Ένωση Ευρωπαίων Φεντεραλιστών: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει το Σχέδιο Έκθεσης για Τροποποίηση της Ευρωπαϊκής Συνθήκης

Η Ένωση Ευρωπαίων Φεντεραλιστών-UEF χαιρετίζει την ευρεία υποστήριξη που έλαβε το Σχέδιο Έκθεσης για την τροποποίηση των ευρωπαϊκών Συνθηκών στην Επιτροπή Θεσμικών Υποθέσεων (AFCO) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ενθαρρύνει τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εγκρίνουν την Έκθεση στην ψηφοφορία στην Ολομέλεια στα τέλη Νοεμβρίου.

Εν τω μεταξύ, η UEF και οι οργανώσεις-μέλη της σε όλη την Ευρώπη θα οργανώσουν δράσεις και εκδηλώσεις για την προώθηση του Σχεδίου Έκθεσης και τη διάδοση της ανάγκης για θεσμική μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τονίζεται στο ψήφισμά της Για μια πιο Δημοκρατική Ευρώπη Τώρα, το οποίο εγκρίθηκε από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή της UEF που συνεδρίασε την  21ης Οκτωβρίου 2023.

Ο ευρωβουλευτής Domènec Ruiz Devesa, Πρόεδρος της UEF, δήλωσε: «Με την υιοθέτηση της Έκθεσης  για τις τροποποιήσεις των Συνθηκών στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων,  ακολουθούμε τα συμπεράσματα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης και ανοίγουμε το δρόμο προς την Σύμβαση για την αναθεώρηση των Συνθηκών».

«Τώρα θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να επιτύχουμε ευρεία πλειοψηφία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22αςΝοεμβρίου, έτσι ώστε το Συμβούλιο να μπορεί να διαβιβάσει την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά την διάρκεια της ισπανικής Προεδρίας. Έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τις προτεραιότητες των πολιτών  για μια πιο αποτελεσματική Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο», πρόσθεσε ο Domènec Ruiz Devesa.

Και κατέληξε: «Με αυτές τις τροποποιήσεις των Συνθηκών, ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες των πολιτών. Η Ευρώπη θα βελτιώσει τη λήψη αποφάσεων, τερματίζοντας την ανάγκη για ομοφωνία στην λήψη αποφάσεων στο Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο και επεκτείνοντας τη συνήθη νομοθετική διαδικασία σε όλους τους τομείς πολιτικής. Υποστηρίζουμε τη χορήγηση του δικαιώματος για δρομολόγηση νομοθεσίας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εφαρμογή νέων πολιτικών: Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων, το Κοινωνικό Πρωτόκολλο και η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής θα γίνουν προτεραιότητες και μέρος της Συνθήκης».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκστρατεία της UEF για την προώθηση του Σχεδίου Έκθεσης για την τροποποίηση των Ευρωπαϊκών Συνθηκών, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εκστρατείας μας.

Πληροφορίες

Το Σχέδιο Έκθεσης για την τροποποίηση των Συνθηκών, που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο με την απόφαση  της Επιτροπής Θεσμικών Υποθέσεων-AFCO του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, απορρέει απευθείας από τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Ιουνίου 2022 που καλούσαν για τη σύσταση Συνέλευσης, τα οποία ήταν η απάντηση του θεσμικού οργάνου στα Συμπεράσματα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης (CoFoE). Η CoFoE συγκέντρωσε 400 Ευρωπαίους πολίτες που έκαναν μια σειρά συστάσεων για τη βελτίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η  Έκθεση παρουσιάζεται στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα τέλη Νοεμβρίου.

Οι βασικές Ευρωπαϊκές Συνθήκες εδώ

Posted on 21/11/2023 in Δελτία Τύπου

Share the Story

Back to Top