ΠΡΑΣΙΝΟΙ: 12 ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΥΓΙΗ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ, ΔΙΚΑΙΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 21-22.3.2020

12 ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΥΓΙΗ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΕΣ

Στόχος των Πράσινων είναι να περάσουμε από την οικονομική, υγειονομική και περιβαλλοντική κρίση σε μια οικολογική, ανεκτική και δίκαιη κοινωνία, με:

 • Βιώσιμη ευημερία για όλους/ες

 • Κοινωνική αλληλεγγύη, χωρίς να μένει κάποιος/α πίσω και μόνος/η

 • Κλιματική και οικολογική δικαιοσύνη

 • Σύγχρονη συμμετοχική δημοκρατία

 • Κοινωνική συνοχή, μείωση ανισοτήτων, κοινωνική δικαιοσύνη

 • Υγεία και αξιοπρεπή ζωή για όλες/όλους

 • Σεβασμό στη φύση και τα ζώα

Ο κόσμος μας σήμερα

Ως Πράσινοι πολίτες προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τις βαθιές αλλαγές που συντελούνται στο οικονομικό και παραγωγικό μοντέλο και τις επιπτώσεις που έχουν στην κοινωνία και στον πλανήτη προκειμένου να συμπράξουμε, ώστε να πραγματοποιηθούν τα ουσιώδη οράματά μας αύριο.

Η πανδημία του κορονοϊού ήρθε να μας υπενθυμίσει ότι ζούμε σε έναν κόσμο που έχει μεγάλες ανισότητες, αφήνει μεγάλα τμήματα της κοινωνίας εκτεθειμένα σε υψηλούς κινδύνους, δεν έχει ιεραρχήσει σωστά τις προτεραιότητες και, όταν λαμβάνονται μέτρα σε περιόδους κρίσης, αφήνονται πολλοί/ες πίσω και μόνοι/ες.

Η υγειονομική κρίση μοιάζει ως προς τα οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματά της με την πρόσφατη δημοσιονομική κρίση αλλά και με την επερχόμενη κλιματική. Πρέπει να βγάλουμε τα σωστά συμπεράσματα και να μάθουμε από τα λάθη μας, για να δημιουργήσουμε έναν κόσμο περισσότερο ανθεκτικό, δίκαιο, ανθρώπινο, φιλικό στη φύση και στο κλίμα, ειρηνικό, αλληλέγγυο και χωρίς διακρίσεις.

Η ανθρωπότητα τις τελευταίες δεκαετίες έχει καταγράψει θεαματική οικονομική πρόοδο και ανάπτυξη. Ζούμε στην εποχή με το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής, τον μεγαλύτερο πλούτο αλλά και με το μἐγιστο επἰπεδο κατανἀλωσης ιστορικἀ. Μια κρίση, όπως αυτή με τον κορονοϊό, φανερώνει ότι έχουμε χώσει κάτω από το χαλί πολλά σοβαρά κοινωνικά ζητήματα και αφήνουμε πίσω πολλούς ανθρώπους, τους πιο αδύναμους, που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις κρίσεις μόνοι τους. Από την άλλη, η καθυστερημένη κινητοποίηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης αφήνει έκθετο στην καταστροφή τον ίδιο τον πολιτισμό μας και -σε κάθε περίπτωση- το μέλλον των επόμενων γενεών. Η πανδημία χτυπάει τους πιο αδύναμους και τους μεγαλύτερους στην ηλικία, η κλιματική κρίση απειλεί ιδιαίτερα τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών τους.

Αλλά και αν δεν βιώναμε με τραγικό τρόπο τις επιπτώσεις από την πανδημία του κορονοϊού, είναι φανερό ότι η κοινωνία μας είναι υπό πίεση, βιώνουμε μια περίοδο πολλαπλών και πολυδιάστατων παράλληλων κρίσεων, λόγω διαφορετικών φαινομένων, όπως:

 • Επιβολή επιλογών της αγοράς και της οικονομίας – καζίνο, συχνά σε βάρος της ίδιας της δημοκρατίας και της κοινωνίας, με πολλά θύματα.

 • Εντεινόμενη κλιματική αλλαγή, με ακραία καιρικά φαινόμενα, και καταστροφές που ήδη βιώνουμε στην καθημερινή ζωή μας.

 • Επιταχυνόμενη απώλεια της βιοποικιλότητας και πρωτοφανή εξαφάνιση ζωικών και φυτικών ειδών, εξαιτίας της ανθρώπινης παρέμβασης.

 • Αυξανόμενη οικονομική ανισότητα, πίεση αμοιβών και εργατικών δικαιωμάτων σε περιβάλλον άναρχης παγκοσμιοποίησης, και άνιση κατανομή του παγκόσμιου πλούτου με συσσώρευση σε μια μειοψηφία υπερβολικά πλούσιων επιχειρηματιών, εκτός ελέγχου από κράτη και διεθνείς οργανισμούς.

 • Όξυνση των διεθνών ανταγωνισμών και των γεωπολιτικών εντάσεων και συνεχείς εμπορικοί πόλεμοι, που υποσκάπτουν διεθνείς οργανισμούς και συμφωνίες.

 • Άνοδος του εθνικισμού και του ρατσισμού, με στροφή σημαντικού μέρους των πολιτών προς την ακροδεξιά και προς νεοφασιστικές, αυταρχικές πολιτικές δυνάμεις, μια τάση που απειλεί την κοινωνική συνοχή, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία.

