Οι κυβερνήσεις και οι περιφερειακές και δημοτικές αρχές αλλάζουν αλλά στον ΧΥΤΑ Φυλής όλα παραμένουν ίδια…Η μάλλον αντί να κλείσει αυτός ο τεράστιος χώρος ταφής απορριμμάτων, με βάση ένα χρονοδιάγραμμα που θα διασφαλίσει ότι πράγματι τα απορρίμματα στην Αττική μειώνονται, επαναχρησιμοποιούνται, ανακυκλώνονται και κομποστοποιούνται, ώστε να μιλάμε για μια Στρατηγική Μηδενικών Αποβλήτων, κυβέρνηση και περιφέρεια…

Read More →