Συνεχίζεται το πρόβλημα δυσοσμίας στο Βόλο

Εδώ και καιρό ο Βόλος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα δυσοσμίας με έντονη την παρουσία καμένου πλαστικού που έχει προκαλέσει μεγάλες κινητοποιήσεις των πολιτών, που κατηγορούν βιομηχανία της περιοχής ότι προκαλεί το πρόβλημα με την καύση απορριμμάτων (RDF) που προέρχονται από την Ιταλία.

Είναι γεγονός ότι αν και η Μαγνησία ήταν και είναι μια περιοχή με έντονη αστική και βιομηχανική δραστηριότητα, δεν διέθετε αξιόπιστο δίκτυο μετρήσεων και παρακολούθησης της ποιότητας του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα της ατμόσφαιρας.

Όπως και σε πολλές άλλες παρόμοιες περιπτώσεις (Θριάσιο, Θεσσαλονίκη κ.ά.), η κεντρική και περιφερειακή διοίκηση κινούνται με χαρακτηριστική βραδύτητα, το πρόβλημα παραμένει ενώ και η πηγή της δυσοσμίας δεν έχει εντοπιστεί επισήμως, αν και οι πολίτες αλλά και ειδικοί υποδεικνύουν συγκεκριμένες βιομηχανίες σε κάθε περιοχή.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας μόλις πρόσφατα κινητοποιήθηκε για να αποκτήσει σταθμούς παρακολούθησης και έλαβε την …έγκριση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ενώ ανέθεσε την διερεύνηση της χημικής σύστασης και της προέλευσης της δυσοσμίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Για το θέμα κατέθεσαν επερώτηση οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Πρωτοβουλία», με επικεφαλής τον Δημήτρη Κουρέτα:

Επερώτηση επί της Συμβάσεως της Περιφέρειας Θεσσαλίας για υλοποίηση της πράξης· «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΥΣΟΣΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ».

Αναλυτικά, στην επερώτηση οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Πρωτοβουλίας αναφέρουν:

«Με το υπ’ αριθ. Έγγραφο 2667/20-09-2019, λάβαμε γνώση του περιεχομένου της ανωτέρω σύμβασης, που αφορά στη διαδικασία μέτρησης και προσδιορισμού της προέλευσης της δυσοσμίας που διαχέεται στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου. Στην εν λόγω Σύμβαση επισυνάπτεται κατάλογος των VOC’s (πτητικές οργανικές ενώσεις) που πρόκειται να μετρηθούν. Ερωτώνται επ’ αυτού η Περιφέρεια και εμμέσως οι Ανάδοχοι:

1. Έχει πραγματοποιηθεί σχετική προεργασία σε ό,τι αφορά:

(α) ποιες από τις αναγραφόμενες ουσίες είναι προϊόντα ατελούς καύσης

(β) ποιες είναι προϊόντα πυρόλυσης και

(γ) κατά πόσον συνδέονται με συγκεκριμένη βιομηχανική δραστηριότητα.

2. Η εκτίμηση της υφής της δυσοσμίας (ενδεχομένως και υποκειμενική) παραπέμπει σε καιόμενα πλαστικά. Υπάρχει σχετική καταγραφή των βιομηχανικών και άλλων δραστηριοτήτων στην περιοχή απ’ όπου μπορεί να προέρχεται η δυσοσμία, όπως:

(α) βιομηχανίες που κάνουν χρήση RDF, SRF, ASF, ALF κ. α.

(β) ΧΑΔΑ που δεν έχουν αποκατασταθεί και όπου παράνομα μπορεί να γίνεται καύση πλαστικών, ελαστικών και άλλων αποβλήτων

(γ) βιομηχανίες- βιοτεχνίες που έχουν κλείσει και έχουν ακόμη αδιάθετα στερεά και υγρά απόβλητα. Έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας η τύχη τυχόν τέτοιων αποβλήτων;

(δ) γίνεται συστηματικός έλεγχος των βιομηχανικών δραστηριοτήτων που παράγουν επικίνδυνα απόβλητα και το αν τα διαχειρίζονται σύμφωνα με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, ή λόγω οικονομικής επιβάρυνσης καταφεύγουν στη διαδικασία της καύσης;

(ε) από τον κατάλογο των VOC’s ποιες από τις ουσίες δυνητικά μπορούν να προέρχονται από την καύση ή πυρόλυση πλαστικής ύλης.

Θεωρούμε ότι η συστηματική προσέγγιση ενός τέτοιου προβλήματος οφείλει να ξεκινά από τις δυνητικές πηγές του προβλήματος, το οποίο ενισχύεται στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου και τη γύρω περιοχή, εξαιτίας του ανάγλυφου και των κλιματολογικών συνθηκών της περιοχής».

Posted on 23/02/2020 in Δελτία Τύπου, Διάλογος-απόψεις

Share the Story

Back to Top