Συνάντηση ΠΡΑΣΙΝΩΝ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ με την αν. Υπουργό Τ. Χριστοδουλοπούλου

Συνάντηση ΠΡΑΣΙΝΩΝ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ με την αν. Υπουργό Τ. Χριστοδουλοπούλου

 

Συνάντηση με την αναπληρώτρια Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής κα Τασία  Χριστοδουλοπούλου  είχε αντιπροσωπεία των ΠΡΑΣΙΝΩΝ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ αποτελούμενη από τα μέλη του προεδρείου Νίκο  Χρυσόγελο, Αναστασία Γκολιομύτη  και Δημήτρη  Γουμάγια. Να σημειωθεί ότι τόσο ο Δημήτρης Γουμάγιας όσο και η Αναστασία Γκολιομύτη έχουν προσωπική εμπειρία σε θέματα μετανάστευσης αφού τόσο οι οικογένειές τους όσο και οι ίδιοι έχουν ζήσει ως μετανάστες στη Γερμανία.

 

Η αναπληρώτρια Υπουργός ενημέρωσε αναλυτικά για τις πρωτοβουλίες της στα θέματα της μετανάστευσης, ιδιαίτερα στα θέματα παροχής ιθαγένειας στα παιδιά β’ γενιάς και της απελευθέρωσης των ατόμων που βρίσκονταν στα κέντρα κράτησης κατά παράβαση της νομοθεσίας αλλά και των υποχρεώσεων σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουμε ως χώρα. Από την πλευρά τους οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ διαβεβαίωσαν την αναπληρώτρια υπουργό ότι θα στηρίξουν πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για αντιμετώπιση του μεταναστευτικού στη βάση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικών ένταξης.

 

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν οι προϋποθέσεις για παροχή ιθαγένειας στα παιδιά που γεννήθηκαν ή μεγάλωσαν στην Ελλάδα, κάτι που θα έλυνε, μεταξύ άλλων, και το πρόβλημα της φοίτησης στο σχολείο, της απόκτησης απολυτηρίου και της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ αντιμετωπίζουν θετικά τις ρυθμίσεις που προβλέπει το σχετικό νομοσχέδιο – που όπως είπε η αν. υπουργός κατατίθεται άμεσα στη Βουλή – και πρότειναν να βρεθούν μεταβατικές διατάξεις και για τα παιδιά που φοιτούν σήμερα σε σχολεία τα οποία δεν αναγνωρίζονται από το υπουργείο παιδείας καθώς και για τα παιδιά των οποίων οι γονείς – λόγω και λανθασμένων πολιτικών του ελληνικού κράτους –  δεν έχουν νόμιμη διαμονή στη χώρα και θα αποκλειστούν γι αυτό τον λόγο από τις ρυθμίσεις.

 

Υπήρξε και από τις δύο πλευρές συμφωνία σε θέματα ένταξης των μεταναστών στο κοινωνικό σύνολο με δομές που θα υποστηρίζουν τη σίτιση, την περίθαλψη , τη στέγαση, την εργασία και την εκπαίδευση των παιδιών, αλλά και των ενηλίκων.  Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από τα παιδιά και τους ενήλικες, είναι από τις βασικές  προϋποθέσεις  για την ομαλή ένταξή τους και  τη συμμετοχή τους στα κοινωνικά δρώμενα. Έτσι γίνονται και κοινωνοί της ελληνικής  γλώσσας και κουλτούρας. Σε ότι αφορά τη στέγαση των μεταναστών, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν άδεια σπίτια και κλειστά  ξενοδοχεία σε όλη την επικράτεια, ενώ θα πρέπει να αποφευχθεί η γκετοποίηση και οι ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Ιδιαίτερα σε αγροτικές περιοχές, οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ζήτησαν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά υπάρχοντες πόροι από την Κοινή Αγροτική Πολιτική, το Ταμείο Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2014-2020, ώστε να δημιουργηθούν κατάλληλες υποδομές στέγασης, εκπαίδευσης, ιατρικής φροντίδας για τους εποχιακά εργαζόμενους (έλληνες ή μετανάστες). Μόνο έτσι θα εξαλειφθούν καταστάσεις αθλιότητας και ανθρώπινου εξευτελισμού χιλιάδων εργαζόμενων σε αγροτικές περιοχές, ιδιαίτερα στην Ηλεία και την Λακωνία και θα ενισχυθεί η βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου.

