Έρευνα: Γυναίκες πρόσφυγες και οι δυσκολίες πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας

Δρόμος μετ’ εμποδίων αποδεικνύεται για την πλειοψηφία των αιτούντων/σων άσυλο και δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα, η πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Το υψηλό ποσοστό ανεργίας (13% έναντι 6,2% του Μ.Ο. της ΕΕ για το 3o τρίμηνο του 2021) μπορεί να πλήττει τόσο τον ντόπιο όσο και τον προσφυγικό πληθυσμό, ωστόσο οι πρόσφυγες/ισσες και αιτούντες/σες άσυλο αντιμετωπίζουν επιπλέον δυσκολίες, που περιορίζουν σημαντικά το δικαίωμά τους στην εργασία.

Σύμφωνα με την αναφορά «Αναζητώντας μια νέα ζωή, αναζητώντας εργασία», το βασικότερο εμπόδιο είναι η μη γνώση της ελληνικής γλώσσας, μιας και δεν υπάρχουν προγράμματα ελληνομάθειας. Επιπλέον καταγράφονται: οι δυσκολίες στην έκδοση απαραίτητων εγγράφων (π.χ. ΑΦΜ, ΑΜΚΑ), ο ρατσισμός από τους εργοδότες, η έλλειψη δυνατοτήτων διασύνδεσης με την αγορά εργασίας.

Ακόμη πιο δυσχερής είναι η κατάσταση για τις αιτούσες άσυλο/γυναίκες πρόσφυγες που πρέπει να υπερκεράσουν και δομικά έμφυλα εμπόδια, όπως ο έμφυλος καταμερισμός εργασίας, οι άνισες αμοιβές, η μεγαλύτερη επισφάλεια.

Η μητρότητα και οι οικογενειακές ευθύνες είναι σημαντικοί επιπλέον παράγοντες που καθιστούν τις εμπειρίες των γυναικών προσφύγων ποιοτικά διαφορετικές. Μάλιστα στην έρευνα σημειώνεται ότι είναι δύσκολο μία γυναίκα, σε μία ξένη χώρα, να εμπιστευτεί σε κάποιον τα παιδιά της για να αναζητήσει εργασία, να μάθει ελληνικά κλπ.

Για ορισμένες ομάδες γυναικών αυξημένης ευαλωτότητας, όπως οι μονογονεϊκές, οι μακροχρόνια άνεργες, και οι επιζώσες έμφυλης βίας, η έλλειψη εργασίας εντείνει σημαντικά τον κίνδυνο φτωχοποίησης και σεξουαλική εκμετάλλευσης.

Η αναφορά «Αναζητώντας μια νέα ζωή – Αναζητώντας εργασία» δημοσιεύτηκε από την International Rescue Committee Hellas, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και το Κέντρο Διοτίμα, στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund.

Posted on 16/04/2022 in Δελτία Τύπου

Share the Story

Back to Top