Για μία ανανεωμένη, πιο δίκαιη και πιο δημοκρατική Ευρωπαϊκή Ένωση

  Του Πάνου Γρέδη

Υποψήφιος Ευρωβουλευτής – Ευρωεκλογές 2019

«ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»

pgredis@gmail.com

www.facebook.com/panos.gredis

Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε στο TVXS "Για μία ανανεωμένη, πιο δίκαιη και πιο δημοκρατική ΕΕ https://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/gia-mia-ananeomeni-pio-dikaii-kai-pio-dimokratiki-ee

Στις 26 Μαΐου 2019, πολίτες από την Ελλάδα και όλη την ΕΕ θα βρεθούν μπροστά στις κάλπες για να εκλέξουν το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να συμβάλουν στην επιλογή της νέας ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μία ανανεωμένη, πιο δίκαιη και πιο δημοκρατική Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εφικτή. Έτσι, μπορεί να επιτευχθεί τόσο συμμετοχική όσο και μετασχηματιστική πορεία προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως απαιτείται από του στόχους του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.

Μία ΕΕ που θέτει ως προτεραιότητα την ευημερία των ανθρώπων και του πλανήτη είναι σε θέση να αντιμετωπίσει καλύτερα τις υφιστάμενες προκλήσεις για τη μετανάστευση, την ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ωστόσο, μία ευρωπαϊκή στρατηγική για τη μετανάστευση και την ασφάλεια, η οποία αγνοεί τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την κλιματική αλλαγή είναι δεδομένο ότι θα αποτύχει. Επίσης, η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας δεν θα διατηρηθεί, αν η ΕΕ δεν επιταχύνει τη χρήση καθαρών τεχνολογιών, δεν αξιοποιήσει τους πόρους της πιο αποτελεσματικά και δεν σεβαστεί τα όρια του πλανήτη.

Oι «ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» καλούμε τους Έλληνες και Ευρωπαίους πολίτες να στηρίξουν με την ψήφο τους στις επερχόμενες Ευρωεκλογές το όραμά μας για μία ανανεωμένη, πιο δίκαιη και πιο δημοκρατική Ευρωπαϊκή Ένωση, ήτοι:

(1) Ευρωπαϊκή Ένωση που στηρίζει το κράτος δικαίου και ενδυναμώνει την κοινωνία των πολιτών. Ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ειρηνική εξάπλωση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στο μεγαλύτερο μέρος της ευρωπαϊκής ηπείρου. Η κοινωνία των πολιτών μαζί με την ελευθεροτυπία και την ανεξάρτητη δικαιοσύνη παίζουν ζωτικό ρόλο στον έλεγχο της κυβερνητικής δράσης και τον έλεγχο της εξουσίας. Η συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων πρέπει να συνεχιστεί και να διασφαλιστεί. Η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να στηρίξουν τους πολίτες και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, κάνοντας χρήση νομικών και χρηματοδοτικών μέσων, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα όλα κράτη μέλη σέβονται το κράτος δικαίου.

(2) Ευρωπαϊκή Ένωση που θέτει ως προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος και την δράση για το κλίμα. Ο κόσμος έχει 10 με 15 χρόνια να περιορίσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, να αναστρέψει την απώλεια της βιοποικιλότητας και να αποσυνδέσει τις οικονομικές δραστηριότητες από περιβαλλοντικές και κοινωνικές βλάβες. Αυτός ο μετασχηματισμός απαιτεί προσήλωση και ανάδειξη ηγετικής φυσιογνωμίας εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης την επόμενη δεκαετία. Το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει εντολή στον νέο Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υλοποιήσει τους «Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης», οι οποίοι θα θέσουν το πλαίσιο της ανάπτυξης για την Ευρώπη μέχρι το 2030. Ο Πρόεδρος πρέπει να συνεργαστεί στενά με τους Αντιπροέδρους υπεύθυνους για το κλίμα και τους φυσικούς πόρους, ώστε να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι και οι δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.

(3) Καλύτερη διακυβέρνηση της Ευρώπης, όχι απορρύθμιση. Ακόμα ένα σημαντικό επίτευγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η θέσπιση κοινών κανόνων για την προστασία του περιβάλλοντος, την δημόσια υγεία, τα εργασιακά δικαιώματα και τα δικαιώματα των καταναλωτών. Αυτοί οι κανόνες αποτελούν πρότυπο για ολόκληρο τον πλανήτη. Η επόμενη γενιά ευρωπαίων ηγετών πρέπει να τερματίσει την τάση απορρύθμισης και να επικεντρωθεί ξανά στην υιοθέτηση νόμων για το δημόσιο συμφέρον. Οι νόμοι και οι κανόνες της ΕΕ πρέπει να βασίζονται στην επιστήμη, την ευρεία και γνήσια διαβούλευση με διάφορους φορείς, την άμεση υιοθέτηση από τα αρμόδια θεσμικά όργανα της ΕΕ και τη σωστή εφαρμογή από τα κράτη μέλη.

