ΠΡΑΣΙΝΟΙ: η ατμοσφαιρική ρύπανση στο κόκκινο. Η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω κακής ποιότητας του αέρα

“Στο σύνολο σχεδόν του λεκανοπεδίου η ατμοσφαιρική ρύπανση βρίσκεται στο κόκκινο αλλά κυβέρνηση κρύβει τις υπερβάσεις του ορίου συναγερμού για το όζον και των ορίων ενημέρωσης του κοινού, παρόλο που απαιτούνται άμεσα μέτρα”, καταγγέλλουν οι Πράσινοι.

Εν μέσω του καύσωνα κα της έξαρσης των κρουσμάτων κορονοϊού, τρία υπουργεία συμμετέχουν στην «εγκληματική» αυτή απόκρυψη των σημερινών συνεχών υπερβάσεων των ορίων ενημέρωσης και συναγερμού για το όζον, στους σταθμούς μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Αττική αρμοδιότητας του υπουργείου Περιβάλλοντος. Υπεύθυνα όμως είναι τα υπουργεία: α) Υγείας, β) Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και γ) το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία θα έπρεπε ένα τουλάχιστον από τα τρία υπουργεία να ενημερώσει σχετικά τους κατοίκους της Αθήνας για τις υπερβάσεις καθώς και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασίας της δημόσιας υγείας. Το υπουργείο Υγείας έβγαλε σήμερα ανακοίνωση για τις υπερβάσεις των ορίων για τα μικροσωματίδια PM10, «ξεχνώντας» όμως να αναφερθεί στις υπερβάσεις για το όζον.

Υπερβάσεις του ορίου συναγερμού για τον όζον, της μέσης ωριαίας συγκέντρωσης των 240 μg/m3 για τρεις συνεχόμενες ώρες, σημειώθηκαν στους σταθμούς μέτρησης στους «Θρακομακεδόνες» και στη «Λυκόβρυση» και συγκεκριμένα:

  • «Θρακομακεδόνες» στις 15.00: συγκέντρωση 290 μg/m3, στις 16.00: συγκέντρωση 275 μg/m3, στις 16.00: συγκέντρωση 294 μg/m3
  • «Λυκόβρυση» στις 15.00: συγκέντρωση 275 μg/m3, στις 16.00: συγκέντρωση 282 μg/m3, στις 17.00: συγκέντρωση 275 μg/m3.

Τα επίσημα στοιχεία δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο Π.Ο.Υ. εκτιμά επίσης ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση κοστίζει ετησίως τη ζωή σε 4,2 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Τα δεδομένα αυτά εξηγούν γιατί οι ειδικοί συσχετίζουν από τις αρχές κιόλας της πανδημίας, τις μεγαλύτερες επιδράσεις της σε περιοχές όπου υπάρχει υψηλή ρύπανση. Οι μελέτες συσχετίζουν άμεσα την ανάπτυξη της λοίμωξης που προκαλεί ο covid-19, με την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε. Όπως είχε δηλώσει τον Απρίλιο ο επικεφαλής ερευνητής Dr. Stephen Andrew Mein, παθολόγος στο Ιατρικό Κέντρο Beth Israel Deaconess (BIDMC) στη Βοστώνη, «πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει ότι η παρατεταμένη έκθεση σε αυξημένα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης σχετίζεται με αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα από Covid-19».

Οι Πράσινοι υπενθυμίζουν ότι, σε περιπτώσεις υπέρβασης του ορίου συναγερμού για τρεις συνεχόμενες ώρες, εφαρμόζοντας τη σχετική νομοθεσία, το ΥΠΕΝ θα έπρεπε να εκδίδει τα εξής:

  • Την προβλεπόμενη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας με οδηγίες και συστάσεις για την αποφυγή των μετακινήσεων ευπαθών ομάδων πληθυσμού και σωματικής άσκησης από τα παιδιά
  • Τις προβλεπόμενες συστάσεις του ΥΠΕΝ, για μείωση της χρήσης των ΙΧ αυτοκινήτων και χρησιμοποίηση των ΜΜΜ, για αποφυγή διακίνησης υγρών καυσίμων, για ανεφοδιασμό των οχημάτων με καύσιμο μετά τη δύση του ήλιου, και κατά το δυνατόν αποφυγή λειτουργίας μονάδων και επιχειρήσεων.

