Τα δακτυλικά αποτυπώματα καταργήθηκαν το 2000 ως προσβολή των προσωπικών δεδομένων και της αξίας του ανθρώπου. Δυστυχώς όμως, επανέρχονται με τις ψηφιακές ταυτότητες. Από την μία πλευρά, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τους αυστηρότερους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων, από την άλλη όμως τους αγνοεί σε κάποια ζητήματα, ανάλογα με τα συμφέροντα διαφόρων χωρών. Η άποψη του…

Read More →