 • Χρηματοπιστωτικές κρίσεις συνοδευόμενες από κρίση του ίδιου του παραγωγικού, οικονομικού, κοινωνικού και πολιτικού μοντέλου στην Ελλάδα και παρατεταμένη οικονομική στενότητα λόγω επιβολής λανθασμένων πολιτικών αυστηρής λιτότητας.

 • Αυξανόμενες ροές προσφύγων και μεταναστών, που προσπαθούν να ξεφύγουν από αυταρχικά καθεστώτα, πολέμους, συνθήκες ακραίας φτώχειας και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αλλά και ροές μορφωμένων νέων από τον Νότο προς τον Βορρά της ΕΕ προς αναζήτηση απασχόλησης και καλύτερης διαβίωσης.

 • Περιφερειακοί και τοπικοί πόλεμοι, αυταρχικά καθεστώτα, τρομοκρατικές ενέργειες και νέες μορφές οργανωμένου εγκλήματος.

 • Νέες τεχνολογίες σε τομείς όπως οι επικοινωνίες και τα κοινωνικά δίκτυα, η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική, οι ιατρικές τεχνολογίες, η νανοτεχνολογία κλπ, που αλλάζουν την μορφή του κόσμου και της οικονομίας όπως τη γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Οι αλλαγές αυτές αναδεικνύουν την ανάγκη να διαμορφώσουμε με δημοκρατικό τρόπο το πλαίσιο και τις πολιτικές που θα τις θέσουν στην υπηρεσία μιας στρατηγικής για βιώσιμη ευημερία. Μιας ευημερίας που θα βασίζεται σε συμμετοχική δημοκρατία, δίκαιη αναδιανομή της εργασίας αλλά και του ελεύθερου χρόνου, μείωση των ανισοτήτων (κοινωνικών, οικονομικών καθώς και ως προς τη δύναμη επηρεασμού των αποφάσεων), βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλες κι όλες, συμφιλίωση με τη φύση και τους άλλους πολιτισμούς.

Χτίζοντας το αύριο μαζί

Οι κρίσεις -δημοσιονομική, υγειονομική, κλιματική, οικολογική- μας υποχρεώνουν να διαμορφώσουμε νέα μοντέλα οικονομίας, κοινωνικής οργάνωσης, παραγωγής-κατανάλωσης, διακρατικών αλλά και κοινωνικών σχέσεων και τρόπων ζωής. Ως Πράσινοι καταθέτουμε συνοπτικά τις πολιτικές μας προτάσεις, που συνδυάζουν οραματικά στοιχεία αλλά και ρεαλισμό για αλλαγές που αφορούν τη χώρα μας μέσα σε μια ενιαία, δημοκρατική, οικολογική, κοινωνική, ανθρώπινη, ανθεκτική Ευρώπη, επιδιώκοντας να διασφαλίσουμε καλή ποιότητα ζωής σε συνθήκες ελευθερίας και ειρήνης για τις παρούσες και μελλοντικές γενιές, με προστασία του περιβάλλοντος, με σοφή και οικολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και εξασφάλιση των θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων:

1. Διαμόρφωση πολιτικών και παροχή υπηρεσιών διατήρησης και βελτίωσης της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής υγείας για όλους και όλες:

 • Η υγεία για όλους και όλες πρέπει να αποτελεί στόχο όλων των πολιτικών οριζόντια, από αυτές για το σύστημα υγείας και την εκπαίδευση, μέχρι τη διατροφή, το περιβάλλον, τις πόλεις, τις μετακινήσεις, τη γήρανση, την κοινωνική συνοχή και κοινωνική ένταξη. Προτείνουμε, επίσης, διατομεακή προσέγγιση στα ζητήματα υγείας με στόχους τη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία και τη διασφάλιση υγείας για όλους και όλες χωρίς διακρίσεις.

 • Δίνουμε έμφαση στην πρόληψη των ασθενειών και στη διασφάλιση καλής υγείας, μέσα από ολοκληρωμένες στρατηγικές, που αφορούν συνολικά τον τρόπο ζωής, το περιβάλλον, την εργασία, την οικονομία και την κοινωνία, τη στέγαση, τις κοινωνικές σχέσεις. Τα θέματα υγείας δεν περιορίζονται στην – αναγκαία – καθολική πρόσβαση όλων σε ποιοτικές υπηρεσίες περίθαλψης και ιατροφαρμακευτικής υποστήριξης, αλλά συνδέονται με όλες τις εκφάνσεις της ζωής.

 • Δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για υγιή διαβίωση από το βρέφος μέχρι τα βαθιά γεράματα, υγιή και ενεργή γήρανση, ενθάρρυνση υγιούς τρόπου ζωής (διατροφή, άσκηση, ασφαλή οδήγηση, αποφυγή επιβλαβών ουσιών) αλλά και κατάλληλη υποστήριξη πολιτών μετά από μεγάλες κρίσεις (πυρκαγιές, σεισμοί, τεχνολογικά ατυχήματα, ακραία καιρικά φαινόμενα, κοινωνικές και υγειονομικές κρίσεις, ανεργία και οικονομική καταστροφή) για ενδυνάμωση και ξεπέρασμα των συνεπειών που έχουν αυτές στην ψυχοσωματική υγεία τους.