Η ολιγωρία της κυβέρνησης είναι απαράδεκτη.

Παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω της κακής ποιότητας του αέρα

Εξάλλου μόλις πρόσφατα (15/7/2021) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της κακής ποιότητας του αέρα που οφείλεται στα υψηλά επίπεδα διοξειδίου του αζώτου (NO2).

Όταν σημειώνεται υπέρβαση των οριακών τιμών που καθορίζονται από την ενωσιακή νομοθεσία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα (οδηγία 2008/50/ΕΚ), τα κράτη μέλη υποχρεούνται να εγκρίνουν σχέδια για την ποιότητα του αέρα και να διασφαλίσουν τη λήψη των κατάλληλων μέτρων “ώστε η περίοδος υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη”.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση δίνουν έμφαση στη σημασία που έχει η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία συγκαταλέγεται στους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν δυσμενώς την ανθρώπινη υγεία. Η πλήρης εφαρμογή των προτύπων ποιότητας του αέρα που κατοχυρώνονται στη νομοθεσία της ΕΕ έχει καίρια σημασία για την αποτελεσματική προστασία της ανθρώπινης υγείας και τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος.

Η Ελλάδα καταγράφει συνεχώς και σταθερά υπέρβαση της ετήσιας οριακής τιμής NO2 στην Αθήνα. Το διοξείδιο του αζώτου (NO2) εκπέμπεται κυρίως από ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η οδική κυκλοφορία – ιδίως των πετρελαιοκίνητων οχημάτων – και η βιομηχανία. Η συγκεκριμένη μορφή ρύπανσης προκαλεί σοβαρές ασθένειες, όπως άσθμα και μειωμένη πνευμονική λειτουργία.

Η ΕΕ θεωρεί ότι η Ελλάδα δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα ώστε η περίοδος υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προσπάθειες που έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα οι ελληνικές αρχές δεν ήταν ικανοποιητικές και επαρκείς και, επομένως, παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιστορικό

Βάσει της αρχής της επικουρικότητας, η νομοθεσία της ΕΕ για τον ατμοσφαιρικό αέρα αφήνει στα κράτη μέλη την ευχέρεια να επιλέξουν τα μέσα για τη συμμόρφωση με τις οριακές τιμές που καθορίζονται στην ενωσιακή νομοθεσία. Παρά την υποχρέωση των κρατών μελών να εξασφαλίζουν καλή ποιότητα του αέρα για τους πολίτες τους, η ατμοσφαιρική ρύπανση εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα σε πολλά μέρη, ενώ η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή στις αστικές περιοχές.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση εξακολουθεί να αποτελεί στην ΕΕ το κυριότερο πρόβλημα υγείας που οφείλεται στο περιβάλλον. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, κάθε χρόνο περίπου 400.000 πρώιμοι θάνατοι στην ΕΕ μπορούν να αποδοθούν στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Η συγκεκριμένη μορφή ρύπανσης προκαλεί σοβαρές ασθένειες, όπως άσθμα, καρδιαγγειακά προβλήματα και καρκίνο των πνευμόνων.

Για περισσότερες πληροφορίες

Πολιτική της ΕΕ για την ποιότητα του αέραΑναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις του συνδέσμου αυτού

Η Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω των υψηλών επιπέδων αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10)

Ενημερωτικό σημείωμα

Βάση δεδομένων για τις παραβάσεις

Διαδικασία επί παραβάσει της ΕΕ

Posted on 03/08/2021 in Άρθρα

Share the Story

Back to Top