Αντιμετωπίστε τα διαρθρωτικά προβλήματα του οικονομικού συστήματος – Επιστολή 180 οργανώσεων, συνδικάτων και ακαδημαϊκών προς τους Ευρωπαίους ηγέτες

Ανοιχτή επιστολή προς τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βρυξέλλες 17 Οκτωβρίου 2022

Αγαπητοί ηγέτες της ΕΕ,

Το αυξανόμενο κόστος των τροφίμων και της ενέργειας φέρνει αντιμέτωπες τις οικογένειες σε όλη την Ευρώπη με μια κρίση κόστους διαβίωσης, που δημιουργήθηκε από την αναστάτωση που προκάλεσε ο Covid-19 στην εφοδιαστική αλυσίδα και επιδεινώθηκε από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει λύσεις, όπως τα ανώτατα όρια στα κέρδη από την παραγωγή ενέργειας. Αυτές οι βραχυπρόθεσμες λύσεις είναι απαραίτητες, αλλά πρέπει να συμπληρωθούν με μια πιο μακροπρόθεσμη προσέγγιση.

Ως οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, think tanks και συνδικάτα, έχοντας την υποστήριξη ακαδημαϊκών από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύουμε ότι μια νέα προσέγγιση πρέπει να θέσει επί τάπητος τα διαρθρωτικά προβλήματα του οικονομικού μας συστήματος. Η οικονομία δεν αποδίδει για τους περισσότερους ανθρώπους στην Ευρώπη, για τις νεότερες γενιές και για τον πλανήτη μας. Οι μακροπρόθεσμες λύσεις περιλαμβάνουν την ταχεία πρόοδο στη φορολογική ατζέντα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης μιας πραγματικής μεταρρύθμισης των περιβαλλοντικών φόρων, καθώς και μια βαθιά μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ – για τη στήριξη των αναδιανεμητικών πολιτικών και μιας δίκαιης πράσινης μετάβασης.

Για να διασφαλιστεί η ισότητα και η δικαιοσύνη, οι πλουσιότεροι θα πρέπει να φέρουν το πιο βαρύ φορτίο.

Σας προτρέπουμε να φορολογήσετε τις ρυπογόνες δραστηριότητες. Το φορολογικό σύστημα πρέπει να ενισχυθεί, με κοινωνικά ισορροπημένους και προοδευτικούς φόρους. Οι πλουσιότεροι θα πρέπει να συνεισφέρουν τα μέγιστα και θα πρέπει να θεσπιστεί ένας φιλόδοξος και αυστηρός ελάχιστος συντελεστής εταιρικού φόρου σε ολόκληρη την ΕΕ για να διασφαλιστεί ότι η οικονομία λειτουργεί σε όφελος όλων.  Χωρίς μια φιλόδοξη προοδευτική και δίκαιη ως προς τη διάσταση του φύλου ατζέντα φορολογίας, οι ανισότητες θα συνεχίσουν να βαθαίνουν και η οικονομία θα συνεχίσει να ωφελεί δυσανάλογα τους πλουσιότερους.

Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης – οι κανόνες που ρυθμίζουν τους εθνικούς προϋπολογισμούς- πρέπει να τροποποιηθεί μέσω μιας δημοκρατικής και ανοιχτής διαδικασίας. Μια τέτοια σημαντική μεταρρύθμιση δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί πίσω από κλειστές πόρτες αλλά, αντιθέτως, θα πρέπει να ακολουθήσει μια δημοκρατική και διαφανή διαδικασία που να περιλαμβάνει επίσημο ρόλο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (συνήθης νομοθετική διαδικασία).