 • Προάγουμε τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας, που επικεντρώνονται στις ανάγκες του πληθυσμού, των ασθενών και των οικογενειών τους και όχι μόνο στις ανάγκες του συστήματος περίθαλψης – υγείας. Οι υπηρεσίες υγείας πρέπει να αξιολογούνται συνεχώς ως προς την ποιότητα και την καταλληλότητά τους.

 • Εξασφάλιση αρμονικών σχέσεων μεταξύ των γενεών, διαγενεακή δικαιοσύνη.

 • Καθώς το προσδόκιμο ζωής και ο μέσος όρος ηλικίας αυξάνονται, προάγουμε μέτρα που δίνουν σε όλες τις ηλικιακές ομάδες τις ίδιες δυνατότητες να ακουστεί η φωνή τους και τα οποία υποστηρίζουν την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων οι οποίες τώρα αποκλείονται αλλά και των ασθενών.

 • Ενίσχυση της παρηγορητικής και μακροχρόνιας περίθαλψης, ευέλικτων δομών φροντίδας με βάση τις ανάγκες του ασθενούς καθώς και στήριξη των επίσημων, οικογενειακών ή άτυπων φροντιστών, τόσο σε περιόδους κρίσης όπως η σημερινή όσο και σε “κανονικές” συνθήκες.

2. Βιώσιμη διαχείριση των κρίσεων (δημοσιονομική, πανδημία, υγειονομική, κλιματική, οικολογική, οικονομική) με τρόπο που, όχι μόνο αντιμετωπίζει μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης αλλά και ενδυναμώνει τον ρόλο των πολιτών, τη δημοκρατική υπευθυνότητα και την κοινωνία συνολικά στην πρόληψη και διαχείριση των κρίσεων, αλλάζει και κάνει πιο βιώσιμη και οικολογικά – κοινωνικά υπεύθυνη κι ανθεκτική την οικονομία, επαναπροσδιορίζει τη σχέση μας με το περιβάλλον και το κλίμα, μειώνει τις κοινωνικές ανισότητες και δεν αφήνει κανένα/μία πίσω και μόνο του/της.

3. Ανάληψη δράσης για την αναχαίτιση της κλιματικής κρίσης και δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, καθώς και προσαρμογή στα νέα κλιματικά δεδομένα, αναγνωρίζοντας ότι η γρήγορα εξελισσόμενη κλιματική αλλαγή είναι μια απειλή για τον πολιτισμό μας, που πρέπει να αντιμετωπιστεί αποφασιστικά και μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες που θα διασφαλίσουν:

– Ένταξη της χώρας μας και των περιφερειών της στη λίστα περιφερειών και χωρών που έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης κλιματικής ανάγκης (climate emergency), όπως έχουν ήδη κάνει πάνω από 800 περιφέρειες, δήμοι και χώρες, όπως εξάλλου ζητάει για την ΕΕ συνολικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

– Δίκαιη μετάβαση σε μία οικονομία κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2040 κι απεξάρτηση, όσο το δυνατόν νωρίτερα, από όλα τα ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο, κάρβουνο/λιγνίτη, φυσικό αέριο), με απαγόρευση εξόρυξης σχιστολιθικών καυσίμων και άμεση παύση όλων των σχεδίων έρευνας κι εξόρυξης υδρογονανθράκων στη χώρα.

– Εγκατάλειψη μέσω ευρωπαϊκών και διεθνών πρωτοβουλιών των σχεδίων έρευνας, εξόρυξης, μεταφοράς και επεξεργασίας ορυκτών καυσίμων για όλη την Αν. Μεσόγειο, στο πλαίσιο της στρατηγικής εξόδου από τα ορυκτά καύσιμα σε ευρωπαϊκό και πλανητικό επίπεδο και της εφαρμογής της Συμφωνίας του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή. Μια εναλλακτική στρατηγική για την “πράσινη ενέργεια στην Αν. Μεσόγειο”, που προωθεί τη συνεργασία σε επίπεδο έρευνας και τεχνολογίας, έξυπνων δικτύων, ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών ενεργειακής αποτελεσματικότητας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που αξιοποιεί και παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές, μπορεί να συμβάλει και σε πολιτικές καλής γειτονίας και αποφυγής συγκρούσεων.

– Εξοικονόμηση ενέργειας και μαζική επένδυση στην ενεργειακή αποτελεσματικότητα της οικονομίας, της βιομηχανίας, των μεταφορών και των κτιρίων, αλλαγές στον τρόπο ζωής μέσα από ένα σύνολο κινήτρων και αντικινήτρων και καλά σχεδιασμένων εργαλείων.

– Δίκαιη, σχεδιασμένη χωροταξικά, οικολογικά σταθμισμένη και με συμμετοχή των πολιτών στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανάπτυξη έξυπνων ενεργειακών δικτύων, εξάλειψη της ενεργειακής φτώχειας με πράσινη και κοινωνική καινοτομία, προώθηση ενεργειακών συνεταιρισμών και επενδύσεων στην ενέργεια με ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενίσχυση της αυτοπαραγωγής, εργαλεία για μετατροπή των πολιτών σε καταναλωτές – παραγωγούς – αυτοπαραγωγούς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

-Κοινωνίες υπεύθυνες προς το περιβάλλον και βελτίωση του τρόπου ζωής, μέσω της βιωσιμότητας, έτσι ώστε να μπορούν να τον απολαμβάνουν όλοι και όλες, οι παρούσες και οι μελλοντικές γενιές,

-Υποδομές συμβατές με την ανάγκη προστασίας του κλίματος και προσαρμογής / αύξησης της ανθεκτικότητας απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με διασφάλιση των βασικών αγαθών και της ποιότητας ζωής για όλους και όλες χωρίς διακρίσεις.

