Περιβάλλον: μια μέρα το υμνούν και 364 το καταστρέφουν

Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ υποστηρίζουμε θέσεις που αντιμετωπίζουν ως αυτονόητη την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής και κλιματικής διάστασης σε όλες τις στρατηγικές, πολιτικές, πρακτικές και συμπεριφορές. Μιλάμε και δρούμε για όλα αυτά καθημερινά, δεν θυμόμαστε το Περιβάλλον μόνο την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Και κυρίως δεν λέμε άλλα τη μία και άλλα την άλλη, άλλα λέμε κι άλλα κάνουμε, όπως όλα τα ελληνικά πολιτικά κόμματα.

Σήμερα θα βγάλουν ανακοινώσεις υμνώντας την προστασία του περιβάλλοντος που όμως θεωρούν βάρος τις υπόλοιπες μέρες, και κυρίως στις πολιτικές τους για άλλους τομείς. Για παράδειγμα, μιλάνε για το περιβάλλον και το κλίμα αλλά υποστηρίζουν την εξόρυξη υδρογονανθράκων. Μιλάνε για το δάσος και τις ακτές αλλά προωθούν για άλλη μια φορά την «νομιμοποίηση» αυθαιρέτων «αστικών πυκνώσεων» σε δάση κι ακτές. Υποστηρίζουν υποτίθεται την ενεργειακή μετάβαση με την επίσημη υπογραφή της Παγκόσμιας Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα αλλά προωθούν την κατασκευή δύο νέων λιγνιτικών μονάδων.

 Το εξωφρενικό όμως είναι όταν όλα τα κόμματα υποστηρίζουν ότι με τα έσοδα από το πετρέλαιο θα χτίσουμε την ” κοινωνική αλληλεγγύη των γενεών».  Η διαφορά μεταξύ τους είναι το πόσο γρήγορα πρέπει να εξαντλήσουμε το πετρέλαιο, αντί να το αφήσουμε πλέον στο έδαφος.

Για να γελάσουμε, να κι ένα επίκαιρο κείμενο του ειδικού θέματος ‘’Περιβάλλον, Ποιότητα Ζωής, Ενέργεια, Κυκλική Οικονομία’’, όπως εγκρίθηκε από τη Γραμματεία του προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ του Κινήματος Αλλαγής!!!! Σκέψου δηλαδή να μην μιλούσαν για «Περιβάλλον, Ποιότητα Ζωής και Κυκλική Οικονομία»…

‘’Η ανάπτυξη των τεχνικοοικονομικά εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου της χώρας θα προχωρήσει με τήρηση αυστηρών περιβαλλοντικών προδιαγραφών ασφάλειας και προώθηση του εθνικού ταμείου κοινωνικής αλληλεγγύης γενεών, που ως μέρος του ασφαλιστικού συστήματος, θα ενισχύεται από τα έσοδα των υδρογονανθράκων. Οι έρευνες πρέπει να τύχουν της μεγαλύτερης δυνατής επιτάχυνσης, πέραν των άλλων και για να αποφευχθεί η πιθανότητα, να μείνει πλούτος της χώρας αναξιοποίητος λόγω της επιδιωκόμενης υποκατάστασης των ορυκτών καυσίμων τις επόμενες δεκαετίες.’’

Τόσες συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια, εκπροσωπήσεις σε υπουργικά συμβούλια, συμμετοχή ευρωβουλευτών σε επιτροπές κι ολομέλειες δεν τους έμαθαν τίποτα…

Posted on 05/06/2018 in Δελτία Τύπου, Θέσεις

Share the Story

Back to Top