Βιώσιμες κοινωνίες μέσω συνεργασιών: Παγκόσμια Ημέρα Συνεταιρισμών 2018

Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ υποστηρίζουμε την συνεργατική συνεταιριστική οικονομία ως ένα μοντέλο που μπορεί να συνδυάζει οικονομική δραστηριότητα με κοινωνικούς στόχους, υπευθυνότητα, περιβαλλοντική προστασία, δημοκρατική οργάνωση της παραγωγής αλλά κι αλλαγή του καταναλωτικού μοντέλου.

Το 2018, η Παγκόσμια Ημέρα Συνεταιρισμών #CoopsDay (7 Ιουλίου) ήταν αφιερωμένη σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, τη “βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών”. Στόχος (πρέπει να) είναι να δημιουργήσουμε βιώσιμες κοινωνίες μέσω της συνεργασίας σε πολλά επίπεδα. Βιώσιμες κοινωνίες είναι αυτές που αντικατοπτρίζουν τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά όρια στην ανάπτυξη. Εντάσσεται στον στόχο 12 των “Παγκόσμιων Στόχων για τη Βιωσιμότητα” (SDG) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για «υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή».

Οι συνεταιρισμοί με τις αξίες, τις αρχές, τους στόχους και τις δομές διακυβέρνησής τους στοχεύουν σε ένα διαφορετικό μοντέλο οικονομίας, διαφέρουν από τα υπόλοιπα μοντέλα (κρατικό ή ανεξέλεγκτης αγοράς) και δεν μπορεί κατά συνέπεια να ξεπερνούν τα όρια, τις αντοχές του πλανήτη. Μας δείχνουν ότι ένα διαφορετικό μοντέλο είναι υπαρκτό και λειτουργεί προς όφελος της κοινωνίας, των πολιτών και του περιβάλλοντος. Δημιουργούνται παντού “Βιώσιμες κοινωνίες μέσω της συνεργασίας”.

Οι συνεταιρισμοί και το μοντέλο τους αποδεικνύονται πολύ ανθεκτικοί και ιδιαίτερα ελκυστικοί και στις περιόδους κρίσεων, όπως αυτή που βιώσαμε/βιώνουμε στην Ελλάδα. Στη χώρα μας – σε αντίθεση με αυτό που πιστεύουν πολλοί – δεν απέτυχαν οι συνεταιρισμοί αλλά το πώς εφαρμόστηκε το συνεταιριστικό μοντέλο. Πολλοί παλιοί συνεταιρισμοί – κυρίως αγροτικοί – απαξιώθηκαν και χρεοκόπησαν όχι λόγω συνεταιριστικού μοντέλου αλλά γιατί ακολούθησαν ένα λανθασμένο μοντέλο που στην πραγματικότητα δεν ήταν συνεταιριστικό – μόνο το όνομα είχε- που απείχε έτη φωτός από τις βασικές αρχές του συνεταιριστικού κινήματος. Η απουσία δημοκρατίας και συμμετοχής, οι πελατειακές σχέσεις, η εξάρτηση από το κράτος, η ιδιοτελής λειτουργία, η απουσία εκπαίδευσης κι ενδυνάμωσης των μελών οδήγησαν στην αποτυχία των συγκεκριμένων δομών.

Η Παγκόσμια Ημέρα Συνεταιρισμών είναι ένας ετήσιος εορτασμός του συνεταιριστικού κινήματος που πραγματοποιείται το πρώτο Σάββατο του Ιουλίου από το 1923 από τη Διεθνή Συνεταιριστική Συμμαχία. Από το 1995, μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη, έχει υιοθετηθεί το θέμα για τον εορτασμό της #CoopsDay μέσω της Επιτροπής για την Προώθηση των Συνεταιρισμών (COPAC), μια εταιρική σχέση πολλών φορέων από παγκόσμιους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς  

Προηγούμενα θέματα της Παγκόσμιας Ημέρας των Συνεταιρισμών:

2017: Οι συνεταιρισμοί εξασφαλίζουν ότι κανείς δεν μένει πίσω
2016: Συνεταιρισμοί: Η εξουσία να ενεργεί για ένα βιώσιμο μέλλον
2015: Επιλέξτε συνεταιρισμούς, επιλέξτε ισότητα
2014: Οι συνεργατικές επιχειρήσεις επιτυγχάνουν βιωσιμότητα για όλους/ες
2013: Η συνεταιριστική επιχείρηση παραμένει ισχυρή σε περίοδο κρίσης
2012: Οι συνεργατικές επιχειρήσεις οικοδομούν έναν καλύτερο κόσμο
2011: Νεολαία, το μέλλον της συνεταιριστικής επιχείρησης
2010: Η συνεταιριστική επιχείρηση Ενεργεί με τις Γυναίκες
2009: Κατευθύνοντας μέσω της Συνεταιριστικής Επιχείρησης
2008: Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής μέσω της Συνεταιριστικής Επιχείρησης
2007: Συνεταιριστικές αξίες και αρχές για την εταιρική κοινωνική ευθύνη
2006: Η οικοδόμηση της ειρήνης μέσω των συνεταιρισμών
2005: Η μικρο-χρηματοδότηση είναι η δουλειά ΜΑΣ! Συνεργασία με τη φτώχεια
2004: Συνεταιρισμοί για δίκαιη παγκοσμιοποίηση: Δημιουργία ευκαιριών για όλους
2003: Οι συνεταιρισμοί κάνουν την ανάπτυξη να συμβεί!: Η συνεισφορά των συνεταιρισμών στους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών
2002: Κοινωνία και Συνεταιρισμοί: Ανησυχία για την Κοινότητα
2001: Το συνεταιριστικό πλεονέκτημα της τρίτης χιλιετίας
2000: Συνεταιρισμοί και Προώθηση της Απασχόλησης

Posted on 08/07/2018 in Δελτία Τύπου, Θέσεις

Share the Story

Back to Top