(4) Υπεύθυνη και υποδειγματική Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο νέος Πρόεδρος της ΕΕ πρέπει να μπορεί και να θέλει να σταθεί απέναντι σε συμφέροντα και εθνικές κυβερνήσεις, ειδικά όταν πρόκειται για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει και πρέπει να απεμπλέξει την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ από πολιτικές εξαρτήσεις, και να γίνει ξανά ανεξάρτητο και αποτελεσματικό θεσμικό όργανο ελέγχου της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι ο «θεματοφύλακας» της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και οι Επίτροποι ειδικότερα, πρέπει να έχουν υψηλό το αίσθημα της ακεραιότητας, της ευθύνης και της ανάγκης για διαφάνεια, ώστε να κερδίσουν τη δημόσια εμπιστοσύνη και να διασφαλίσουν τη νομιμότητα και την αξιοπιστία του οράματος για την ενωμένη Ευρώπη.

(5) Προϋπολογισμός της ΕΕ που αντιμετωπίζει τις περιβαλλοντικές προκλήσεις. Σε μεγάλο βαθμό, ο τρέχων προϋπολογισμός έρχεται σε αντίθεση με διεθνείς και ευρωπαϊκές δεσμεύσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσφατα την πρότασή της για τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό 2021-2017 της ΕΕ, η οποία όμως δεν σηματοδοτεί στροφή προς την καθιέρωση της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλοντος ως κύριες προτεραιότητες μετά το 2020. Ο επόμενος προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να είναι σύμφωνος με τις διεθνείς δεσμεύσεις για την κλιματική αλλαγή, τη βιοποικιλότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πρέπει να έχει έναν ξεκάθαρο, επιτακτικό και καθορισμένο στόχο επενδύσεων της τάξης του 50% για την κλιματική αλλαγή και τη φύση σε όλους τους τομείς με ταυτόχρονο αποκλεισμό επενδύσεων σε ορυκτά καύσιμα από όλα τα προγράμματα. Επίσης, η χρηματοδότηση του προγράμματος LIFE πρέπει να είναι τουλάχιστον 1% του συνολικού προϋπολογισμού.

(6) Η ΕΕ παγκόσμιος ηγέτης στον αγώνα απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Με βάση τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε σε έναν μακροπρόθεσμο στόχο για τη διατήρηση της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη αρκετά κάτω από τους 2 °C, σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, και την επιδίωξη του περιορισμού της αύξησης αυτής στους 1,5 °C. Ως εκ τούτου, η ΕΕ πρέπει να αυξήσει σημαντικά τους στόχους για μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την εξοικονόμηση ενέργειας για το 2030. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξασφαλίσει την απόλυτη απεξάρτηση της οικονομίας της από τον άνθρακα μέχρι τα μέσα του αιώνα. Αυτό σημαίνει το τέλος της χρήσης του λιγνίτη, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, καθώς επίσης και την απομάκρυνση από επιβλαβείς εναλλακτικές όπως η μη βιώσιμη βιομάζα, η πυρηνική ενέργεια και η χρήση γεωμηχανικών μεθόδων για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Τούτο πρέπει να συνδυαστεί με την ολοκληρωτική από-επένδυση των δημόσιων χρημάτων από τις ρυπογόνες δραστηριότητες και τη στροφή των επενδύσεων στη βιώσιμη οικονομία.

(7) Υγιή οικοσυστήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να σταματήσει την απώλεια της βιοποικιλότητας, την υπεραλίευση και την αποψίλωση των δασών μέχρι το 2020. Παρόλο πoυ έχει σημειωθεί περιορισμένη πρόοδος, είδη χλωρίδας και πανίδας εξακολουθούν να εξαφανίζονται με ανησυχητικό ρυθμό, κυρίως εξαιτίας της βιομηχανοποίησης της γεωργίας και της ανάπτυξης των υποδομών, καθώς και της κλιματικής αλλαγής. Η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα την υποχρέωση εφαρμογής της νομοθεσίας για τη φύση, τη θάλασσα και τα ξενικά είδη. Επίσης, πρέπει να εφαρμόσει την Οδηγία Πλαίσιο για το Νερό, και όχι απλά να την αναθεωρήσει. Απαραίτητο είναι να διαθέσει επαρκείς πόρους από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την προστασία της φύσης, τη μετάβαση από την αλιευτική διαχείριση στη διατήρηση των ωκεανών, τη δραστική αναθεώρηση της γεωργικής της πολιτικής, την αναστροφή της παγκόσμιας αποψίλωσης των δασών και τη στήριξη της αποκατάστασης της φύσης.

