Ο κλιματικός νόμος που κατατέθηκε στη Βουλή (ΣΣ ήδη ψηφίστηκε και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ) σηματοδοτεί μια δειλή αρχή για θέσπιση εθνικού πλαισίου για την πορεία της χώρας προς την κλιματική ουδετερότητα, το οποίο όμως φαίνεται να μη λαμβάνει υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις και τις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες της ΕΕ για την απεξάρτηση της Ευρώπης από…

Read More →