ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: υποστηρίζουμε την καμπάνια για ενεργειακούς συνεταιρισμούς #RESCoop supporter

Yes, I am a REScoop supporter

Είμαστε υποστηρικτές της δημιουργίας ενεργειακών συνεταιρισμών, συμμετέχουμε στην ευρωπαϊκή καμπάνια, υπογράφουμε το “Μανιφέστο για ενεργειακούς συνεταιρισμούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας” που προωθεί η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ενεργειακών συνεταιρισμών ΑΠΕ REScoop.eu

We support the ‘Become a #CoopSupporter‘ campaign

Οι υποψήφιοι μας στις ευρωεκλογές #ΠράσινοιΑλληλεγγύη είναι υποστηρικτές των συνεργατικών σχημάτων και ιδιαίτερα της δημιουργίας ενεργειακών συνεταιρισμών. Υποστηρίζουμε μια ευρωπαϊκή πολιτική και πρακτική που θα διασφαλίσει ένα ενεργειακό σύστημα καθαρό, απεξαρτημένο από τα ορυκτά καύσιμα και δημοκρατικό, προς όφελος όλων των πολιτών.

Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ υποστηρίζουμε μια συνεργατική και αποκεντρωμένη προσέγγιση της ενεργειακής μετάβασης από το σημερινό ενεργειακό μοντέλο σε ένα νέο μοντέλο που βασίζεται στην ενεργειακή αποτελεσματικότητα και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ένα μοντέλο που παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να παράγουν, να διανέμουν και να καταναλώνουν τη δική τους βιώσιμη ενέργεια και να επενδύουν από κοινού στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση, την ηλεκτροκίνηση με βιώσιμο τρόπο, την ευελιξία κ.λπ. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τους ενδιαφερόμενους/ες και με πρωτοβουλίες που ήδη υπάρχουν για το σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων για μια πιο αειφόρο και δημοκρατική αγορά ενέργειας που να επιδιώκει την εμπλοκή των πολιτών και της κοινότητας.

Υποστηρίζουμε και μας εκφράζει το μανιφέστο της REScoop.eu

Ήδη οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες μας το υπογράφουν

Είμαστε επίσης υποστηρικτές της γενικότερης καμπάνιας για την προώθηση του συνεργατικού επιχειρηματικού μοντέλου και μοιραζόμαστε τις αξίες και τις αρχές του

 

Posted on 01/05/2019 in Δελτία Τύπου, Δράσεις

Share the Story

Back to Top