– Αξιολόγηση όλων των νέων πολιτικών, νομοσχεδίων, χρηματοδοτήσεων, φορολογικών και άλλων ρυθμίσεων πριν την υιοθέτησή τους ως προς τις επιπτώσεις τους για το κλίμα, το περιβάλλον, την κοινωνία και την υγεία.

– Ανάδειξη του ρόλου της ενεργειακής αποτελεσματικότητας, της πράσινης καινοτομίας και των πράσινων επενδύσεων:

 • στον περιορισμό των επιπτώσεων από κρίσεις όπως η δημοσιονομική (βελτίωση των δημοσιονομικών μέσω κοινωνικής και πράσινης καινοτομίας, αντί για οριζόντιες περικοπές και διάλυση των κοινωνικών υποδομών), η κλιματική ή υγειονομική μέσω της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της οικονομίας απέναντι σε κινδύνους συνολικής κατάρρευσης,

 • στην εξάλειψη της ενεργειακής φτώχειας, στη διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης όλων σε καθαρή ενέργεια και στη βελτίωση των οικογενειακών προϋπολογισμών μέσω της μείωσης των δαπανών για κάλυψη των διάφορων ενεργειακών αναγκών,

 • στην επιβίωση των επιχειρήσεων μέσω μείωσης των λειτουργικών τους δαπανών, για παράδειγμα, με αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας στον τουριστικό τομέα, στα νοσοκομεία, στα σχολεία, στις βιομηχανίες και στις κατοικίες.

4. Ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας και μείωσης του φυσικού μας πλούτου, όχι μόνο με ενίσχυση των προστατευτέων περιοχών και των δομών διαχείρισής τους, που είναι υποχρέωσή μας με βάση τις Διεθνείς Συμβάσεις, την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, αλλά και με μια νέα στρατηγική που:

 • Αποκαθιστά αρμονικές σχέσεις μεταξύ της φύσης και των ανθρώπινων κοινωνιών, αποδεχόμενοι ότι ως άνθρωποι είμαστε μέρος της φύσης και όχι επικυρίαρχοι.

 • Υιοθετεί νέα προσέγγιση για υγιή οικοσυστήματα, μετάβαση από τις βαριές και γκρίζες υποδομές προς τις πράσινες, συνεργαζόμενοι με τη φύση, όπως σοφοί πολιτισμοί ήξεραν να κάνουν ήδη στο παρελθόν και όπως η πιο σύγχρονη επιστήμη και τεχνολογία μας υποδεικνύουν.

 • Αξιοποιεί τις νέες επιστημονικές γνώσεις για τη φύση και τις εντάσσει στην άσκηση πολιτικής.

 • Μαθαίνει από τους μηχανισμούς της φύσης για να βελτιώσει τις υποδομές και την άμυνα απέναντι στην κλιματική κρίση και στα ακραία φαινόμενα, αποκαθιστά τους δρόμους του νερού, δημιουργεί φυσικές ζώνες προστασίας ξεκινώντας από το επίπεδο της γειτονιάς και τις συνδέει δημιουργώντας ευρύτερα πράσινα δίκτυα μέσα στις πόλεις, αποκαθιστά τον χαμένο φυσικό και πολιτισμικό πλούτο.

5. Βιώσιμη αγροτική πολιτική και πολιτική για την ύπαιθρο, ασφάλεια για τους καταναλωτές και εξασφάλιση βιώσιμου μέλλοντος κι αξιοπρεπούς εισοδήματος για τους γεωργούς, κτηνοτρόφους κι αλιείς, κοινωνική συνοχή και καλή ποιότητα ζωής για όλους/όλες όσοι/όσες ζουν στην ύπαιθρο, στα νησιά και στις ορεινές περιοχές με:

 • Αναδιάρθρωση της πρωτογενούς παραγωγής ώστε να εξυπηρετεί ταυτοχρόνως τα συμφέροντα των παραγωγών, των καταναλωτών, της κοινωνικής συνοχής και του περιβάλλοντος, αλλά και την οικολογική μετάβαση και βιώσιμη κοινωνική, πολιτιστική, οικολογική ανάπτυξη της υπαίθρου, μέσω:

– του επανασχεδιασμού της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και των γεωργικών πολιτικών της χώρας,

– της δικαιότερης πρόσβασης σε ευρωπαϊκούς πόρους για τους νέους αγρότες.

 • Ενθάρρυνση νέων μοντέλων συνεταιρισμών και εταιρειών παραγωγών, με έμφαση στις βιολογικές καλλιέργειες και την εκτατική βιολογική κτηνοτροφία, εισαγωγή ψηφιακών μέσων, συστημάτων πιστοποίησης ποιότητας και διευκόλυνσης της ιχνηλάτισης όλων των σταδίων παραγωγής, εκσυγχρονισμό των συστημάτων άρδευσης ώστε να μη σπαταλιέται νερό, εφαρμογές κατάλληλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη γεωργία, ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και να περιοριστεί το ενεργειακό κόστος των προϊόντων.