 

Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ υποστηρίζουν την κατάργηση των κέντρων κράτησης αλλά σε συνδυασμό με την αναζήτηση πρακτικών λύσεων για τη στέγαση και την κοινωνική ένταξη των ατόμων που ελευθερώνονται. Υποστηρίζουν, επίσης, τις προσπάθειες για δημιουργία ανοικτών δομών υποδοχής – αν είναι δυνατόν σε συνδυασμό με εκπροσώπους κι άλλων χωρών – και περιστασιακής φιλοξενίας, τόσο στην ηπειρωτική Ελλάδα όσο και στο νησιωτικό χώρο, ώστε να καταγράφεται όποιος μπαίνει στη χώρα, να είναι σαφές ποιοι  δικαιούνται προστασίας και παροχής ασύλου και ποιοι είναι μετανάστες, να γίνονται ιατρικές εξετάσεις σε όλους, να παρέχονται ταχύρυθμα μαθήματα γλώσσας για τα βασικά, να καταγράφονται γνώσεις και δεξιότητες.

 

Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ είναι υπέρ της αναδιανομής των υπαρχόντων ευρωπαϊκών πόρων ώστε να ενισχυθούν η κοινωνική ένταξη, η λειτουργία δομών υποδοχής, η παροχή ιατρικών εξετάσεων, η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας  και η περιστασιακή φιλοξενία. Πρότειναν στην αν. υπουργό να ενισχυθούν πρωτοβουλίες κοινωνικής ένταξης μέσα από την κοινωνική επιχειρηματικότητα των ίδιων των μεταναστών αλλά και διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου πλαισίου (με φορολογικά, οικονομικά και άλλα κίνητρα) ώστε να επιλυθούν θέματα στέγασης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων – τόσο ελλήνων πολιτών όσο και μεταναστών – μέσω της αποκατάστασης και επαναχρησιμοποίησης εγκαταλειμμένων κτιρίων ή κλειστών σήμερα ξενοδοχείων και μικρών κλινικών.

 

Η αντιπροσωπεία των ΠΡΑΣΙΝΩΝ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ πρότεινε στην αν. υπουργό να προχωρήσει στη δημιουργία ενός φόρουμ διαλόγου, όπου θα συμμετέχουν κοινωνικοί φορείς, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτικά κόμματα, εκπρόσωποι υπουργείων, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης  και οι μεταναστευτικές κοινότητες, με στόχο να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη και συνεκτική πολιτική για το μεταναστευτικό και τα θέματα ασύλου, για να λειτουργεί η μετανάστευση προς όφελος και της ελληνικής κοινωνίας και των μεταναστών.

 

Τονίστηκε, τέλος, η ανάγκη επανασχεδιασμού της κοινωνικής πολιτικής με στόχο την σύγκλιση και την κοινωνική συνοχή, που θα περιλαμβάνει στρατηγικές και σχέδια δράσης τόσο για το μεταναστευτικό, όσο και για την αντιμετώπιση της φτώχιας, της ανεργίας και της στέρησης του δικαιώματος στέγης που μαστίζουν σήμερα την ελληνική κοινωνία. Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να αξιοποιηθούν η εμπειρία και τα καλά παραδείγματα και άλλων χωρών. Είναι απαραίτητο ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας που θα βασίζεται όχι απλώς στην ανακούφιση αλλά στην κοινωνική καινοτομία και σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και θα αξιοποιεί με αποτελεσματικό και διαφανή τρόπο ευρωπαϊκούς αλλά και κρατικούς και ιδιωτικούς πόρους.  Η συνέχεια  και η συνέπεια θα στηρίξουν και θα αποδείξουν την αποτελεσματικότητά του.

Posted on 19/03/2015 in Δελτία Τύπου

Share the Story

Back to Top