Η συνταγματική αλλαγή είναι σοβαρή υπόθεση για να αντιμετωπίζεται με ελαφρότητα

Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ υποστηρίξαμε και υποστηρίζουμε την ευρύτερη δυνατή συζήτηση στην κοινωνία και στη Βουλή και πολιτικές συναινέσεις για την διαμόρφωση ενός σύγχρονου, δημοκρατικού Συντάγματος που δίνει ώθηση:

– στην συμμετοχική δημοκρατία,

– στις συναινέσεις όπου είναι εφικτές,

– στην προστασία του περιβάλλοντος, του κλίματος και των οικοσυστημάτων αλλά και επαναπροσδιορισμό των σχέσεων της κοινωνίας με τη φύση, τα οικοσυστήματα και τα ζώα

– στον σεβασμό των ανθρωπίνων – κοινωνικών δικαιωμάτων,

– στην ανανέωση του πολιτικού συστήματος και στην άρση των αντίθετων προς την ισονομία ρυθμίσεων υπερπροστασίας πολιτικών, βουλευτών και υπουργών,

– στην ουδετερότητα του κράτους απέναντι σε θρησκευτικές, ιδεολογικές και πολιτικές αντιλήψεις.

Επίσης, η αναθεώρηση του Ελληνικού Συντάγματος θα έπρεπε να ενισχύει την προοπτική της ευρωπαϊκής σύγκλισης και συνοχής και την μεταφορά εξουσιών σε δημοκρατικά εκλεγμένους θεσμούς, όπως το Ευρωκοινοβούλιο.

Με ευθύνη της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης η συζήτηση που έπρεπε να γίνει μέσα στην κοινωνία αλλά και στον δημόσιο χώρο για να συζητηθούν ευρέως οι διάφορες επιλογές και το τι σημαίνει κάθε μία από αυτές, παρέμεινε στο περιθώριο και δεν αποτέλεσε υπόθεση δημοκρατικού διαλόγου. Η συζήτηση στη Βουλή ελάχιστα διευκόλυνε την κατανόηση από την κοινωνία αλλά και από τα ίδια τα πολιτικά κόμματα της σημασίας της διαμόρφωσης ενός σύγχρονου συντάγματος, μιας ανοικτής, δημοκρατικής και ευρωπαϊκής χώρας. Η ευρεία συμμετοχή των πολιτών μέσα από συγκροτημένη και σε βάθος πολιτική συζήτηση των αλλαγών που χρειάζονται σήμερα στο Σύνταγμα θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μια περισσότερο συμμετοχική διαδικασία διαμόρφωσης των διατάξεων και σε ευρύτερη νομιμοποίηση των αλλαγών, ώστε αυτές να μην είναι μόνο μονοπώλιο των κομμάτων, κάτι όμως που με ευθύνη της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης δεν ακολουθήθηκε. Χάσαμε την ευκαιρία να δούμε πώς άλλες κοινωνίες ενέπλεξαν τους πολίτες με συγκροτημένο τρόπο στην διαμόρφωση σύγχρονων συνταγματικών πλαισίων ενισχύοντας την νομιμοποίηση των ρυθμίσεων αυτών μέσω της συμμετοχικής διαμόρφωσης τους.

Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ υποστηρίζουμε την κατάργηση υπερβολικών προνομίων του πολιτικού συστήματος, όπως το άρθρο 86 «περί ευθύνης υπουργών» και το άρθρο 62 «περί ασυλίας των βουλευτών», που όπως φάνηκε τόσα χρόνια, ελάχιστα έχουν να κάνουν με τον πραγματικό ρόλο των υπουργών και βουλευτών. Επίσης, υποστηρίζουμε την καθιέρωση ανώτατου ορίου θητειών για πολιτικούς, υπουργούς, βουλευτές, κομματικές θέσεις, πολιτικές θέσεις στην διοίκηση, με στόχο την ανανέωση του πολιτικού συστήματος και του πολιτικού προσωπικού.

