Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισαν με μεγάλη πλειοψηφία υπέρ των διασυνοριακών μη κερδοσκοπικών οργανισμών σε μια έκθεση του ευρωβουλευτή των Πρασίνων/EFA Sergey Lagodinsky. Η έκθεση ζητά μέτρα σε ολόκληρη την ΕΕ για τη διασφάλιση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε επίπεδο κράτους μέλους και ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης νομικής αναγνώρισης για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς…

Read More →