 • Εξυγίανση δικτύων διάθεσης προϊόντων με σκοπό την απρόσκοπτη απορρόφηση της παραγωγής και την δίκαιη ανταμοιβή των παραγωγών, ενίσχυση των δικτύων παραγωγών – καταναλωτών, ενσωμάτωση στην τιμή των προϊόντων του πραγματικού κόστους που προκαλούν στην υγεία και το περιβάλλον κακές πρακτικές, η χρήση αγροχημικών, η μη αειφορική διαχείριση εδαφών και φυσικών πόρων.

 • Αξιοποίηση μέσω κυκλικής οικονομίας των υπολειμμάτων της γεωργικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας καθώς και της επεξεργασίας των προϊόντων.

 • Ολοκληρωμένη υποστήριξη για προσαρμογή των καλλιεργειών στην κλιματική αλλαγή.

 • Προσπάθεια για διάδοση της καλλιέργειας παραδοσιακών σπόρων και διατήρησης της γενετικής ποικιλότητας.

 • Ενίσχυση της κοινωνικά υποστηριζόμενης γεωργίας και του βιώσιμου οικολογικού-αγροτικού τουρισμού.

 • Πρόσβαση του πληθυσμού της υπαίθρου, των νησιωτικών και ορεινών περιοχών σε βασικές υπηρεσίες δημόσιας υγείας και οργανωμένη δράση για καταπολέμηση της κοινωνικής απομόνωσης που βιώνουν απομακρυσμένες περιοχές.

6. Διασφάλιση της συμμετοχικής δημοκρατίας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ενότητα μέσα από τη διαφορετικότητα και τον αλληλοσεβασμό, με:

 • Διεύρυνση της δημοκρατίας σε όλα τα επίπεδα, ώστε να είναι συμμετοχική και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων στη διαμόρφωση και λήψη των αποφάσεων, και έμφαση στην κινητοποίηση τοπικών πλεονεκτημάτων, ανθρώπινου κεφαλαίου, assets.

 • Δράση για την κοινωνική ενσωμάτωση όλων των πολιτών και αντίθεση στον κοινωνικό αποκλεισμό που υφίστανται πολίτες λόγω αναπηρίας, διαφορετικότητας στο φύλο, ερωτικού προσανατολισμού, φυλής, θρησκείας, ηλικίας, καταγωγής κ.ά.

 • Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τις καταστροφικές επιπτώσεις της ρητορικής μίσους για το άτομο και την ευρύτερη κοινωνία.

 • Έμπρακτη συμπαράσταση και προστασία με στρατηγικές κοινωνικής ένταξης αυτών που στοχοποιούνται και διασφάλιση του δικαιώματος στην ιδιαιτερότητα, στο πλαίσιο του κράτους δικαίου και των παγκόσμια κατοχυρωμένων ανθρώπινων δικαιωμάτων.

 • Προώθηση κουλτούρας και πρακτικών σεβασμού όλων των έμβιων όντων και δημιουργία μιας συνολικότερης οικολογικής συνείδησης κι αλληλοσεβασμού.

7. Εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και εργασίας για όλους/ες με:

 • Πολιτικές αλληλεγγύης και αναδιανομής, επαναπροσδιορισμός της οικονομίας και της εργασίας υπό το φως της τεχνολογικής εξέλιξης, της αυξανόμενης ανισοκατανομής πλούτου και της άνισης δύναμης επηρεασμού των εξελίξεων.

 • Καθορισμός “καθολικού εισοδήματος” σε περιόδους μεγάλης κρίσης όπως η πανδημία κορονοϊού και ανθεκτικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές υποδομές και υπηρεσίες, ώστε να διασφαλίζεται αξιοπρεπής διαβίωση για όλους και όλες.

 • Αναγνώριση εναλλακτικών μορφών εργασίας με ταυτόχρονη προστασία των δικαιωμάτων σε μια εποχή που αλλάζει η εργασία, αλλά και προσαρμογή των ασφαλιστικών συστημάτων και των μοντέλων κοινωνικής προστασίας σε ευρωπαϊκό υπερεθνικό επίπεδο ώστε να καλύπτουν όλους και όλες.

 • Σταδιακή εισαγωγή βασικού εισοδήματος για όλους/ες.

 • Ενίσχυση με κατάλληλα και πολλαπλά εργαλεία του ρόλου της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, στο πλαίσιο της οικολογικής μετάβασης, της κοινωνικής και πράσινης καινοτομίας, της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και δικαιοσύνης καθώς και της ανθεκτικότητας της κοινωνίας απέναντι σε πολλαπλές κρίσεις και προκλήσεις.

 • Επανεκπαίδευση ανέργων και επαγγελμάτων σε δραστηριότητες που παρακμάζουν ώστε να μπορούν να ενταχθούν ξανά στην εργασία σε βιώσιμους τομείς με ιδιαίτερο κοινωνικό και περιβαλλοντικό ενδιαφέρον, ενδυνάμωση της ικανότητάς τους να συνεργάζονται και να αναπτύσσουν νέα μοντέλα επιχειρηματικότητας και εργασίας.

 • Στοχευμένα προγράμματα “Εγγύησης για τη Νεολαία”, ιδιαίτερα για την πράσινη μετάβαση της οικονομίας και την κοινωνική συνοχή, ώστε κανένας νέος/α ηλικίας 18-30 να μην είναι εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης, μετεκπαίδευσης ή αμειβόμενης εργασίας.

