Ευρωπαϊκή διάσκεψη: Πέρα από την ανάπτυξη – Beyond growth

Ως έχει, η αδιάκοπη επιδίωξη της αύξησης του ΑΕΠ κυριολεκτικά σκοτώνει την ανθρωπότητα και τον πλανήτη. Δεν μπορεί να υπάρξει κανένας σεβασμός των επιστημονικά συμφωνημένων πλανητικών ορίων στην επιδίωξη μιας τέτοιας ανάπτυξης. Παρομοίως, η αύξηση του ΑΕΠ από μόνη της δεν έχει αποδειχθεί σπουδαίο μέτρο για τη μέτρηση – πόσο μάλλον για τη βελτίωση– της ευτυχίας, της ευημερίας ή της ασφάλειας.

Το Ευρωπαϊκό Πράσινο Ίδρυμα (GEF) παρέχει ένα χώρο για πολιτική εκπαίδευση, διάλογο και μελλοντικές ιδέες στους ευρωπαίους πολίτες και στην Ευρώπη στο σύνολό της. Υποστήριξε τη διοργάνωση της Διάσκεψης “Beyond Growth – Πέρα από την Ανάπτυξη”, καθώς είναι ένας από τους πιο σημαντικούς τρόπους για να μπει μια μακροπρόθεσμη συζήτηση στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τους φορείς που ασχολούνται με αυτά τα θέματα, για να αποκτήσουν μια εικόνα της θεσμικής προοπτικής.

Στο επίκεντρο μιας αντίληψής για τη δημοκρατία, η συζήτηση μεταξύ της εποχής της πολιτικής και των αλλαγών στις κοινωνίες μας είναι υψίστης σημασίας. Το Πράσινο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα, υποστήριξε το συνέδριο γύρω από το ζήτημα της υπέρβασης του παλιού μοντέλου της μονοδιάστατης μεγέθυνσης του ΑΕΠ.

Το “Πέρα από την ανάπτυξη” είναι θέμα σκέψης και σχεδιασμού του μέλλοντος του ίδιου του ιστού των ευρωπαϊκών κοινωνιών μας. Ορισμένες παράνομες, ανήθικες ή άλλες καταστροφικές οικονομικές δραστηριότητες μπορεί να φέρουν αύξηση του ΑΕΠ, αλλά φέρνουν επίσης ρύπανση, κοινωνική αναταραχή, ακόμη και κοινωνικές συγκρούσεις… και μαζί τους πρόσθετο κόστος για τους φορολογούμενους και τα κράτη πρόνοιάς μας. Το “πέρα από την ανάπτυξη” είναι ένα ουσιαστικό θέμα που έχει ανοίξει μια ζωντανή και πολυ-επίπεδη συζήτηση για την ασφάλεια και τη γεωπολιτική στην Ευρώπη μέχρι την ανάγκη επανεξέτασης του βιομηχανικού και κοινωνικού μας μοντέλου.  

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν στην Διάσκεψη Beyond Growth 2023 ήταν:

  • Μονοπάτια προς τη βιώσιμη ευημερία στην ΕΕ 
  • Κατανόηση των βιοφυσικών ορίων στην ανάπτυξη για την οικοδόμηση μιας οικονομίας που σέβεται τα πλανητικά όρια.
  •  Δημιουργία ενεργειακού τομέα συμβατού με οικολογικά όρια

Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, πάνω από 4000 άτομα συμμετείχαν στις συνεδρίες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Συνεδρίου « Beyond Growth 2023 », ξεπερνώντας κάθε προσδοκία. Η πολυμερής εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οργανώθηκε από μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από διαφορετικές πολιτικές ομάδες, μαζί με περισσότερες από 60 οργανώσεις-εταίρους-συμπεριλαμβανομένου του The Green European Foundation. Αυτή η διακομματική πρωτοβουλία ακολούθησε την επιτυχία του συνεδρίου Post-Growth 2018 και έδωσε την ευκαιρία για συζήτηση πέρα ​​από τα θεσμικά όρια και με τους ευρωπαίους πολίτες.

