Παρακολούθηση της περιβαλλοντικής κατάστασης στις καμένες περιοχές για προστασία υγείας κατοίκων

Η φονική πυρκαγιά στο Μάτι και γενικότερα στην Α. Αττική άφησε πίσω της δεκάδες νεκρούς. Ο πόνος είναι μεγάλος. Θα πρέπει να προσέξουμε κι άλλα θέματα που έχουν σχέση με την υγεία αλλά και το περιβάλλον για την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής αλλά και ίσως γενικότερα. Οι πυρκαγιές ελευθερώνουν συχνά στην ατμόσφαιρα επικίνδυνες ή και τοξικές ουσίες που μπορεί να μεταφερθούν και μακριά. Απαιτείται ιδιαίτερη μέριμνα αφού η πυρκαγιά στην Α. Αττική έκαψε όχι μόνο δάση αλλά και πάνω από 1000 σπίτια, οικιακές συσκευές, αυτοκίνητα κ.ά που περιλαμβάνουν επικίνδυνες και τοξικές ουσίες. Σε ανάλογες περιπτώσεις οι αρχές λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα εγκαίρως.

Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ καλούμε την κυβέρνηση να προχωρήσει σε συνεννόηση με επιστημονικούς φορείς και με ανοικτό και διαφανή τρόπο στην εκπόνηση ενός σχεδίου μετρήσεων και παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας, των νερών και του εδάφους κατ’ αρχάς στις περιοχές που κάηκαν και σε γειτονικές περιοχές. Θα πρέπει να αξιοποιηθεί όλη η γνώση που υπάρχει σε επιστημονικούς φορείς και να συγκεντρωθούν κι αξιολογηθούν δεδομένα, να αξιοποιηθούν μοντέλα μεταφοράς/διασποράς των προϊόντων καύσης τις μέρες εκείνες σε συνάρτηση με τις κινήσεις των ανέμων και τα υδάτινα ποτάμια που δημιουργήθηκαν από τις βροχές, προκειμένου η ζωή όσων συνεχίσουν να ζουν στο Μάτι και σε γειτονικές περιοχές να είναι όσο γίνεται πιο βιώσιμη και απαλλαγμένη από κινδύνους υγείας.

Επικοινωνιακές κινήσεις ή απλώς καθησυχαστικές βεβαιώσεις ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα χωρίς να πραγματοποιούνται επιστημονικές έρευνες δεν δημιουργούν εμπιστοσύνη, αντιθέτως διευρύνουν την καχυποψία και την διάδοση φημών.

Φυσικά, υπάρχουν κι άλλα θέματα, που θέτουν και οι κάτοικοι της περιοχής, που αφορούν στην εκτέλεση οικολογικά σχεδιασμένων έργων στήριξης του εδάφους, καθαρισμού των ρεμάτων, απομάκρυνσης των αποβλήτων που δημιουργήθηκαν (θα πρέπει να ερευνηθεί προηγουμένως ποια από αυτά μπορεί να είναι επικίνδυνα ή και τοξικά ώστε να υπάρξει κατάλληλη διαχείριση), η επιδιόρθωση και προσαρμογή του δικτύου της ΔΕΗ σε μια προοπτική αποκατάστασης του φυσικού οικοσυστήματος και της δομημένης περιοχής στη βάση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την αναδιοργάνωση της περιοχής.

Φωτο: Yannis Kolesidis/EPA/EFE

Posted on 10/08/2018 in Δελτία Τύπου

Share the Story

Back to Top