 • Σταδιακή αναδιανομή της εργασίας, ενίσχυση με κίνητρα της σταδιακής μείωση των ωρών εργασίας και αύξησης της συμμετοχής των πολιτών σε μορφές κοινωνικής πρωτοβουλίας που διαχέουν τα ωφελήματα από τις τεχνολογικές εξελίξεις στο σύνολο της κοινωνίας, ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και εξασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες, χωρίς διακρίσεις για όλους/ες και δια βίου.

 • Μείωση των οικονομικών ανισοτήτων, δίκαιη αμοιβή χωρίς μεγάλα ανοίγματα μεταξύ κατώτερου και ανώτερου μισθού, ίση αμοιβή για ίδια εργασία, δίκαιη φορολόγηση εισοδήματος και συνολικού πλούτου, επιβάρυνση των αντικοινωνικών κι αντιπεριβαλλοντικών παραγωγικών πρακτικών, με παράλληλη ελάφρυνση του φορολογικού βάρους που υπάρχει σήμερα στην εργασία, εργαλεία για ενίσχυση της εργασίας καθώς και της πράσινης – κυκλικής οικονομίας.

8. Βιώσιμες πόλεις, που διασφαλίζουν πρόσβαση σε όλους/ες σε δημόσια αγαθά και υπηρεσίες, όπως κοινωνική συναναστροφή, δικτύωση, συνεργασία και κοινωνική συνοχή, εκπαίδευση, προστασία των παιδιών, στέγαση, καθαρό περιβάλλον, υγεία, καθαρή τροφή, δημόσιος χώρος, παιχνίδι, πολιτισμός, καθαρή ενέργεια, επαφή με τη φύση, με:

 • Χαμηλό κλιματικό και οικολογικό αποτύπωμα, καθαρή ατμόσφαιρα, ανοικτούς τους δρόμους του νερού και δίκτυα πράσινων ζωνών που βελτιώνουν τη δομή, το μικροκλίμα και τη λειτουργικότητα του αστικού χώρου.

 • Ελκυστικές γειτονιές που εξασφαλίζουν ποιότητα ζωής με χώρους πράσινου, ιστορικής μνήμης και πολιτισμού, αντί για επιλογές που καθορίζονται από το χρηματιστήριο / κερδοσκοπία γης.

 • Επιστροφή της βιοποικιλότητας στις πόλεις, με ενίσχυση του ρόλου της φύσης στην αντιμετώπιση των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε σήμερα στον αστικό χώρο (απομόνωση, ρύπανση, κοινωνικός αποκλεισμός, φτωχοποίηση, κοινωνικές ανισότητες, εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, ακραία καιρικά φαινόμενα, θερμικές νησίδες κ.ά.).

 • Αποτελεσματική εφαρμογή της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας σε όλα τα επίπεδα (σχεδιασμός, προκηρύξεις, υλοποίηση) καθώς και ενίσχυση πρωτοβουλιών και μοντέλων (αυτο)οργάνωσης για βιώσιμες μορφές κινητικότητας, οδική ασφάλεια, προσβασιμότητα από άτομα με αναπηρίες, βιώσιμες – συνδυασμένες μετακινήσεις και αξιόπιστα δημόσια μέσα μεταφοράς.

 • Ενθάρρυνση της δραστηριοποίησης των πολιτών για κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα, ενίσχυση πρωτοβουλιών για κοινωνική – συνεργατική κατοικία, επαναχρησιμοποίηση εγκαταλειμμένων κτιρίων, δημιουργία “κοινωνικών ταμείων γης”.

9. Πρόσβαση δια βίου στην ποιοτική, σφαιρική και αειφόρο εκπαίδευση, με προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες, μεταξύ άλλων δίνοντας έμφαση στην:

 • Κοινωνική – οικολογική – δημοκρατική αγωγή του πολίτη και εμβάθυνση σε θέματα δημοκρατικών θεσμών, βιωματικής οικολογικής παιδείας, λειτουργικού αλφαβητισμού, και ανθεκτικότητας απέναντι σε κλιματικές, οικονομικές και άλλες αντιξοότητες.

 • Ενδυνάμωση των πολιτών ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις απαιτήσεις μιας αξιοπρεπούς ζωής, τις προκλήσεις του μεταβαλλόμενου κοινωνικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος, την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της στάσης ζωής μπροστά σε μικρά ή μεγάλα προβλήματα που προκαλούν καταναλωτικές επιλογές αλλά και από κοινού συνεργασία και αλληλοβοήθεια απέναντι σε ζητήματα όπως μια υγειονομική κρίση, ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο, μια φυσική καταστροφή ή η κλιματική κατάρρευση.

 • Διασφάλιση ότι οι μαθητές από νωρίς αναπτύσσουν κριτική σκέψη, οικολογική στάση ζωής, δημιουργική – συνεργατική κουλτούρα και δημιουργική φαντασία, και ενδυναμώνονται να πάρουν το μέλλον στα χέρια τους κάτω από τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες.

 • Καλλιέργεια δεξιοτήτων και ικανοτήτων που χρειάζεται η κοινωνία όπως εξελίσσεται ή που ζητάει η μετάβαση σε μια κοινωνικά και οικολογικά πιο υπεύθυνη οικονομία, μέσω τόσο της τυπικής εκπαίδευσης όσο και της μη-τυπικής, της εξ αποστάσεως και της δια βίου εκπαίδευσης.

 • Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και διαπολιτιστικής και διαπολιτισμικής κατανόησης, με δράσεις σε σύνδεση με την τοπική κοινωνία και ποικίλες εξωσχολικές δραστηριότητες.