Με την Κομισιόν να αναμένεται να διατυπώνει σύντομα τις προτάσεις της για τη μεταρρύθμιση της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, ειδικά όσον αφορά τους δημοσιονομικούς κανόνες, υπάρχει μια μοναδική ευκαιρία να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο στη χάραξη της Ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής. Αυτό το νέο κεφάλαιο πρέπει να διασφαλίσει ότι οι δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ είναι συνεπείς με τους συμφωνημένους μακροοικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ και να θεσπίσει μια νέα προσέγγιση στις δημοσιονομικές πολιτικές των κρατών μελών. Ως εκ τούτου, σας καλούμε να διασφαλίσετε ότι οι ακόλουθες αρχές αποτελούν τον πυρήνα της μεταρρύθμισης:

 • Μια οικονομία που να προστατεύεται από τις μελλοντικές προκλήσεις, με θέσεις εργασίας για όλους  και όλες. Η δημοσιονομική ευελιξία να στοχεύει σε μια οικονομία πλήρους απασχόλησης με αξιοπρεπείς και καλά αμειβόμενες πράσινες θέσεις εργασίας διαθέσιμες σε όλους και όλες/
 • Το κενό πράσινης χρηματοδότησης πρέπει να συμπληρωθεί και η Ευρώπη να γίνει ενεργειακά ανεξάρτητη από τα ορυκτά καύσιμα. Απαιτούνται στοχευμένες και κλιμακωτές πράσινες δημόσιες επενδύσεις ώστε να παραμείνουμε κάτω από τον στόχο του 1,5 βαθμού Κελσίου της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα. Ένα μεταρρυθμισμένο δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να διασφαλίζει την ευθυγράμμιση των δημοσίων δαπανών των κρατών μελών με τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, καθώς και με άλλους περιβαλλοντικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της χρήσης πόρων και της μηδενικής ρύπανσης.
 • Επανεπένδυση στις δημόσιες υπηρεσίες και την κοινωνική προστασία. Οι κοινωνικές δαπάνες πρέπει να εγγυώνται την καθολική πρόσβαση σε ποιοτικές βασικές δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και ένα δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας, ώστε να μην παραγκωνίζεται κανείς και η οικονομία της φροντίδας να είναι κεντρική.
 • Κεντρικός στόχος, η ανθρώπινη, οικονομική και περιβαλλοντική ευημερία. Η βιώσιμη ευημερία να αποτελεί πρωταρχικό σκοπό της οικονομικής πολιτικής της ΕΕ θεσπίζοντας επαρκείς δείκτες εντός του πλαισίου δημοσιονομικής πολιτικής της ΕΕ και διασφαλίζοντας ότι οι κανόνες δεν μεταφράζονται ξανά σε λιτότητα. Η ποσοτική μεγέθυνση ως πρωταρχικός στόχος δεν λειτουργεί και οι κυβερνήσεις θα πρέπει μάλλον να στοχεύουν στην επίτευξη βελτιωμένων ανθρώπινων, οικονομικών και περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων.

Δεδομένου ότι η περιβαλλοντική κατάρρευση είναι μια παρατεταμένη και διαρθρωτική κρίση, και όχι μια προσωρινή, οι προληπτικές δαπάνες και οι επενδύσεις στο σήμερα είναι απαραίτητες. Θα σημαίνουν επίσης εγγύηση καλής ποιότητας ζωής για όλους, καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες και ένα πιο βιώσιμο οικοσύστημα για τις μελλοντικές γενιές.

Το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης και οι φιλόδοξοι κοινοί φορολογικοί κανόνες πρέπει να είναι κατάλληλοι για τις επόμενες δεκαετίες. Εάν σχεδιαστούν με τον σωστό τρόπο, θα μπορούσαν να μειώσουν τις κοινωνικές ανισότητες, να τονώσουν την εμπιστοσύνη στην ΕΕ και τους δημοκρατικούς θεσμούς και να βοηθήσουν στη δημιουργία γεφυρών μεταξύ των λαών της Ευρώπης.

