Η κυβέρνηση αποφασίζει και νομοθετεί παραβιάζοντας τα στοιχειώδη και μάλιστα για πολύ σοβαρά θέματα. Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου αποφασίζει να καταργήσει τον αυτοδιοίκητο χαρακτήρα του ΚΕΘΕΑ και αποφασίζει με προχειρότητα σοβαρά θέματα όπως είναι η απεξάρτηση χιλιάδων ατόμων από τα ναρκωτικά. Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου επεμβαίνει στον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας ενός νομικού προσώπου ιδιωτικού…

Read More →