Νέο χαράτσι: Οι συνδρομές μελών συλλόγων και σωματείων επιβαρύνονται με τέλος χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ ΟΓΑ!

Πέρασε εντελώς απαρατήρητο αλλά αφορά χιλιάδες μέλη συλλόγων και σωματείων και αποδεικνύει την “δημιουργική” ανακάλυψη επιβολής νέων επιβαρύνσεων στους πολίτες, την στιγμή που άλλες ρυθμίσεις που είναι υποτίθεται “έκτακτες” μονιμοποιούνται (πχ εισφορά αλληλεγγύης). Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών: “Οι αποδείξεις πληρωμής δικαιωμάτων εγγραφής ή συνδρομών των μελών των σωματείων, συλλόγων ή άλλων ενώσεων και οργανισμών υπόκεινται σε αναλογικό τέλος 1% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ)”. Το υπουργείο οικονομικών επικαλείται νομοθετικό διάταγμα του 1946!

Ιδού η σχετική απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών σε σχετική ερώτηση βουλευτών:

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΕΤ.: Το Α.Π. 135605 / ΕΞ 2019/ 29.11.2019 υπηρεσιακό σημείωμά σας.

Απαντώντας στο ως άνω σχετικό υπηρεσιακό σημείωμά σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε τις με αρ. πρωτ. 401/28.11.2019 και 405/28.11.2019 ερωτήσεις των βουλευτών Ζέττας Μακρή και Χρήστου Μπουκώρου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Οι αποδείξεις πληρωμής δικαιωμάτων εγγραφής ή συνδρομών των μελών των σωματείων, συλλόγων ή άλλων ενώσεων και οργανισμών υπόκεινται σε αναλογικό τέλος 1% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ), βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ν.δ. 60/1946 – Α’ 257. Εξαιρούνται της ως άνω επιβολής τελών χαρτοσήμου οι αποδείξεις πληρωμής δικαιωμάτων εγγραφής ή συνδρομών των μελών εργατοϋπαλληλικών σωματείων και ενώσεων, βάσει της παρ. 9 του άρθρου 47 του ν. 1249/1982-Α’ 43 και οι αποδείξεις πληρωμής δικαιωμάτων εγγραφής ή συνδρομών των μελών των θρησκευτικών, εθνωφελών, κοινωφελών και φιλανθρωπικών σωματείων ή συλλόγων και των συνδρομών υπέρ Ιερών Ναών βάσει του άρθρου 13 του ν.δ. 3717/1957 – Α’239.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ

Posted on 22/12/2019 in Δελτία Τύπου

Share the Story

Back to Top