Με αυτήν την αναθεώρηση, έχουμε την ευκαιρία να σχεδιάσουμε ένα πιο δίκαιο σύστημα που να βασίζεται σε μια οικονομία που προστατεύει από τους μελλοντικούς κινδύνους, με θέσεις εργασίας για όλους κι όλες, αλληλεγγύη και βιωσιμότητα.

Σας προτρέπουμε να αδράξετε αυτήν την ευκαιρία χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις.

Υπογράφουν 180 φορείς: συνδικάτα, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, δεξαμενές σκέψης και ακαδημαϊκοί.

Trade Unions

 1. Arbeiterkammer, Austria
 2. Confederation of Christian Trade Unions (ACV-CSC), Belgium
 3. European Trade Union Confederation, European organisation
 4. European Trade Union Federation representing retired, pensioners and elderly people (Ferpa), European organisation
 5. Finnish Confederation of Professionals (STTK), Finland
 6. General Union of Workers (UGT), Spain
 7. IndustriAll Europe, International organisation
 8. Italian General Confederation of Labour (CGIL), Italy
 9. Italian Labour Union (UIL), Italy
 10. La Confédération française démocratique du travail (CFDT), France
 11. The Austrian Trade Union Federation (ÖGB), Austria
 12. The General Confederation of Liberal Trade Unions of Belgium (ACLVB-CGSLB), Belgium

Civil Society

 1. Bond Beter Leefmillieu, Belgium
 2. Bund für Umwelt und Naturschutz e.v., Germany
 3. CATAPA, Belgium
 4. CEEweb for Biodiversity, Hungary
 5. Clean Air Action Group, Hungary
 6. Climate Action Network Europe, European organisation
 7. CNCD-11.11.11, Belgum
 8. Czw Climaxi, Belgium
 9. Degrowth Collective Toronto, Canada
 10. Deutscher Naturschutzring, Germany
 11. Electra Energy Cooperative, Greece
 12. Eurodiaconia, European organisation
 13. European Anti-Poverty Network, European organisation
 14. European Environmental Bureau, European organisation
 15. European Youth Forum, European organisation
 16. Federation of Environmental Organisations in Cyprus (FEOC NGOs), Cyprus
 17. Finance Watch, European organisation
 18. FiscalFuture, Germany
 19. France Nature Environment, France
 20. Fridays for Future, Sweden
 21. Friends of the Earth Europe, European organisation
 22. Green Liberty, Latvia
 23. Greenpeace, European organisation
 24. Greentervention, European organisation
 25. Lifelong Learning Platform, European organisation
 26. Mange Ram Adhana, India
 27. Mensa Civica, Spain
 28. Naturefriends Greece, Greece
 29. Naturfreunde Internationale, International organisation
 30. Nyt Europa, Denmark
 31. OBESSU – Organising Bureau of European School Student Union, Denmark
 32. Oikos – Cooperação e Desenvolvimento, International organisation
 33. OXYFIN, Belgium
 34. Polish Zero Waste Association, Poland
 35. Positive Money, United Kingdom
 36. PowerSchift e.V., Germany
 37. Public Association Republican Center “Gutta-Club”, Czech Republic
 38. Rural Area Development Programme (RADP), Nepal
 39. SDG Watch Europe, European organisation
 40. Social Platform, European organisation
 41. Solidar, European organisation
 42. SumOfUs, International organisation
 43. TDM 2000 International, Italy
 44. Umanotera, Czech Republic
 45. Umweltdachverband, Austria
 46. Urgenda Foundation, Netherlands
 47. VšĮ “Žiedinė ekonomika”, Lithuania
 48. WEED – World Economy, Ecology and Development, Germany
 49. Womens Empowerment Against Poverty of Nepal (WEAPoN), Nepal
 50. WWF Latvia, Latvia
 51. Young European Federalists (JEF Europe), European organisation
 52. Youth Express Network, France
 53. ZERO – Association for Sustainability of the Earth System, Portugal