 • Εξασφάλιση πρόσβασης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις για άτομα από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και άτομα με αναπηρίες, με έμπρακτη καταδίκη πρακτικών “bullying” ή άλλων διακρίσεων.

 • Σταθερό σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με επίκεντρο τα πανεπιστήμια, που τελικά θα κάνουν την επιλογή των εισακτέων.

 • Νέα μοντέλα εκπαίδευσης που υπερβαίνουν την από καθέδρας διδασκαλία και ενισχύουν το δημοκρατικό, αειφόρο σχολείο και τη διαδραστική εκπαίδευση, είναι πιο κοντά στη φύση και στη λογική της ομαδικής και διεπιστημονικής – διαθεματικής εκπαιδευτικής εργασίας, εκπαίδευσης και εξοικείωσης εκπαιδευτικών, γονιών και μαθητών στις νέες τεχνολογίες εκπαίδευσης αλλά και στη συνεργασία για κοινούς στόχους.

 • Οριζόντια ενσωμάτωση της οικολογικής – κοινωνικής βιωσιμότητας / αειφορίας σε όλες τις διαστάσεις της εκπαίδευσης, τα σχολικά κτήρια και τον περιβάλλοντα χώρο, τη μαθησιακή διαδικασία, τα προγράμματα εκπαίδευσης, τη διοίκηση μέχρι τις μετακινήσεις από και προς το σχολείο, και τη σχέση του σχολείου με τη γειτονιά και την ευρύτερη κοινότητα.

10. Νέο μοντέλο για την οικονομία, το οποίο:

 • Ενισχύει την υπευθυνότητα, τη βιωσιμότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη, την οικολογική μετάβαση, την κοινωνική και πράσινη καινοτομία, τον κοινωνικό έλεγχο, την ανθεκτικότητα της κοινωνίας ακόμα και σε περιόδους κρίσεων, δημοσιονομικών, υγειονομικών, τεχνολογικών, φυσικών καταστροφών κ.ά.

 • Ενθαρρύνει τον ρόλο και τη σημασία μιας συνεργατικής, αλληλέγγυας, υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, ως ένα τρίτο μοντέλο μεταξύ ιδιωτικής / κερδοσκοπικής και κρατικής οικονομίας.

 • Βασίζεται σε δίκαια, δημοκρατικά και αποτελεσματικά νομοθετικά, χρηματο-οικονομικά και ηθικά εργαλεία.

 • Προσαρμόζεται σε δημοκρατικά διαμορφωμένα πλαίσια και ρυθμίσεις, δεν καθορίζεται μονομερώς από μια ανεξέλεγκτη αγορά και το κυνήγι της μεγιστοποίησης του κέρδους, των bonus και των μερισμάτων, δεν επιβάλλει -με αδιαφανή και μονομερή μάλιστα τρόπο- επιλογές σε βάρος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, ούτε όμως πνίγεται από έναν ασφυκτικό, επιβαλλόμενο κι άκαμπτο κρατικό εναγκαλισμό.

 • Δίνει προτεραιότητα και μετράει την επιτυχία των οικονομικών και άλλων πολιτικών με βάση το ευ ζην όλων των πολιτών και ολοκληρωμένους δείκτες βιώσιμης ευημερίας και ανθρώπινης ανάπτυξης, όχι μόνο με βάση το Α.Ε.Π., δημοσιονομικούς κι άλλους απρόσωπους δείκτες.

 • Στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι ο κορμός της ελληνικής οικονομίας, και ευνοεί την κοινωνική, συνεργατική και αλληλέγγυα οικονομία με κατάλληλα και ευέλικτα εργαλεία από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, κίνητρα και αντικίνητρα για την επίτευξη των κοινωνικών και οικολογικών στόχων που οφείλουμε να έχουμε ως κοινωνία.

 • Προλαμβάνει κρίσεις όπως η δημοσιονομική ή τις ξεπερνάει με ισορροπημένα μέτρα, με ενισχυμένη την κοινωνία και όλα τα μέλη της.

 • Είναι ανθεκτικό και επανακάμπτει γρήγορα, χωρίς να αφήνει πίσω κατεστραμμένους ανθρώπους μετά από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές και κρίσεις, όπως η πανδημία του κορονοϊού ή ένας σεισμός.

 • Προωθεί τη μετάβαση από την άκριτη κατανάλωση και τις προσεγγίσεις αύξησης της καταναλωτικής δύναμης προς τη βιώσιμη ευημερία για όλες και όλους καθώς και προς μια κοινωνικά και οικολογικά υπεύθυνη χρήση αγαθών και υπηρεσιών και των κοινών.

 • Ευνοεί την κοινωνική και πράσινη επιχειρηματικότητα και καινοτομία, τη μετάβαση από τη γραμμική προς μια κυκλική-πράσινη οικονομία, που αποσυνδέεται από την αυξανόμενη κατανάλωση πρώτων υλών και ενέργειας και τη σπατάλη ανθρώπινου κεφαλαίου.

 • Επαναχρησιμοποιεί στο μέγιστο βαθμό και επανεντάσσει στην παραγωγική διαδικασία ό,τι χρησιμοποιείται, ώστε να μην σπαταλιόνται μη-ανανεώσιμες πρώτες ύλες, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής μηδενικών αποβλήτων.

 • Κάνει στροφή από τη βαριά χημική βιομηχανία προς την οικολογική καινοτομία και τον οικολογικό σχεδιασμό σε όλο τον κύκλο ζωής των αγαθών και υπηρεσιών, την πράσινη χημεία.

