Συνεταιρισμοί εργαζομένων, ένας διαφορετικός δρόμος για το μέλλον της εργασίας

Πρωτομαγιά #workers day. Ανάγκη για νέες, καινοτόμες λύσεις για την εργασία και την κοινωνική συνοχή

Οι συνεταιρισμοί εργαζομένων #workercoops σε πολλές χώρες δείχνουν έναν διαφορετικό δρόμο για διασφάλιση της αξιοπρεπούς εργασίας, της συμμετοχής και της δημοκρατίας στην οικονομία, της υπεύθυνης παραγωγής.

Μια νέα γενιά εργαζομένων κι επιχειρήσεων συνεργάζεται για να διαμορφώσουν την εργασία όπως θα είναι στο μέλλον #futureofwork

Σήμερα στην Ευρώπη υπάρχουν πάνω από 50.000 συνεταιρισμοί εργαζομένων στη Βιομηχανία και στις Υπηρεσίες, ενώ 15.500.000 άνθρωποι εργάζονται σε συνεταιρισμούς και κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη.

Η εργασία αλλάζει σήμερα, αλλά όχι μόνο προς μία κατεύθυνση, αυτήν της απορρύθμισης της εργασίας, της καταπάτησης των δικαιωμάτων, της μαύρης εργασίας.

Μπορεί να αλλάξει προς μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση, αυτή της συνεργασίας, της ηθικής και της δημοκρατίας στην παραγωγή και στην οικονομία, να αφορά την εργασία σε τομείς που προσφέρουν στους πολλούς, στην κοινωνία και συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ακόμα και οι ελεύθεροι επαγγελματίες συνεταιρίζονται μεταξύ τους για να μπορέσουν να επιβιώσουν.

270.000.000 εργαζόμενοι συμμετέχουν σήμερα σε διαφόρων ειδών συνεταιρισμούς σε παγκόσμιο επίπεδο

Posted on 01/05/2017 in Διάλογος-απόψεις, Θέσεις

Share the Story

Back to Top