ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Η αντιμετώπιση της ανεργίας απαιτεί καινοτόμες πολιτικές

Κατέχουμε την πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28. Δυστυχώς όμως αφορά την ανεργία. Ποσοστό 23,1% τον Σεπτέμβριο 2016, σε σχέση με τον μέσο ευρωπαϊκό μέσο όρο 8,1%, σύμφωνα με τα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας. Το εξίσου σημαντικό όμως θέμα είναι ότι πολλές από τις σημερινές θέσεις εργασίας είναι πλέον κακοπληρωμένες ή μερικής απασχόλησης και αυτό αποτυπώνεται στο γεγονός ότι η φτώχεια πλέον δεν πλήττει μόνο τους άνεργους ή ανθρώπους που δεν έχουν κάποιο εισόδημα αλλά σε σημαντικό βαθμό και εργαζόμενους.
Η ανεργία και η μη αξιοπρεπής και μη βιώσιμη εργασία είναι τα πιο σημαντικά προβλήματα σήμερα της χώρας που επηρεάζουν όλα τα άλλα (ποιότητα ζωής, κοινωνική ασφάλιση, βιωσιμότητα ασφαλιστικού συστήματος, έσοδα για το δημόσιο, βελτίωση των δημοσιονομικών μέσω της αναζωογόνησης της οικονομίας, δυνατότητα αποπληρωμής των κόκκινων δανείων ή και του δημόσιου χρέους) αλλά αυτά δεν φαίνεται να απασχολούν πραγματικά το πολιτικό σύστημα.
Όμως και η κοινωνία, παρά το γεγονός ότι την αφορά άμεσα, δεν οργανώνεται για να απαιτήσει αποτελεσματικές πολιτικές για αξιοπρεπή εργασία μέσα από μια καινοτόμα (οικολογικά, κοινωνικά και παραγωγικά) οικονομία.
Αντιθέτως ακολουθεί σε σημαντικό βαθμό φούσκες, ανορθολογιστικές υποσχέσεις, περιμένει σωτήρες, επιτρέπει να γιγαντώνονται εγκληματικά φαινόμενα όπως η Χρυσή Αυγή, πολιτικά κόμματα που υπόσχονται λαγούς με πετραχίλια αντί για συγκροτημένες πολιτικές, αποθεώνει τύπους σαν το Σώρρα…
Η κρίση δεν θα αντιμετωπιστεί αν η κοινωνία δεν αποφασίσει ότι χρειάζεται να συμμετάσχει ενεργά στη διαμόρφωση και υλοποίηση ενός συνεκτικού σχεδίου για την οικονομία, την κοινωνική συνοχή, την πράσινη/οικολογική καινοτομία που θα δημιουργήσουν βιώσιμες, αξιοπρεπείς, χρήσιμες και αποδοτικές θέσεις εργασίας.

Posted on 10/01/2017 in Δελτία Τύπου

Share the Story

Back to Top