Σεβασμός στην Τρίτη ηλικία σημαίνει διασφάλιση και των δικαιωμάτων των επόμενων γενεών

Στην Ελλάδα τους ψέκαζαν με χημικά… Σε άλλες χώρες, όμως, συζητούσαν σοβαρά – και με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας για τους Ηλικιωμένους, την 30η Σεπτεμβρίου – τα θέματα της γήρανσης του πληθυσμού, της διασφάλισης των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων καθώς και της προσαρμογής των πολιτικών στα νέα δεδομένα ώστε να διασφαλίζονται τα δικαιώματα και των σημερινών και των επόμενων γενεών.

Από σήμερα μέχρι το 2030 η παγκόσμια οικονομία χρειάζεται να δημιουργήσει 600.000.000 νέες θέσεις εργασίας για να διατηρήσει το σημερινό επίπεδο ζωής. Μόνο που σήμερα μόνο ένας στους δύο ηλικιωμένους λαμβάνει κάποια σύνταξη.

Πολλά συστήματα ασφάλισης καταρρέουν μεταξύ άλλων γιατί η αναλογία εργαζόμενων προς συνταξιούχους είναι πολύ μικρή. Κάποτε τα συστήματα ήταν βιώσιμα γιατί για κάθε 4 εργαζόμενους, υπήρχε μόνο ένας συνταξιούχος. Στην Ελλάδα, όμως, η αναλογία σήμερα είναι 1,1 εργαζόμενος ανά 1 συνταξιούχο, αλλά στην πραγματικότητα αν λάβουμε υπόψη ποιοι πληρώνουν πράγματι ασφαλιστικές εισφορές, είναι 0,6 εργαζόμενος ανά 1 συνταξιούχο.  Όσο δεν δημιουργούνται συνθήκες δραστικής μείωσης της ανεργίας, τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και οι συντάξεις θα είναι σε διαρκή κίνδυνο πλήρους κατάρρευσης.

Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ υποστηρίζουμε ότι για να είναι τα κοινωνικά συστήματα βιώσιμα όχι μόνο για τις σημερινές αλλά και τις επόμενες γενιές χρειάζεται να δημιουργηθούν άμεσα πολλές χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, θέσεις εργασίας όμως όχι κακοπληρωμένες και μη βιώσιμες, αλλά θέσεις εργασίας σε καινοτόμους τομείς που συμβάλλουν στην ποιότητα ζωής, στην προστασία του περιβάλλοντος – κλίματος και στην κοινωνική συνοχή. Η δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών απαιτεί δημιουργία αξιοπρεπών και βιώσιμων θέσεων εργασίας.

Η μετανάστευση και η ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην κοινωνική ζωή και στην αγορά εργασίας μπορεί να αναζωογονήσει και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης εφόσον βέβαια χτυπηθεί η μαύρη κι ανασφάλιστη εργασία. Η Γερμανία, για παράδειγμα, έχει καταφέρει να αυξήσει το ΑΕΠ της το 2015 κατά 0,3 έως 0,6% σύμφωνα με μελέτες, ενώ τη χρονιά αυτή δημιουργήθηκαν από πρόσφυγες και μετανάστες 1.300.000 νέες θέσεις εργασίας. Η χώρα με την ισχυρή οικονομία χρειάζεται ετησίως τουλάχιστον 250.000 μετανάστες για να είναι βιώσιμα τα κοινωνικά της συστήματα. Γιατί δεν αξιοποιούμε και εμείς την υπάρχουσα εμπειρία πολλών  χωρών που δείχνει ότι μια ολοκληρωμένη πολιτική μετανάστευσης και δημιουργίας ευκαιριών εργασίας για ντόπιους και μετανάστες είναι απαραίτητη για να αναζωογονηθεί το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής μας;

Δείτε επίσης:

http://www.ilo.org/global/topics/sdg-2030/resources/WCMS_436923/lang–en/index.htm

Posted on 10/10/2016 in Δελτία Τύπου, Θέσεις

Share the Story

Back to Top