Think Tanks

 1. Association for Promotion Sustainable Development, India
 2. Eco-union, Spain
 3. European Economists for an Alternative Economic Policy in Europe, European organisation
 4. Feasta, Ireland
 5. Foundation for European Progressive Studies (FEPS), European organisation
 6. Modern Money Network, United States
 7. Nevin Economic Research Institute, Ireland
 8. New Economics Foundation, United Kingdom
 9. Nicos Poulantzas Institute, International organisation
 10. Our New Economy, International organisation
 11. Policy Research in Macroeconomics (PIME), United Kingdom
 12. Sustainable Finance Lab and Erasmus University Rotterdam, International organisation
 13. Transnational Institute, Netherlands
 14. Trinità dei Monti, Italy
 15. Veblen Institute for Economic Reforms, France
 16. Vienna Institute for International Economic Studies, Austria

Academics

 1. Abderrahim Taamouti, Liverpool University, United Kingdom
 2. Alessio Moneta, Scuola Superiore Sant’Anna, Italy
 3. Alexander Guschanski, University of Greenwich, United Kingdom
 4. Andrew Jackson, University of Surrey, United Kingdom
 5. Angela Pérez , Friedrich Alexander Universität , Germany
 6. Apostolos Vetsikas, University of Thessaly, Greece
 7. Bastiaan van Apeldoorn, Vrije Universiteit Amsterdam, Netherlands
 8. Bert de Vries, Utrecht University, Netherlands
 9. Christina Teipen, HWR Berlin, Germany
 10. Constantin Gurdgiev, Monfort College of Business, University of Northern Colorado, USA
 11. Daniele Tori, The Open University Business School, United Kingdom
 12. David Bokhorst, European University Institute, Netherlands
 13. David Cayla, University of Angers, France
 14. Deepa Driver, University of Reading, United Kingdom
 15. Dirk Ehnts, none, Germany
 16. Eladio Febrero, Universidad de Castilla-La Mancha, Spain
 17. Elke Weik, University of Southern Denmark, Denmark
 18. Emanuele Citera, St. Lawrence University, USA
 19. Ettore Gallo, The New School for Social Research, USA/Italy
 20. Felix FitzRoy, University of St. Andrews, United Kingdom
 21. Gary Dymski, University of Leeds, UK
 22. Giorgos Kallis, ICTA-UAB, Spain
 23. Giovanni Dosi, Sant’anna School of Advanced studies, Italy
 24. Gracjan Bachurewicz, Gdansk University of Technology, Poland
 25. Hans Schenk, Utrecht University, Netherlands
 26. Isabelle Ferreras, FNRS/UCLouvain/Royal Academy of Belgium, Belgium
 27. Jan Schulz-Gebhard, Plurale Ökonomik Bamberg, Germany
 28. Jason Hickel, ICTA-UAB, Spain
 29. Jayati Ghosh, University of Massachusetts Amherst, United States
 30. Jens van ‘t Klooster, University of Amsterdam, Netherlands
 31. Jeremy Leaman, Loughborough University, Emeritus Research Fellow, United Kingdom
 32. Jim Jin, University of St Andrews, United Kingdom
 33. Jo Michell, University of the West of England, US
 34. Johannes Schmidt, Karlsruhe University of Applied Sciences, Germany
 35. Jonas Van der Slycken, Ghent University, Belgium
 36. Jonathan Perraton, Sheffield University, United Kingdom
 37. Jorge Uxó, Universidad Complutense de Madrid, Spain
 38. Joscha Wullweber, Witten/Herdecke University, Germany
 39. José Antonio Pérez Montiel, University of the Balearic Islands, Spain
 40. Josh Ryan-Collins, UCL Institute for Innovation and Public Purpose, UK
 41. Klaas van Egmond, Utrecht University, Netherlands
 42. Ladislau Dowbor, PUC-SP, Brazil
 43. Laurence Scialom, université Paris Nanterre, France
 44. Lea Steininger, Vienna University of Economics and Business, Austria
