Κλίμα κι Ενέργεια – Ειδήσεις και καλά παραδείγματα (Μάρτιος-Απρίλιος 2018)

To e-newsletter αυτό συντάσσεται από τον Τάσο Κρομμύδα και το site μας αναπαράγεται το υλικό αυτό για ευρύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων

  1. Εκθέσεις – ειδήσεις
  1. Καλά νέα και παραδείγματα
  1. Διάφορα
  • Ήταν πελώριο λάθος, όταν το 2014 αποφασίστηκε η κατασκευή της Πτολεμαΐδας 5“, Μ. Παναγιωτάκης, Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.
  • Ο «Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ» εμφανίζει σημαντικό πλεόνασμα, ως αποτέλεσμα του τέλους που πλήρωναν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας (από τα κέρδη τους από τη χαμηλότερη ΟΤΣ λόγω των ΑΠΕ) αλλά και από τις υψηλότερες τιμές δικαιωμάτων CO2 που δημοπρατούνται. Με σκανδαλώδη τροπολογία που ψηφίστηκε στο πρόσφατο Ν/Σ, το ΥΠΕΝ αποφάσισε το πλεόνασμα αυτό ουσιαστικά να επιστραφεί στους προμηθευτές ως ουρανοκατέβατο κέρδος, απορρίπτοντας προτάσεις αυτό να διοχετευτεί στις λιγνιτικές περιοχές για χρηματοδότηση μιας δίκαιης μετάβασης πέρα από το λιγνίτη, ή έστω να μειωθεί αντίστοιχα το τέλος «ΑΠΕ» που πληρώνουν οι καταναλωτές
  • European Energy Atlas – Μια εξαιρετική κατατοπιστική έκθεση για τα δεδομένα, την εμπειρία, τις πολιτικές, τα εργαλεία για μια μετάβαση του ενεργειακού συστήματος της Ευρώπης σε 100% ΑΠΕ. Η έκθεση σε pdf.

Posted on 03/05/2018 in Άρθρα, Διάλογος-απόψεις, Στα Media

Share the Story

Back to Top