(8) Καθαρός αέρας για όλους. Η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ασχοληθούν άμεσα με την κύρια απειλή για την υγεία των πολιτών στην Ευρώπη. Η ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλεί πάνω από 400.000 πρόωρους θανάτους κάθε χρόνο στην ΕΕ. Επιδεινώνει χρόνιες ασθένειες και προκαλεί τεράστιο κόστος για την υγεία, το περιβάλλον και την οικονομία. Η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι ευρωβουλευτές πρέπει να εξασφαλίσουν την εφαρμογή των ευρωπαϊκών νόμων για την ατμοσφαιρική ρύπανση, να αντισταθούν σε κάθε προσπάθεια αποδυνάμωσής τους από τις εθνικές κυβερνήσεις, να εισαγάγουν νέους κανόνες για την αντιμετώπιση των κυριότερων αιτιών ρύπανσης, όπως π.χ. από τις μετακινήσεις, την παραγωγή ενέργειας, τη θέρμανση, τον βιομηχανικό και γεωργικό τομέα, κλπ. και να αναθεωρήσουν τα πρότυπα ποιότητας του αέρα, ώστε αυτά να ευθυγραμμιστούν με τα όρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

(9) Καθαρή κυκλική οικονομία: χρήση λιγότερων πόρων και εναρμόνιση των νόμων για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα. Η κουλτούρα του «πετάω στα σκουπίδια» που κυριαρχεί δυστυχώς ακόμη σε πολλές χώρες στην Ευρώπη επιδεινώνει τις κοινωνικές ανισότητες, απειλεί τη δημόσια υγεία και οδηγεί στην εξάντληση των πόρων παγκοσμίως. Η έλλειψη συνοχής μεταξύ των νόμων για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα εμποδίζει την προώθηση κύκλων μη τοξικών υλικών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται συντονισμένες πολιτικές για την πρόληψη των αποβλήτων και την προώθηση ανθεκτικών και επιδιορθώσιμων μη τοξικών προϊόντων. Επικίνδυνες ουσίες δεν πρέπει να επιβιώνουν σε ανακυκλωμένα προϊόντα. Αυτή η αλλαγή θα οδηγήσει σε μείωση του κόστους, νέες θέσεις εργασίας, βελτίωση της δημόσιας υγείας και σε πιο ασφαλές περιβάλλον.

(10) Εμπορικές Συμφωνίες της ΕΕ που ωφελούν τους ανθρώπους, όχι τις μεγάλες επιχειρήσεις. Όλες οι μελλοντικές εμπορικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να θέτουν στο επίκεντρο το δημόσιο συμφέρον και όχι την αύξηση των εμπορικών μεγεθών και την ελαχιστοποίηση του κόστους για τις πολυεθνικές. Ειδικοί όροι διαιτησίας για ξένους επενδυτές πρέπει να εξαιρεθούν από όλες τις εμπορικές συμφωνίες. Η Συμφωνία του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή, καθώς και όροι αποφυγής της περιβαλλοντικής οπισθοδρόμησης και βλάβης πρέπει να περιλαμβάνονται σε όλες τις συμφωνίες της ΕΕ για το εμπόριο, μαζί με νομικά δεσμευτικά και εφαρμόσιμα κεφάλαια για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

(11) Πιο διαφανής, δημοκρατική και υπεύθυνη Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εγγυάται το δικαίωμα στην πληροφόρηση, τη συμμετοχή και τη δικαιοσύνη για όλους. Πρέπει να βάλει τέλος στη μη συμμόρφωση με τη «Συνθήκη του Άαρχους», η οποία έχει ως στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη. Η ΕΕ πρέπει να εξασφαλίσει περισσότερη διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και άσκησης πολιτικής πίεσης, και να ενισχύσει τους περιοριστικούς όρους για τις πρακτικές μεταπήδησης στελεχών του δημόσιου τομέα στον ιδιωτικό (revolving door practices). Έτσι, θα ενισχυθεί η δημοκρατική νομιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να διασφαλιστεί η ισορροπημένη συμμετοχή των σχετικών εμπλεκόμενων φορέων, αποτρέπεται η εταιρική ομηρία (corporate capture) των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων.

