Κλιματική ουδετερότητα της Αθήνας μέχρι το 2030: μια ευκαιρία για καλύτερη ποιότητα ζωής, βιώσιμη οικονομία, πράσινη καινοτομία, κοινωνική συνοχή -δεν είναι μόνο για το κλίμα

Του Νίκου Χρυσόγελου

Αντιδημάρχου κλιματικής διακυβέρνησης και κοινωνικής οικονομίας Δήμου Αθηναίων

Εγκαινιάστηκε στις 14 Μαίου από τον Χάρη Δούκα – Δήμαρχο Αθηναίων, στο Σεράφειο Δήμου Αθηναίων , το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό κέντρο υποστήριξης των ενεργειακά ευάλωτων νοικοκυριών της πόλης μας. Περισσότεροι από 60 εργαζόμενοι του Δήμου Αθηναίων έχουν επιμορφωθεί λαμβάνοντας σχετικές πιστοποιήσεις με στόχο να προτείνουν τους βέλτιστους, ανά περίπτωση, τρόπους μείωσης των δαπανών με παρεμβάσεις μικρής κλίμακας.

Όπως σημείωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων “Μαζί, αλλάζουμε σελίδα στην Αθήνα και επιταχύνουμε την πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη.”

Στη συνέχεια ακολούθησε η έναρξη του Κλιματικού Φόρουμ Αθήνας καθώς και η Κλιματική Συνέλευση Νέων Αθήνας ενώ πραγματοποιήθηκε και ένα ενδιαφέρον εργαστήριο για την υπερθέρμανση της Αθήνας.

Ο Δήμος Αθηναίων με δήμαρχο τον Χάρη Δούκα έχει δεσμευθεί να πρωτοστατήσει η Αθήνα μαζί με άλλες πόλεις στην προσπάθεια μετριασμού της κλιματικής κρίσης και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της πόλης απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Προχωράμε στην προετοιμασία για υποβολή, το αργότερο μέχρι 15/9/2024, του φακέλου (Κλιματικό Συμβόλαιο) για τη συμμετοχή της Αθήνας στην Ευρωπαϊκή Αποστολή για τις 100 Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις.

Το Κλιματικό Συμβόλαιο που θα υπογράψει ο Δήμος μαζί με φορείς της πόλης μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου 2024 θα περιλαμβάνει

(α) Σχέδιο για τη συμμετοχή της κοινωνίας και των φορέων στην διαδικασία μετάβασης της πόλης στην κλιματική ουδετερότητα

(β) Σχέδιο Δράσης για την επίτευξη της Κλιματικής Ουδετερότητας (μείωση των εκπομπών κατά τουλάχιστον 80%) μέχρι το 2030 σε κρίσιμους τομείς, όπως κτίρια, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας – θέρμανσης – δροσισμού, μετακινήσεις, απορρίμματα, τροφή, λύσεις που βασίζονται στη φύση.

(γ) Επενδυτικό Σχέδιο για να μπορεί να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός.

Παράλληλα δημιουργούμε δύο συμμετοχικούς θεσμούς:

– “Κλιματικό Φόρουμ Αθήνας” στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι επαγγελματικών, επιστημονικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών φορέων για να υπάρχει διαβούλευση για το κλιματικό σχέδιο αλλά και δέσμευση ότι εργαζόμαστε μαζί, Δήμος και φορείς, για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας της πόλης.

λιματική Συνέλευση Νέων Αθήνας, μια ανοιχτή πρόσκληση σε νέους και νέες (ηλικίες 15-30 ετών) που κατοικούν, εργάζονται ή σπουδάζουν στην Αθήνα να συμμετάσχουν σε μια διαδικασία συμμετοχικού σχεδιασμού με έμφαση στα ζητήματα που απασχολούν τους νέους και τις νέες και διαμόρφωση προτάσεων για το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτά μέσα από την πολιτική της κλιματικής ουδετερότητας (κλιματική δράση σε σχέση με την στέγαση, πράσινες θέσεις εργασίας, πράσινη καινοτομία, πράσινη επιχειρηματικότητα για νέους και νέες, κοινωνική ένταξη) και της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της πόλης.

Στην διαδικασία αυτή επιδιώκουμε ενεργό ρόλο των φορέων της πόλης και γι αυτό προσκαλέσαμε ήδη αντιπροσωπευτικούς φορείς να συμμετάσχουν στο Κλιματικό Φόρουμ Αθήνας ώστε να συν διαμορφώσουμε το Κλιματικό Συμβόλαιο. Η διαδικασία διαβούλευσης θα είναι συνεχής. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε ένα πρώτο σχέδιο για το πώς θα φτάσουμε ως πόλη στη μείωση των εκπομπών πιυ αλλάζουν το κλίμα σε ποσοστό τουλάχιστον 80%. Είναι μια πρόκληση για το μετασχηματισμό της πόλης.

Το Κλιματικό Συμβόλαιο θα συνυπογράφεται από τον Δήμο και από φορείς που θα δεσμεύονται να αναλάβουν μερίδιο της ευθύνης. Αντιμετωπίζουμε αυτή τη μετάβαση και ως μια μεγάλη ευκαιρία για την οικονομία της πόλης, την ποιότητα ζωής των πολιτών με έμφαση στις γειτονιές καθώς και για την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς της απέναντι σε κρίσεις.

Επίσης, έχουμε ήδη απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε νέους και νέες, ηλικίας 15-30 που κατοικούν ή /και εργάζονται ή/και σπουδάζουν στην Αθήνας να συμμετάσχουν στην Κλιματική  Συνέλευση  Νέων Αθήνας. Η πρώτη συνάντηση ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή και καταγράφησαν ενδιαφέτουσες προτάσεις των νέων.

Στην προσπάθεια για κλιματική ουδετερότητα της Αθήνας επανασυνδεόμαστε  και με ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα και φορείς, ξεκινάμε πιλοτικά προγράμματα, επιδιώκουμε να προωθηθούν φωτοβολταϊκά στις στέγες σχολείων και κτηρίων, να δημιουργηθούν ενεργειακές κοινότητες, δράσεις που μπορεί να συμβάλλουν στην μετάβαση της πόλης στην κλιματική ουδετερότητα και σε ποιότητα ζωής. 

Στις 14.5 στο Σεράφειο έγινε η αρχή. Θα ενταθεί η προσπάθεια.

* Νίκος Χρυσόγελος, Αντιδήμαρχος Δήμου Αθηναίων Κλιματικής Διακυβέρνησης  και Κοινωνικής Οικονομίας

Posted on 18/05/2024 in Δελτία Τύπου

Share the Story

Back to Top