Η ΕΕ δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα των αναλύσεων μολύβδου ( Pb) που της έδωσε η Ελληνική κυβέρνηση όσον αφορά στα 12 δείγματα από έδαφος στο Καρατεπέ: 2233 mg/kg dry mater 330. 147 120 103 94 76 74 58 58 40 39 Ο Μόλυβδος Pb είναι ένα από τα 10 πιο τοξικά στοιχεία Σταματήστε να παίζετε με…

Read More →