Το τριήμερο συνέδριο συγκέντρωσε ανώτατους φορείς λήψης αποφάσεων της ΕΕ, εμπειρογνώμονες από διαφορετικά υπόβαθρα, εκπροσώπους φορέων. Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στις διασυνδέσεις μεταξύ περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών θεμάτων. Με αυτό το συνέδριο, οι διοργανωτές είχαν ως στόχο να αμφισβητήσουν τη συμβατική χάραξη πολιτικής στην ΕΕ και να επαναπροσδιορίσουν τους κοινωνικούς στόχους, απομακρυνόμενοι από το παράδειγμα της οικονομικής ανάπτυξης ως μοναδική βάση προόδου.

Ο ρόλος των Πράσινων και του Ευρωπαϊκού Πράσινου Ιδρύματος

Μεταξύ των βασικών διοργανωτών ήταν η Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο και το Πράσινο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα.

Το Ευρωπαϊκό Πράσινο Ίδρυμα υποστηρίζει καινοτόμες προσεγγίσεις για την οικονομική βιωσιμότητα στην Ευρώπη και, μαζί με τους ευρωπαίους και εθνικούς εταίρους του, φιλοδοξεί να συμβάλει στη μετάβαση προς κοινωνίες που επιτρέπουν μια καλή ζωή για όλους εντός πλανητικών ορίων.Ο οικονομικός μετασχηματισμός υπήρξε βασικός τομέας εργασίας για το GEF από την αρχή του. Σήμερα το ίδρυμα δραστηριοποιείται στην προώθηση του προβληματισμού για τη δημιουργία μιας κοινωνίας και τη λειτουργία μιας οικονομίας πέρα ​​από την αύξηση του ΑΕΠ. Το GEF στοχεύει επίσης να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κριτικής της οικονομικής ανάπτυξης και του υπάρχοντος οικονομικού μοντέλου, υποστηρίζοντας την ανάδειξη εναλλακτικών μοντέλων και ιδεών. Στο πλαίσιο αυτό, το ίδρυμα υποστήριξε ενεργά τη διοργάνωση του Συνεδρίου Beyond Growth.

Προς μια Ευρώπη πέρα από την ανάπτυξη

Εν όψει της Διάσκεψης Beyond Growth, το GEF θέλησε να φέρει μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στην έννοια του Degrowth και ζήτησε από ορισμένους από τους οργανισμούς-εταίρους του να δώσουν μια εικόνα αλλά και πώς σχετίζεται με τους αντίστοιχους τομείς εργασίας τους. 

Ανοιχτή επιστολή

Δεν υπάρχει εμπειρική βάση που να δείχνει ότι είναι δυνατό να αποσυνδεθεί σε παγκόσμιο επίπεδο και επαρκώς η οικονομική ανάπτυξη από τις περιβαλλοντικές πιέσεις.

Το Ευρωπαϊκό Πράσινο ίδρυμα συνυπέγραψε μαζί με περισσότερους από 400 ειδικούς και οργανισμούς μια ανοιχτή επιστολή για μια “οικονομία ευημερίας πέρα από την ανάπτυξη”. Το GEF εκπροσωπήθηκε από τον συμπρόεδρο και συντονιστή του συνεργαζόμενου ιδρύματος Oikos Think Tank (Βέλγιο)  Dirk Holemans, μέλος του διοικητικού συμβουλίου και επικεφαλής του Ινστιτούτου Πολιτικής Οικολογίας (Κροατία)  Vedran Horvat  και τον πολιτικό διευθυντή του GEF  Laurent Standaert .

Διαβάστε εδώ την επιστολή

Posted on 25/05/2023 in Άρθρα

Share the Story

Back to Top