(12) Η ΕΕ παγκόσμιος ηγέτης στις καθαρές μετακινήσεις. Το σκάνδαλο ‘Ντίζελγκεϊτ’ (Dieselgate) αποκάλυψε την αποτυχία των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μειώσει τις εκπομπές από τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά, αλλά αποτελεί και μοναδική ευκαιρία να επιταχυνθεί η μετάβαση στις καθαρές μετακινήσεις. Το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να νομοθετήσει με στόχο να εξαλειφθούν οι ρύποι, ο θόρυβος και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Αυτό πρέπει να γίνει μέσω μιας στρατηγικής που θα βοηθήσει την Ευρώπη να ηγηθεί της μετάβασης σε κοινόχρηστες μεταφορές μηδενικών εκπομπών, οι οποίες θα βασίζονται στην ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.

(13) Αποτοξίνωση του μέλλοντος της Ευρώπης. Πολλά αγαθά περιέχουν χημικά όπως τα πλαστικά, τα επιβραδυντικά φλόγας ή τα νανοϋλικά. Απειλούν την άγρια ζωή, το περιβάλλον και την δημόσια υγεία – αυξάνοντας τον κίνδυνο για σοβαρές ασθένειες όπως ο καρκίνος, προβλήματα υπογονιμότητας και νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Επίσης, έχουν μεγάλο οικονομικό κόστος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μειώσει την έκθεση των ανθρώπων σε επικίνδυνα χημικά και να επιταχύνει την αντικατάστασή τους με ασφαλέστερες εναλλακτικές. Πρέπει να νομοθετήσει για την προστασία του περιβάλλοντος και τη δημόσια υγεία από τα φυτοφάρμακα, τους ενδοκρινικούς διαταράκτες και τη δηλητηρίαση από μόλυβδο, υδράργυρο, αμίαντο και άλλα τοξικά χημικά.

(14) Οι νέοι και οι νέες της ΕΕ στο προσκήνιο. Οι νέοι και οι νέες είναι το μέλλον, αλλά σε πολλές χώρες της ΕΕ βρίσκονται στο περιθώριο. Γι’ αυτό πολλοί νέοι, κυρίως από τις χώρες του Ευρωπαϊκού νότου και της ανατολικής Ευρώπης μεταναστεύουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη τους, να τους εμπνεύσει όραμα και αισιοδοξία και να θέσει τις βάσεις για ένα καλύτερο αύριο. Η ΕΕ πρέπει να επιδιώκει την ενίσχυση των ευκαιριών για τους νέους, ήτοι μεγαλύτερη εκπροσώπησή τους στα πολιτικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά όργανα λήψης αποφάσεων και εκτεταμένη διαβούλευση μαζί τους κατά τη διαμόρφωση όλων των πολιτικών που τους αφορούν. Δίκαιη και αξιοπρεπή πρόσβαση όλων των νέων σε αξιοπρεπείς και σταθερές θέσεις εργασίας, στέγαση, ελεύθερη μετακίνηση, υγεία και επικοινωνία.

(15) Βιώσιμη Ευρώπη που σέβεται τα όρια του πλανήτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναπτύξει ένα νέο φιλόδοξο «8ο Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Δράσης», ώστε να εκπληρώσει το περιβαλλοντικό περιεχόμενο της «Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη» και να διασφαλίσει ότι η Ευρώπη ζει μέσα στα οικολογικά όρια του πλανήτη. Η σημερινή προσέγγιση της οικονομίας που έχει ως επίκεντρο το εθνικό ακαθάριστο προϊόν έχει οδηγήσει στην εξάντληση των πόρων και στην εξαφάνιση ειδών, καθώς επίσης στην αύξηση των ανισοτήτων, του χρέους και των φτωχών εργαζόμενων. Η Ευρώπη χρειάζεται επειγόντως νέες οικονομικές πολιτικές που δημιουργούν ευημερία για όλους, μέσα στα όρια των οικοσυστημάτων που αποτελούν τη βάση για την διατήρηση της ζωής. Επίσης, πρέπει να εμποδίσει την επιβάρυνση των επόμενων γενεών με το κόστος της περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το θεσμικό όργανο της ΕΕ που νομοθετεί μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο Υπουργών, εκπροσωπεί τους πολίτες της ΕΕ και έχει κομβικό ρόλο στην υιοθέτηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που εφαρμόζεται στη συνέχεια από τα Κράτη Μέλη της ΕΕ. Η προσεχής πενταετία θα είναι κρίσιμη για την περαιτέρω ολοκλήρωση και ενοποίηση της ΕΕ.

Οι «ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» έχουμε καθήκον για τους Έλληνες και Ευρωπαίους πολίτες να συμβάλλουμε για μία Ευρώπη περισσότερο διαφανή στη λήψη αποφάσεων καθώς επίσης περισσότερο πράσινη και οικολογική στις πολιτικές της, έχοντας ως βάση την πλήρη εφαρμογή των «Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης» του ΟΗΕ.

Posted on 16/04/2019 in Άρθρα, Στα Media

Share the Story

Back to Top