Θεωρούμε θετική την αποσύνδεση της εκλογής προέδρου της δημοκρατίας από την διενέργεια εκλογών, κάτι που οδηγούσε σε ευτελισμό της διαδικασίας για εκλογικές σκοπιμότητες.

Θεωρούμε ότι οι πρόχειροι και αδέξιοι χειρισμοί της κυβέρνησης «έκαψαν» μια σημαντική ρύθμιση που έπρεπε να ενσωματώνει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, για την έκφραση γνώμης σε σημαντικά πολιτικά θέματα που όμως θα υποχρεώνει την εκάστοτε Βουλή και κυβέρνηση να (επαν)εξετάζουν πολιτικές που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τους πολίτες, όπως έχει ήδη γίνει για πολλά θέματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με τον ίδιο τρόπο «κάηκε» και η δυνατότητα να ενταχθούν με οργανωμένο και σοβαρό (κι όχι με γελοίο τρόπο, όπως δυστυχώς το έκανε η κυβέρνηση το καλοκαίρι 2015) τα δημοψηφίσματα, αξιοποιώντας την τεράστια και θετική εμπειρία χωρών όπως η Ελβετία.

Υποστηρίζουμε ότι ένα σύγχρονο κράτος πρέπει να είναι ουδέτερο ως προς την θρησκεία και την πίστη ή μη πίστη των πολιτών, όπως και ότι η θρησκεία δεν πρέπει να αναμειγνύεται στην πολιτική, να μην διαπλέκεται με κόμματα και την εξουσία. Ένας πραγματικός διαχωρισμός κράτους – εκκλησίας (αναθεώρηση του άρθρου 3 του Συντάγματος) είναι μια αναγκαιότητα στην σημερινή εποχή, αφού ένα ευρωπαϊκό κράτος πρέπει να είναι κοσμικό αλλά και πολλές εκκλησίες σε ευρωπαϊκές χώρες έχουν απεξαρτηθεί από το κράτος και έχουν σημαντικό κοινωνικό ρόλο βασιζόμενοι σε εθελοντική στήριξη από τους πολίτες, όχι από το κράτος.

Θεωρούμε υποκριτική την πλήρη αντίθεση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην προοπτική δημιουργίας μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων αφού υπάρχουν και λειτουργούν ήδη στη χώρα μας ιδιωτικά ιδρύματα που προσφέρουν παρόμοιες υπηρεσίες και μάλιστα χωρίς πλαίσιο, μέσω συνεργασιών με πανεπιστήμια και ιδρύματα του εξωτερικού. Αλλά θεωρούμε εξίσου υποκριτική και αφελή την υποστήριξη προς ιδιωτικά πανεπιστήμια προβάλλοντας το επιχείρημα ότι η ίδρυση και μόνο μη κρατικών πανεπιστημίων θα οδηγήσει αυτομάτως σε αναβάθμιση των δημόσιων/κρατικά ελεγχόμενων πανεπιστημίων. Υποστηρίζουμε την πραγματική αυτονομία των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, την ενίσχυση της αυτο-οργάνωσης και ευελιξίας τους, την απεξάρτησή τους από τον ασφυκτικό έλεγχο του εκάστοτε υπουργού (σήμερα ο υπουργός πρέπει να υπογράφει τον προϋπολογισμό όλων των πανεπιστημίων ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ)! Θεωρούμε ότι υπάρχουνε εξαιρετικά παραδείγματα συνεταιριστικών πανεπιστημίων που θα έπρεπε να μελετήσουμε και να ανοίξουμε τον δρόμο για παρόμοια πανεπιστήμια και στη χώρα μας, ιδιαίτερα σε θέματα εκπαίδευσης στελεχών για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, τον πολιτισμό, την πράσινη οικονομία, τις κοινωνικές πολιτικές, την εκπαίδευση κα

Posted on 15/02/2019 in Δελτία Τύπου, Θέσεις

Share the Story

Back to Top