ΠΡΑΣΙΝΟΙ: Αποκατάσταση και προστασία των υγροτόπων στο κέντρο του Σχεδίου Ανάκαμψης!

Αποκατάσταση και προστασία των υγροτόπων!

Οι Πράσινοι για την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων

Οι υγρότοποι, εκτός από την προσφορά τους στην οικολογική ισορροπία, ως σημαντικοί βιότοποι για πολλά είδη ζώων και φυτών, συγκαταλέγονται ανάμεσα και στα πιο παραγωγικά οικοσυστήματα της Γης. Όπως έπαιξαν επί αιώνες καθοριστικό ρόλο για την κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών, η μείωσή τους τις τελευταίες δεκαετίες απειλεί την ίδια την επιβίωσή μας, σημειώνει το νέο κόμμα των Πράσινων, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων.

Θεωρητικά, δέκα υγρότοποι της χώρας μας προστατεύονται από τις 2.2.1971, όταν υπογράφτηκε η Σύμβαση για τους Υγροτόπους στο Ραμσάρ του Ιράν. Όμως, τα δέλτα των ποταμών, οι λίμνες, οι λιμνοθάλασσες υποβαθμίζονται και χάνεται η οικολογική τους αξία. Η επέκταση των καλλιεργειών, η οικιστική ανάπτυξη, η αλλοίωση και η υποβάθμιση της ποιότητας των νερών, η απόρριψη στερεών και υγρών αποβλήτων, η παράνομη δόμηση, η εντατικοποίηση της γεωργίας, το κυνήγι, ο εντατικός τουρισμός κ.α. είναι οι βασικές αιτίες. Μόνο στη Μεσόγειο έχει χαθεί το 50% των υγροτοπικών εκτάσεων που υπήρχαν κατά τη δεκαετία του 1970. Η πολλαπλάσια μείωση των πληθυσμών των σπονδυλωτών ζώων που ζουν ή εξαρτώνται άμεσα από το γλυκό και το υφάλμυρο νερό, η απώλεια βιοποικιλότητας, απειλούν πια τον πλανήτη και τον ίδιο τον άνθρωπο.

Οι πλημμύρες και οι τεράστιες καταστροφές οφείλονται στην κλιματική κρίση και την απώλεια των οικοτόπων και των υγροτοπικών συστημάτων. Οι κοίτες των ποταμών περιορίζονται, τα ρέματα κτίζονται, οι υγρότοποι εκχερσώνονται ή καλλιεργούνται από ένα καταστροφικό αναπτυξιακό και κερδοσκοπικό μοντέλο, που υπονομεύει πια την ίδια μας την επιβίωση.

Τα καταστροφικά φαινόμενα θα γίνουν ακόμα πιο έντονα μέσα στη δεκαετία αυτή, αν δεν αλλάξουμε τις πολιτικές, συνειδητοποιώντας ότι οι υγρότοποι μας προστατεύουν από τα λεγόμενα «ακραία καιρικά φαινόμενα», απορροφώντας τεράστιες ποσότητες νερού, πριν καταστρέψουν τα ανθρώπινα δημιουργήματα.

Οι Πράσινοι, για την υλοποίηση μιας πραγματικά οικολογικής πολιτικής, προτείνουν:

  • Αποκατάσταση των υγροτόπων που έχουν υποβαθμιστεί.

  • Η προστασία του περιβάλλοντος και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής να αναδειχθούν στον Πυλώνα του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάκαμψης.

  • Να επεκταθούν σημαντικά οι προστατευόμενες περιοχές, να διασφαλίσουμε ότι αυτές μπορούν να καλύψουν τα βασικά οικοσυστήματα και να εγγυηθούμε ότι η προστασία τους λειτουργεί πραγματικά.

  • Ολοκλήρωση όλων των Προεδρικών Διαταγμάτων για τις προστατευόμενες περιοχές και τους υγροτόπους που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και νομοθετική ρύθμιση για την προστασία του συνόλου των υγροτόπων.

  • Αναστολή της εκτός σχεδίου δόμησης, τουλάχιστον μέχρι να οριοθετηθούν σε ορθοφωτοχάρτες οι πλημμυρικές ζώνες των ρεμάτων, ο αιγιαλός, η γεωργική γη και οι υγροβιότοποι της σύμβασης Rasmsar, να κυρωθεί το σύνολο των δασικών χαρτών, να εκδοθούν τα ΠΔ των περιοχών Natura και μελέτες φέρουσας ικανότητας νησιών.

  • Αλλαγή του τουριστικού μοντέλου προς εναλλακτικές μορφές σε συνέργεια με πολιτικές προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος και των υγροτόπων.

  • Δημιουργία ενός Παγκόσμιου Οργανισμού Περιβάλλοντος, βασισμένου στους φορείς που αποσπασματικά υπάρχουν ήδη στους κόλπους των Ηνωμένων Εθνών.

  • Ίδρυση ενός διεθνούς περιβαλλοντικού δικαστηρίου για την αντιμετώπιση των πιο σοβαρών παραβιάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

 

ΠΡΑΣΙΝΟΙ

Αθηνάς 57 & Σοφοκλέους 23, ΤΚ 10552 Αθήνα

prasinoi.eu
facebook.com/prasinoi.gr
instagram.com/prasinoi.gr
twitter.com/prasinoi_gr
e-mail: info@prasinoi.eu

Posted on 02/02/2021 in Δελτία Τύπου

Share the Story

Back to Top