Αντιτσιγγανισμός και Ρατσιστική Βία. Κατευθύνσεις για την αντιμετώπισή τους

Κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση του αντιτσιγγανισμού και της ρατσιστικής βίας με βάση τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κυκλοφόρησε από τη Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα, Δίκτυο Σχολών του Συμβουλίου της Ευρώπης το βιβλίο “Αντιτσιγγανισμός και Ρατσιστική Βία. Κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση τους με βάση τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου” το οποίο υπογράφει ο Ανδρέας Τάκης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εκδόσεις: Συμβίωση.

Η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφέρει ότι «Καθένας θα έχει το δικαίωμα να αναγνωρίζεται παντού ως πρόσωπο ενώπιον του νόμου». Διεθνείς οργανισμοί υπολογίζουν ότι από τους περίπου 680.000 απάτριδες που διαμένουν σήμερα στην Ευρώπη ένας μεγάλος αριθμός είναι Ρομά χωρίς βασικά έγγραφα, όπως πιστοποιητικό γέννησης, ταυτότητα ή διαβατήριο που να αποδεικνύει την ταυτότητα, το νομικό καθεστώς και την ιθαγένειά τους. Χωρίς κατάλληλα έγγραφα ταυτοποίησης, τα άτομα ουσιαστικά δεν είναι πολίτες ενώπιον του νόμου, είναι de facto ανιθαγενείς και επομένως νομικά και διοικητικά αόρατοι, δημιουργώντας έτσι πολυάριθμα εμπόδια στην άσκηση βασικών δικαιωμάτων τους καθώς και στην πρόσβαση στην εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, την απασχόληση, τη στέγαση, τη δικαιοσύνη, τη συμμετοχή στην πολιτική ζωή.Το βιβλίο παρουσιάζει τις κατευθύνσεις που έχει χαράξει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα για την αντιμετώπιση του αντιτσιγγανισμού στις δύο συνηθέστερες ίσως αλλά και πιο απεχθείς εκδηλώσεις του, συγκεκριμένα: αφ’ ενός τις φραστικές προσβολές και, γενικότερα, τη ρητορική μίσους κατά των Ρομά και, αφ’ ετέρου τη ρατσιστική βία σε βάρος τους. Ο συγγραφέας φιλοδοξεί να εισάγει στην προβληματική της θεσμικής καταπολέμησης του αντιτσιγγανισμού κάθε ενδιαφερόμενο ή εμπλεκόμενο στο πεδίο της προστασίας των δικαιωμάτων των Ρομά και να τροφοδοτήσει την επιχειρηματολογία τους στο πλαίσιο των θεσμικών πρωτοβουλιών τους.

Η έκδοση στοχεύσει να συμβάλλει στη γνώση και στην πράξη, προσφέροντας ένα εργαλείο υπεράσπισης των Ρομά, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απέναντι στο σύνολο των εκφάνσεων του ρατσισμού που βιώνουν.

Συμβίωση – Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα – Δίκτυο Σχολών του Συμβουλίου της Ευρώπης

Η Συμβίωση ιδρύθηκε το Μάιο του 2011 στη βάση συνεργασιών στα Βαλκάνια και την Ευρώπη στους τομείς της εκπαίδευσης, των δικαιωμάτων και της καταπολέμησης των διακρίσεων. Με την πεποίθηση ότι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ισοδυναμεί με την ύπαρξη ενός δημοκρατικού κράτους δικαίου, η Συμβίωση επικεντρώνεται στη συνηγορία και την εκπαίδευση, την ελευθερία της έκφρασης, τη τεκμηρίωση και την ανάλυση, το δημόσιο διάλογο και την πολιτική συμμετοχή, έτσι ώστε οι πολίτες και οι κοινότητες να εκφράζουν τις ανάγκες και τις ιδέες τους. Δουλεύοντας για ένα νέο παράδειγμα αναφορικά με την πολιτική εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά, η Συμβίωση έχει σκοπό τη προώθηση της δημοκρατικής συμμετοχής στις κοινωνικές και πολιτικές διαδικασίες, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τις θεσμικές πρακτικές που αφορούν στην άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η οργάνωση συμμετέχει σε δίκτυα, όπως αυτό του Ιδρύματος Anna Lindh, στην Πλατφόρμα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., το Ελληνικό Δίκτυο για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία, το Δίκτυο Select Respect και στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Θεσσαλονίκης (2012-19). Η Συμβίωση τιμήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη για το 2020 για τις δράσεις της Σχολής Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα.

Η Συμβίωση σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης, ίδρυσαν το 2014 τη Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα, η οποία αποτελεί μέλος του Δικτύου Σχολών Πολιτικών Σπουδών του Συμβουλίου. Η πρωτοβουλία αυτή του Συμβουλίου της Ευρώπης από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 έχει σκοπό την ανάπτυξη και την ενδυνάμωση των δημοκρατικών διαδικασιών, την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και την προώθηση δημοκρατικών πρωτοβουλιών. Σήμερα, οι 21 σχολές που το απαρτίζουν εστιάζουν στις προκλήσεις που προκύπτουν για τη δημοκρατία και τους θεσμούς της.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής στην Ελλάδα αποτελείται από ετήσιο κύκλο σεμιναρίων, συμμετοχή στο Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Δημοκρατία του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο, καθώς και εκπαιδεύσεις και στοχεύει στην εκπαίδευση, τη συνεργασία και το διάλογο μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών, υπευθύνων χάραξης πολιτικής, ειδικών και των μέσων ενημέρωσης. Εστιάζει στα ανθρώπινα δικαιώματα, την καταπολέμηση των διακρίσεων, την κοινωνική συμπερίληψη, τη δημοκρατική ιθαγένεια*, την ελευθερία της έκφρασης, τη δημοκρατική διακυβέρνηση, την ισότητα και την έμφυλη βία, τη μετανάστευση και την προστασία του περιβάλλοντος.

*δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη

Posted on 11/12/2021 in Δελτία Τύπου

Share the Story

Back to Top