 • Ευνοεί δίκτυα παραγωγής που αλληλοϋποστηρίζονται (βιομηχανική – παραγωγική οικολογία και συνέργειες)

12. Προστασία των θαλασσών και της θαλάσσιας βιοποικιλότητας καθώς και πρασίνισμα των σκαφών και των λιμανιών,

 • Ολοκληρωμένα προγράμματα και ολιστικές πολιτικές προστασίας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, σε συνεργασία με τοπικούς και περιφερειακούς φορείς και σε διάλογο με κοινότητες, πολίτες και φορείς που ζουν από τη θάλασσα.

 • Ενίσχυση της έρευνας και των εργαλείων που θα στηρίξουν το πρασίνισμα της ναυτιλίας, ιδιαίτερα της παράκτιας και των συνδέσεων μεταξύ κοντινών νησιών, καθώς και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη ναυτιλία και τα αλιευτικά σκάφη.

 • Αυστηρές προδιαγραφές για περιβαλλοντική διαχείριση όχι μόνο των σκαφών αλλά και των λιμανιών, ώστε να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον αστικό ιστό και στις νησιωτικές περιοχές.

 • Ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, αποβλήτων και καταλοίπων καθώς και των καυσαερίων των πλοίων.

 • Ελεγχόμενη διαχείριση των δραστηριοτήτων στις παραθαλάσσιες περιοχές οι οποίες προκαλούν ρύπανση στο θαλάσσιο περιβάλλον, απαγόρευση της απόρριψης αποβλήτων στη θάλασσα, πολιτικές και πρακτικές για θάλασσες χωρίς πλαστικά και άλλα απόβλητα.

 • Ενίσχυση βιώσιμων κι επιλεκτικών μορφών αλιείας, ανάδειξη και ενίσχυση με κατάλληλα εργαλεία των νέων ρόλων που μπορεί να παίξουν οι ψαράδες και οι παράκτιες κοινότητες ως φύλακες του θαλάσσιου πλούτου, θαλάσσιοι ξεναγοί (αλιευτικός τουρισμός) αλλά και συνδιαχειριστές καλά σχεδιασμένων προστατευτέων θαλάσσιων κι αλιευτικών περιοχών, ή ως “καθαριστές της θάλασσας” από τον τεράστιο όγκο απορριμμάτων που έχουμε απορρίψει τις τελευταίες δεκαετίες.

 • Είμαστε απολύτως αντίθετοι στην καταστροφή παραδοσιακών σκαφών στα οποία αντανακλάται μια θαυμάσια τεχνική, η σοφή ναυπηγική και ο θαλάσσιος πολιτισμός, με όποια δικαιολογία και αν συντελείται αυτό το έγκλημα, και υποστηρίζουμε την ανάπτυξη εργαλείων στήριξης της εναλλακτικής αξιοποίησης των σκαφών αυτών που αποσύρονται από την αλιεία.

Ως ενεργοί Έλληνες και Ευρωπαίοι Πράσινοι πολίτες πιστεύουμε στη δύναμη της πολιτικής, ως μια υπόθεση των πολιτών που προβληματίζονται, συζητούν, εκφράζονται, ψηφίζουν και μέσω της ψήφου τους αποφασίζουν.

Σας καλούμε να πορευθείτε μαζί μας για μια στροφή στη μορφή και το περιεχόμενο της πολιτικής, για τη διαμόρφωση και υλοποίηση μιας Πράσινης Κοινωνικής Συμφωνίας και ενός πολιτικού προγράμματος που θα καλυτερεύσει τη ζωή όλων μας, για τις παρούσες και τις μελλοντικές γενιές.

Η δημοσιονομική κρίση, η πανδημία του κορονοϊού και η κλιματική κατάρρευση αναδεικνύουν τις ανισότητες, τις αδυναμίες, τα λάθη και τα τεράστια προβλήματα που έχουμε κρύψει κάτω από το χαλί και κυρίως τις ευθύνες του πολιτικού συστήματος να προλάβει τις κρίσεις και να βοηθήσει την κοινωνία να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά όσα την οδηγούν στις κρίσεις χωρίς να αφήνει κανένα/μία πίσω και μόνο/η.

Πρώτα η υγεία μας, το ξαναθυμηθήκαμε με τον κορονοϊό.

Πρώτα η κοινωνία, πράσινες λύσεις και κοινωνική καινοτομία, είναι μια στρατηγική που ΔΕΝ ακολουθήσαμε ώστε να αντιμετωπίσουμε με λογικό και δίκαιο τρόπο τη δημοσιονομική κρίση.

Αλλάζουμε τις πολιτικές, όχι το κλίμα, είναι κάτι που ακόμα αρνούνται να ακολουθήσουν οι κυβερνήσεις.

Η πολιτική είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, λοιπόν, για να την αφήσουμε μόνο στα σημερινά πολιτικά κόμματα.

Είναι η ώρα της κοινωνίας των πολιτών και των Πράσινων να επιβάλλουν πολιτικές. Και αυτό μπορεί να το πετύχει μόνον ένα αυτόνομο, ενωτικό, μαζικό, χωρίς εξαρτήσεις και πολιτικές δουλείες, Πράσινο κόμμα.

Posted on 03/04/2020 in Βιβλιοθήκη, Δελτία Τύπου, Διάλογος-απόψεις

Share the Story

Back to Top