕΕ όσον αφορά την εφαρμογή των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας καθώς και κοινούς δείκτες για την υποβολή εκθέσεων προόδου και την αξιολόγηση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και των εθνικών σχεδίων.

Πώς λειτουργεί;

Ο ΜΑΑ τέθηκε σε ισχύ στις 19 Φεβρουαρίου 2021. Χρηματοδοτεί μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στα κράτη μέλη από την έναρξη της πανδημίας τον Φεβρουάριο του 2020 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Για τη χρηματοδότηση του NextGenerationEU, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξ ονόματος της ΕΕ, θα δανειστεί από τις κεφαλαιαγορές.

Posted on 10/02/2023 in Δελτία Τύπου

Share the Story

Back to Top