Κι όμως, η φτώχεια μπορεί να εξαλειφθεί σχετικά εύκολα…

Για να εξαλειφθεί πλήρως η ακραία φτώχεια μέσα σε 13 χρόνια #GlobalGoals σε παγκόσμιο επίπεδο, απαιτούνται – πολιτική βούληση, σχέδιο και – 175 δις $ το χρόνο, μόλις το 1% του συνδυασμένου εισοδήματος (combined income) των πιο πλούσιων χωρών, περίπου το 50% των δανείων για το χρέος που έχει λάβει η Ελλάδα.
Τόσο …τρομερό είναι να αποφασίσει η ανθρωπότητα κάτι τέτοιο που θα έλυνε πολλά από τα σημερινά κοινωνικά προβλήματα και θα περιόριζε τους πολέμους και την τρομοκρατία;

Posted on 25/01/2017 in Θέσεις

Share the Story

Back to Top