 45. Lisa Herzog, University of Groningen, Netherlands
 46. Louison Cahen-Fourot, Roskilde University, Denmark
 47. Luisa Giuriato, Sapienza University of Rome, Italy
 48. Malcolm Sawyer, University of Leeds, United Kingdom
 49. Marc Lavoie, University Sorbonne Paris Nord, France
 50. Marco Di Pietro, Sapienza University of Rome, Italy
 51. Marcus Miller, University of Warwick, UK
 52. Maria del Pilar Domec Espinoza, São Paulo State University (UNESP), Brazil
 53. Maria Nikolaidi, University of Greenwich, United Kingdom
 54. Marie-Annick BARTHE, Université de Paris Cité, France
 55. Marija Bartl, University of Amsterdam, Netherlands
 56. Mark Blyth Brown, University, USA
 57. Mark Sanders, Maastricht University, Netherlands
 58. Martina Metzger, Professor of Monetary Economics, Berlin School of Economics and Law / Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, Germany
 59. Matthias Kranke, University of Kassel, Germany
 60. Mattia Pettena, University of Genoa, Italy
 61. Michael Edwards, University College London, UK
 62. Michael Landzelius , University of Gothenburg, Sweden
 63. Muhammad Ali Nasir, University of Leeds, United Kingdom
 64. Neil Lancastle, De Montfort University, United Kingdom
 65. Nick Fitzpatrick, NOVA Lisbon, Portugal
 66. Nik de Boer, University of Amsterdam, Netherlands
 67. Olga Mikheeva, University College London, United Kingdom
 68. Ozlem Onaran, University of Greenwich, Institute of Political Economy, Governance, Finance and Accountability, United Kingdom
 69. Pasqualina Porretta, Sapienza, Italy
 70. Peter Adamovsky, University of Economics in Bratislava, Slovakia
 71. Philippe De Vreyer, Paris Sciences et Lettres – Université Paris-Dauphine, France
 72. Rebecca Rutt, University of Copenhagen, Denmark
 73. Rens van Tilburg, Sustainable Finance Lab Utrecht University, Netherlands
 74. Richard J. White, Sheffield Hallam University, United Kingdom
 75. Richard Murphy, Sheffield University Management School, United Kingdom
 76. Rick van der Ploeg, University of Oxford, United Kingdom
 77. Robert Calvert Jump, University of Greenwich UK
 78. Roberto Grandinetti, University of Padova, Italy
 79. Rogier Claessen, Utrecht University, Netherlands
 80. Rosa Garcia-Hernández, UAB (Universitat Autònoma de Barcelona), Barcelona
 81. Rosaria Rita Canale, University of Naples “Parthenope”, Italy
 82. Sergio Rossi, University of Fribourg, Switzerland
 83. Simon Mohun, Queen Mary University of London, United Kingdom
 84. Simon Schairer, University of Witten/Herdecke, Germany
 85. Stefania Zanda, Sapienza, Italy
 86. Stephanie Manea, SOAS University of London, United Kingdom
 87. Stephen Keen, UCL, Netherlands
 88. Steve Keen, University College London, United Kingdom
 89. Sue Konzelmann, Birkbeck, University of London, United Kingdom
 90. Susan Himmelweit, Open University, United Kingdom
 91. Sylvain Zeghni, Université Gustave Eiffel, France
 92. Thibault Laurentjoye, Aalborg University Business School, Denmark
 93. Thomas E. Lambert, University of Louisville USA
 94. Thomas Lagoarde-Segot, KEDGE BS and SDSN France, France
 95. Tim Jackson University of Surrey, UK
 96. Ulrich Demmer, LMU Munich University, Institute of Social Anthropology, Germany
 97. Vincenzo Denicolò, University of Bologna, Italy
 98. Vivien A. Schmidt, Boston University and Luiss Guido Carli University, USA and Italy
 99. Yannis Dafermos, SOAS University of London, United Kingdom

Posted on 18/10/2022 in Δελτία Τύπου

Share the Story

Back to Top